Nedávné změny

14. 3. 2023 aktualizována mapa "Normativy délky vlaků nákladní dopravy", mapa "Největší povolená délka vlaku" přejmenována na "NPDV základní", doplněna nová mapa "NPDV kritická"
7. 3. 2023 aktualizována mapa "Informační body systému AVV (ATO)"
1. 3. 2023 aktualizována mapa "Základní traťové rádiové spojení"
14. 2. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "Největší povolená délka vlaku"
1. 2. 2023 aktualizována mapa "Označení tratí podle tabulek traťových poměrů"
16. 1. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "Největší povolená délka vlaku"
21. 12. 2022 aktualizována mapa "Číslování tratí pro účely pomůcek GVD"
16. 12. 2022 aktualizována mapa "Linky dálkové osobní dopravy"
14. 12. 2022 aktualizována mapa "Územní působnost operativního řízení provozu CDP"
9. 12. 2022 aktualizovány všechny mapy s výjimkou map: Linky dálkové osobní dopravy, Největší traťové rychlosti, Stoupání rozhodná pro normativy hmotnosti. Dále nebyla aktualizována žádná mapa v sekci Počty vlaků.


 

Mapy pro širokou veřejnost

 


Mapa uvedená
v knižním jízdním řádu


Počty traťových kolejí, systémy trakčních soustav a čísla tratí podle knižního jízdního řádu


 


Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek

komentář k mapě


Vyznačení územní působnosti krajů


Tranzitní koridory


Evropské nákladní koridory


Linky dálkové osobní dopravy
 

Organizační členění

 


Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody


Územní působnost operativního řízení provozu CDP


Kategorie drah
a provozovatelé drah
 

Číslování tratí

 


Číslování tratí
pro účely pomůcek GVD


Označení tratí
podle tabulek traťových poměrů


Číslování tratí
podle úředního povolení
 

Zpoplatnění

 


Dráhy, kde Správa železnic uplatňuje sankci za odřeknutí kapacity a sankci za nevyužití kapacity
 

Provozně-technické parametry tratíTraťová zabezpečovací zařízení

 


Dálkové řízení provozu


 


Vlakový zabezpečovač (ATP)

 


Informační body systému AVV (ATO)


Kódy tratí pro kombinovanou dopravu


 


Dovolené traťové třídy zatížení


Největší traťové rychlosti


Základní traťové rádiové spojeníRekuperaceNormativy délky vlaků
nákladní dopravy
NPDV základníNPDV kritickáStoupání rozhodná pro normativy hmotnostiPočty vlaků

 


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 15. 3. 2020


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2021


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2022
 

Odkazy na další mapy

 
Zásahové obvody JPO Hasičské záchranné služby Správy železnic
 
Data uvedená v mapách jsou bez záruky.