TAFTSI2_1


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

CZRequestOnSplitCalendarMessage

Test

Testovací formulář je k dispozici pouze pro požadavky z místního počítače.

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /kadrws/taftsi2_1.asmx HTTP/1.1
Host: provoz.spravazeleznic.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://taf-jsg.info/schemes/CZRequestOnSplitCalendarMessage"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CZRequestOnSplitCalendarMessage xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <message>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <PlannedCalendar>
     <BitmapDays>string</BitmapDays>
     <ValidityPeriod>
      <StartDateTime>dateTime</StartDateTime>
      <EndDateTime>dateTime</EndDateTime>
     </ValidityPeriod>
    </PlannedCalendar>
   </message>
  </CZRequestOnSplitCalendarMessage>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <CZRequestOnSplitCalendarMessageResponse xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <CZRequestOnSplitCalendarMessageResult>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <PlannedCalendar>
     <BitmapDays>string</BitmapDays>
     <ValidityPeriod>
      <StartDateTime>dateTime</StartDateTime>
      <EndDateTime>dateTime</EndDateTime>
     </ValidityPeriod>
    </PlannedCalendar>
    <PlannedCalendar>
     <BitmapDays>string</BitmapDays>
     <ValidityPeriod>
      <StartDateTime>dateTime</StartDateTime>
      <EndDateTime>dateTime</EndDateTime>
     </ValidityPeriod>
    </PlannedCalendar>
   </CZRequestOnSplitCalendarMessageResult>
  </CZRequestOnSplitCalendarMessageResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /kadrws/taftsi2_1.asmx HTTP/1.1
Host: provoz.spravazeleznic.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CZRequestOnSplitCalendarMessage xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <message>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <PlannedCalendar>
     <BitmapDays>string</BitmapDays>
     <ValidityPeriod>
      <StartDateTime>dateTime</StartDateTime>
      <EndDateTime>dateTime</EndDateTime>
     </ValidityPeriod>
    </PlannedCalendar>
   </message>
  </CZRequestOnSplitCalendarMessage>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <CZRequestOnSplitCalendarMessageResponse xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <CZRequestOnSplitCalendarMessageResult>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <PlannedCalendar>
     <BitmapDays>string</BitmapDays>
     <ValidityPeriod>
      <StartDateTime>dateTime</StartDateTime>
      <EndDateTime>dateTime</EndDateTime>
     </ValidityPeriod>
    </PlannedCalendar>
    <PlannedCalendar>
     <BitmapDays>string</BitmapDays>
     <ValidityPeriod>
      <StartDateTime>dateTime</StartDateTime>
      <EndDateTime>dateTime</EndDateTime>
     </ValidityPeriod>
    </PlannedCalendar>
   </CZRequestOnSplitCalendarMessageResult>
  </CZRequestOnSplitCalendarMessageResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>