Informace o změnách prováděných v souboru TTP

Vážení dopravci,

nejsou zveřejněny žádné doplňující informace.

 

Lukáš Süsser

Správa železnic,

státní organizace

Generální ředitelství

systémový specialista

odbor řízení provozu,

oddělení technologie a kontroly

Křižíkova 522/2, 186 00 Praha 8

T 972 244 548

E SusserL@spravazeleznic.cz