TAFTSI2_1


Podporovány jsou následující operace. Formální definice je uvedena na stránce Popis služby.