Správa železnic – úvodní stránka   Portál provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Oddělení smluvních vztahů s dopravci a provozovateli dráhy

Oddělení smluvních vztahů s dopravci a provozovateli dráhy
 
Smluvní vztahy související s provozováním dráhy a s provozováním drážní dopravy navazuje a dále udržuje v aktuálním stavu odbor obchodních a smluvních vztahů (O5), oddělení smluvních vztahů s dopravci a provozovateli dráhy. Jeho úkolem je v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a navazujících prováděcích předpisů projednávat:
 
1)     s vlastníky drah – smlouvy o provozování drah,
 
2)     s provozovateli zaústěných drah
2.1) smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah - celostátní a regionální dráhy,
2.2) smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah – vlečky,
2.3) smlouvy o výkonu činností souvisejících s provozováním celostátní dráhy a regionálních drah,
2.4) smlouvy o výkonu činností souvisejících s provozováním vleček,
2.5) smlouvy o provozování drážní dopravy dopravcem Správa železnic, státní organizace,
 
3)     s provozovateli drážní dopravy
3.1) smlouvy o provozování drážní dopravy na dráhách celostátních a regionálních,
3.2) smlouvy o provozování drážní dopravy na vlečkách,
3.3) smlouvy o provozování drážní dopravy na styku drah,
3.4) smlouvy o zajištění služeb.
 
4)     s přídělci kapacity – smlouvy související s přidělováním kapacity dráhy.
 
5)     s dalšími subjekty – smlouvy o přidělení mezistátních předpřipravených koridorových tras.
 
 
Dále oddělení zajišťuje prostřednictvím Portálu provozování dráhy oprávněným dopravcům informace, vyplývající ze smluv a potřebné pro provozování drážní dopravy a kontaktní styky mezi dopravci a ostatními útvary Správy železnic, státní organizace,.
 
K zajištění této rozsáhlé činnosti má oddělení smluvních vztahů s dopravci a provozovateli dráhy 9 zaměstnanců. Některé činnosti jsou rozděleny teritoriálně mezi regionální pracoviště v Praze, Ústí nad Labem, České Třebové, Ostravě, Plzni a Brně.
 
Kontakty:
 
Vedoucí oddělení: Ing. Petr Šlachta, +420972244267, +420724827876, slachta@spravazeleznic.cz, pracoviště - Praha, Pernerova 2819/2a

 

Pracoviště

Jméno

TLF

MT

e-mail

Přidělený obvod (nebo činnost)

Projednává smlouvy dle bodů

GŘ SŽDC - OSV, Praha, Pernerova 2819/2a

Ing. Eva Kunešová

+420972244562

+420702195692

kunesovae@spravazeleznic.cz

Smlouvy s dopravci na celostátní dráze a regionálních dráhách

3.1), 3.4), 4), 5)

Dana Králová

+420972244504

+420724334316

kralovad@spravazeleznic.cz

Správa kontaktních údajů na dopravce a provozovatele drah, vedení evidence uzavřených smluv

 

RP Praha, Pernerova 2819/2a

Daniela Zikmundová

+420972244436

+420602687051

zikmundova@spravazeleznic.cz

PO Kolín, Kralupy n.V., Beroun, Praha hl.n.,

1), 2), 3.2), 3.3), 3.4)

RP Brno, Kounicova 26

Ing. František Flodr

+420972625413

+420723267159

flodr@spravazeleznic.cz

PO Brno, Břeclav, V.Meziříčí, Jihlava

RP Česká Třebová, Kozlovská 582

Ing. Vladimíra Jasanská

+420972325313

+420724849285

jasanska@spravazeleznic.cz

PO Olomouc, Č.Třebová, H.Králové

RP Ostrava, Skladištní 29/1151

Ing. Ivo Děrkas

+420972762345

+420725144219

derkas@spravazeleznic.cz

PO Č.Těšín, Ostrava

RP Plzeň, Nádražní 102/9

Dagmar Stejskalová

+420972524058

+420727950233

stejskalova@spravazeleznic.cz

PO Plzeň, Č.Budějovice, Tábor

RP Ústí nad Labem, Vojtěšská 856/2

Miroslav Kresila

+420972424517

+420725845883

kresila@spravazeleznic.cz

PO Děčín, Ústí n.L., Most, K.Vary, Liberec