Správa železnic – úvodní stránka   Portál provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Oddělení smluvních vztahů s dopravci a provozovateli dráhy

Smluvní vztahy související s provozováním dráhy a s provozováním drážní dopravy navazuje a dále udržuje v aktuálním stavu Generální ředitelství, odbor předpisů a technologie (O11), oddělení smluvních vztahů s dopravci a provozovateli dráhy. Jeho úkolem je v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a navazujících prováděcích předpisů projednávat:

1)     s vlastníky drah – smlouvy o provozování drah,

2)     s provozovateli zaústěných drah –

2.1) smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah – celostátní dráha a regionální dráhy,

2.2) smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah – vlečky, místní a zkušební dráhy,

2.3) smlouvy o výkonu činností souvisejících s provozováním celostátní dráhy a regionálních drah,

2.4) smlouvy o výkonu činností souvisejících s provozováním vleček, místních a zkušebních drah,

2.5) smlouvy o provozování drážní dopravy dopravcem Správa železnic, státní organizace,

3)     s provozovateli drážní dopravy –

3.1) smlouvy o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních dráhách,

3.2) smlouvy o provozování drážní dopravy na vlečkách,

3.3) smlouvy o provozování drážní dopravy na styku drah,

3.4) smlouvy o zajištění služeb.

4)     s přídělci kapacity – smlouvy související s přidělováním kapacity dráhy.

5)     s žadateli bez platné licence – smlouvy o přidělení kapacity dráhy.

K zajištění této rozsáhlé činnosti je v oddělení smluvních vztahů s dopravci a provozovateli dráhy určeno 8 zaměstnanců. Některé činnosti jsou rozděleny teritoriálně mezi regionální pracoviště v Benešově u Prahy, Chomutově, České Třebové, Ostravě, Plzni a Brně.

 

 Kontakty:

Vedoucí oddělení: Ing. Petr Šlachta, +420972244267, +420724827876, slachta@spravazeleznic.cz, pracoviště – GŘ O11, Praha, Křižíkova 552/2

Pracoviště

Jméno

TLF

MT

e-mail

Přidělený obvod (nebo činnost)

Projednává smlouvy dle bodů

RP Benešov u Prahy, Nádražní 300

Ing. Eva Kunešová

 

+420702195692

kunesovae@spravazeleznic.cz

Smlouvy se subjekty na celostátní dráze a regionálních dráhách; PO Kolín, Praha hl.n.

1), 2), 3), 4), 5)

GŘ O11, Praha, Křižíkova 552/2

Dana Králová

+420972244504

+420724334316

kralovad@spravazeleznic.cz

Správa kontaktních údajů na dopravce a provozovatele drah, vedení evidence uzavřených smluv

 

RP Brno, Kounicova 26

Ing. František Flodr

+420972625413

+420723267159

flodr@spravazeleznic.cz

PO Brno, Břeclav,  Jihlava

1), 2), 3.2), 3.3), 3.4)

RP Česká Třebová, Kozlovská 582

Ing. Vladimíra Jasanská

+420972325313

+420724849285

jasanska@spravazeleznic.cz

PO Olomouc, Č.Třebová, H.Králové

RP Ostrava, Skladištní 29/1151

Ing. Ivo Děrkas

+420972762345

+420725144219

derkas@spravazeleznic.cz

PO V.Meziříčí, Č.Těšín, Ostrava

RP Plzeň, Nádražní 102/9

Dagmar Stejskalová

 

+420727950233

stejskalova@spravazeleznic.cz

PO Beroun, Kralupy n.V., Plzeň, Č.Budějovice, Tábor

RP Chomutov, Nádražní 594

Miroslav Kresila

 

+420725845883

kresila@spravazeleznic.cz

PO Děčín, Ústí n.L., Most, K.Vary, Liberec