Nápověda

Záhlaví stránky

Po zpřístupnění webové stránky se uživateli v horní části obrazovky zobrazí následující informace:

Záhlaví stránky

ČísloPopis
1.Informace o aktuální verzi aplikace
2.Kontakt na podporu aplikace
3.Možnost volby jazyka aplikace
4.Nápověda k aplikaci GRAPP
5.Možnost přihlášení uživatele/možnost odhlásit uživatele

V prostřední části tohoto řádku se zobrazují tzv. Rychlé zprávy. Jedná se o informace, kdy bude aplikace nedostupná z důvodu plánované údržby, nasazení nové verze apod.

Ovládací prvky mapy

Tyto ovládací prvky naleznete v levé části obrazovky. Uživateli jsou přístupné proklikem myši.

Ovládací prvky 
ČísloPopis
1.Zoom - přiblížení provedeme kliknutím na ikonu se symbolem +, oddálení klikem na ikonu se symbolem -
2.Geolokace - zjištění polohy uživatele a vycentrování mapy na tuto pozici
3.Celoobrazovkový režim
4.Mimořádnosti v provozu (zap/vyp), výchozí stav je zapnuto
5.Omezení v provozu (zap/vyp), výchozí stav je vypnuto

Vyhledávací filtry

V pravé části obrazovky se nachází vyhledávací filtry. Více informací o jejich ovládání naleznete v článku Popis filtrů.

Popis filtrů

Zobrazení ikon na mapě a jejich význam

stojící vlak stojící vlak, který ve stanici končí

stojící vlak pokračující ve směru šipky stojící vlak, pokračující ve směru šipky

jedoucí vlak jedoucí vlak

Na mapě jsou ikony uvedeny v několika barevných verzích. Jedná se o rozlišení vlaků dle aktuálního náskoku či zpoždění.

Barevné ikony vlakůNa mapě jsou zobrazovány ikony vlaků i ve světlé barvě. Jedná se o vlaky před odjezdem z výchozího dopravního bodu.

Pokud vlak nemá zpoždění, je zobrazován 5minut před plánovaným odjezdem. Pokud je předpokládané zpoždění větší, vlak je zobrazen již 15minut před plánovaným odjezdem.

Opět platí barevné rozlišení ikon dle informace o aktuálním zpoždění.


Význam barevného rozlišení na trati

Projetá část trasy vlaku, tedy ta část, kudy již vlak projel, je znázorněna modrou barvou.

Trasa, kudy teprve vlak pojede, je zobrazována přerušovanou zelenou barvou.

Trasa

Náhradní doprava

Na mapě je zobrazována podobně jako ikona vlaku, má však obdélníkový tvar a platí pro ni stejné barevné rozlišení dle informace o aktuálním zpoždění.

Podle tvaru šipky uvnitř obdélníku je pak rozlišeno, zda NAD ve stanici stojí NAD oranžová, nebo jestli jede již po plánované trase. NAD zelená

Patička stránky

Zobrazuje se zde text informující o čase zbývajícím do aktualizace údajů v aplikaci ve tvaru "Automatická aktualizace za ..s" (aktualizace probíhá standardně každých 10 sekund).

Patička stránky informuje o možném zobrazení dopravců a osobních vlaků. Dále zde vidíme informace o vlastníkovi aplikace, provozovatele a informace o použitých Cookies souborech.

Patička stránky

ČísloPopis
1.Informace o automatické aktualizaci aplikace
2.Informace o zobrazených vlacích osobní přepravy
3.Informace o vlastníkovi aplikace a jejího provozovatele
4.Informace o autorských právech a možnostech nastavení Cookies souborů


V případě, že jsou informace zde poskytované nedostatečné nebo chybí, obraťte se prosím na technickou podporu, více zde.