TAFTSI2_1


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

CZRequestOnAvailableIDMessage

Test

Testovací formulář je k dispozici pouze pro požadavky z místního počítače.

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /kadrws/taftsi2_1.asmx HTTP/1.1
Host: provoz.spravazeleznic.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://taf-jsg.info/schemes/CZRequestOnAvailableIDMessage"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CZRequestOnAvailableIDMessage xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <message>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <LDAP_User>string</LDAP_User>
    <LDAP_Pasword>string</LDAP_Pasword>
    <AllPathsOfTheCompany>boolean</AllPathsOfTheCompany>
    <PathModificationDate>dateTime</PathModificationDate>
   </message>
  </CZRequestOnAvailableIDMessage>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CZRequestOnAvailableIDMessageResponse xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <CZRequestOnAvailableIDMessageResult>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <ModificationDate>dateTime</ModificationDate>
    <Identifiers>
     <PlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </PlannedTransportIdentifiers>
     <RelatedPlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </RelatedPlannedTransportIdentifiers>
     <CZInternalIDKADR>string</CZInternalIDKADR>
     <ModificationDate>dateTime</ModificationDate>
    </Identifiers>
    <Identifiers>
     <PlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </PlannedTransportIdentifiers>
     <RelatedPlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </RelatedPlannedTransportIdentifiers>
     <CZInternalIDKADR>string</CZInternalIDKADR>
     <ModificationDate>dateTime</ModificationDate>
    </Identifiers>
   </CZRequestOnAvailableIDMessageResult>
  </CZRequestOnAvailableIDMessageResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /kadrws/taftsi2_1.asmx HTTP/1.1
Host: provoz.spravazeleznic.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CZRequestOnAvailableIDMessage xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <message>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <LDAP_User>string</LDAP_User>
    <LDAP_Pasword>string</LDAP_Pasword>
    <AllPathsOfTheCompany>boolean</AllPathsOfTheCompany>
    <PathModificationDate>dateTime</PathModificationDate>
   </message>
  </CZRequestOnAvailableIDMessage>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CZRequestOnAvailableIDMessageResponse xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <CZRequestOnAvailableIDMessageResult>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <ModificationDate>dateTime</ModificationDate>
    <Identifiers>
     <PlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </PlannedTransportIdentifiers>
     <RelatedPlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </RelatedPlannedTransportIdentifiers>
     <CZInternalIDKADR>string</CZInternalIDKADR>
     <ModificationDate>dateTime</ModificationDate>
    </Identifiers>
    <Identifiers>
     <PlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </PlannedTransportIdentifiers>
     <RelatedPlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </RelatedPlannedTransportIdentifiers>
     <CZInternalIDKADR>string</CZInternalIDKADR>
     <ModificationDate>dateTime</ModificationDate>
    </Identifiers>
   </CZRequestOnAvailableIDMessageResult>
  </CZRequestOnAvailableIDMessageResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>