TAFTSI2_1


Úplný seznam operací zobrazíte kliknutím sem.

ObjectInfoMessage

Test

Testovací formulář je k dispozici pouze pro požadavky z místního počítače.

SOAP 1.1

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.1. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /kadrws/taftsi2_1.asmx HTTP/1.1
Host: provoz.spravazeleznic.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://taf-jsg.info/schemes/ObjectInfoMessage"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ObjectInfoMessage xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <message>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <MessageStatus>1 or 2 or 3</MessageStatus>
    <AdministrativeContactInformation>
     <Name>string</Name>
     <Address>string</Address>
     <eMail>string</eMail>
     <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
     <FaxNumber>string</FaxNumber>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
    </AdministrativeContactInformation>
    <Identifier>
     <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
     <Company>integer</Company>
     <Core>string</Core>
     <Variant>string</Variant>
     <TimetableYear>integer</TimetableYear>
     <StartDate>date</StartDate>
    </Identifier>
    <TypeOfInformation>1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 27 or 30 or 31 or 32 or 40 or 43 or 44 or 50 or 51 or 52 or 70 or 71 or 72</TypeOfInformation>
    <ObjectInfoType Code="R or I or U" />
    <TrainInformation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedCalendar>
      <BitmapDays>string</BitmapDays>
      <ValidityPeriod xsi:nil="true" />
     </PlannedCalendar>
     <PathPlanningReferenceLocation />
    </TrainInformation>
    <TrainInformation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedCalendar>
      <BitmapDays>string</BitmapDays>
      <ValidityPeriod xsi:nil="true" />
     </PlannedCalendar>
     <PathPlanningReferenceLocation />
    </TrainInformation>
    <PathInformation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedCalendar>
      <BitmapDays>string</BitmapDays>
      <ValidityPeriod xsi:nil="true" />
     </PlannedCalendar>
    </PathInformation>
    <PathInformation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedCalendar>
      <BitmapDays>string</BitmapDays>
      <ValidityPeriod xsi:nil="true" />
     </PlannedCalendar>
    </PathInformation>
    <FreeTextField>string</FreeTextField>
    <FreeTextField>string</FreeTextField>
    <Parameters>
     <Name>string</Name>
     <Value>string</Value>
    </Parameters>
    <Parameters>
     <Name>string</Name>
     <Value>string</Value>
    </Parameters>
   </message>
  </ObjectInfoMessage>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ObjectInfoMessageResponse xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <ObjectInfoMessageResult>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <ReceiptConfirmationMessage>
     <MessageHeader>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
      <SenderReference>string</SenderReference>
      <Sender xsi:nil="true" />
      <Recipient xsi:nil="true" />
     </MessageHeader>
     <Identifiers>
      <PlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <PlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <RelatedPlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <RelatedPlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
     </Identifiers>
     <TypeOfRequest>short</TypeOfRequest>
     <TypeOfInformation>1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 27 or 30 or 31 or 32 or 40 or 43 or 44 or 50 or 51 or 52 or 70 or 71 or 72</TypeOfInformation>
     <AffectedSection>
      <StartOfSection xsi:nil="true" />
      <EndOfSection xsi:nil="true" />
      <OperationalTrainNumber>string</OperationalTrainNumber>
      <PlannedCalendar xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </AffectedSection>
     <AffectedSection>
      <StartOfSection xsi:nil="true" />
      <EndOfSection xsi:nil="true" />
      <OperationalTrainNumber>string</OperationalTrainNumber>
      <PlannedCalendar xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </AffectedSection>
     <RelatedReference>
      <RelatedType>integer</RelatedType>
      <RelatedIdentifier>string</RelatedIdentifier>
      <RelatedSenderReference>string</RelatedSenderReference>
      <RelatedMessageDateTime>dateTime</RelatedMessageDateTime>
     </RelatedReference>
    </ReceiptConfirmationMessage>
    <ErrorMessage>
     <MessageHeader>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
      <SenderReference>string</SenderReference>
      <Sender xsi:nil="true" />
      <Recipient xsi:nil="true" />
     </MessageHeader>
     <MessageStatus>1 or 2 or 3</MessageStatus>
     <AdministrativeContactInformation>
      <Name>string</Name>
      <Address>string</Address>
      <eMail>string</eMail>
      <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
      <FaxNumber>string</FaxNumber>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </AdministrativeContactInformation>
     <ErrorCauseReference>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageSenderReference>string</MessageSenderReference>
     </ErrorCauseReference>
     <Error>
      <TagReference>string</TagReference>
      <TypeOfError>0 or 1 or 2</TypeOfError>
      <Severity>1 or 2 or 3 or 4</Severity>
      <ErrorCode>integer</ErrorCode>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </Error>
     <Error>
      <TagReference>string</TagReference>
      <TypeOfError>0 or 1 or 2</TypeOfError>
      <Severity>1 or 2 or 3 or 4</Severity>
      <ErrorCode>integer</ErrorCode>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </Error>
     <PlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </PlannedTransportIdentifiers>
     <PlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </PlannedTransportIdentifiers>
     <TransportOperationalIdentifiers />
     <TransportOperationalIdentifiers />
    </ErrorMessage>
    <UpdateLinkMessage>
     <MessageHeader>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
      <SenderReference>string</SenderReference>
      <Sender xsi:nil="true" />
      <Recipient xsi:nil="true" />
     </MessageHeader>
     <MessageStatus>1 or 2 or 3</MessageStatus>
     <AdministrativeContactInformation>
      <Name>string</Name>
      <Address>string</Address>
      <eMail>string</eMail>
      <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
      <FaxNumber>string</FaxNumber>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </AdministrativeContactInformation>
     <Operation Type="B or E or I">
      <Identifiers xsi:nil="true" />
      <Identifiers xsi:nil="true" />
      <Action xsi:nil="true" />
      <Status xsi:nil="true" />
      <Procedure>NP or EP or PK or PNK or TC or TNC</Procedure>
      <TrainInformation xsi:nil="true" />
      <PathInformation xsi:nil="true" />
     </Operation>
     <Operation Type="B or E or I">
      <Identifiers xsi:nil="true" />
      <Identifiers xsi:nil="true" />
      <Action xsi:nil="true" />
      <Status xsi:nil="true" />
      <Procedure>NP or EP or PK or PNK or TC or TNC</Procedure>
      <TrainInformation xsi:nil="true" />
      <PathInformation xsi:nil="true" />
     </Operation>
     <Parameters>
      <Name>string</Name>
      <Value>string</Value>
     </Parameters>
     <Parameters>
      <Name>string</Name>
      <Value>string</Value>
     </Parameters>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
    </UpdateLinkMessage>
    <PathSectionNotificationMessage>
     <MessageHeader>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
      <SenderReference>string</SenderReference>
      <Sender xsi:nil="true" />
      <Recipient xsi:nil="true" />
     </MessageHeader>
     <AdministrativeContactInformation>
      <Name>string</Name>
      <Address>string</Address>
      <eMail>string</eMail>
      <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
      <FaxNumber>string</FaxNumber>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </AdministrativeContactInformation>
     <Identifiers>
      <PlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <PlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <RelatedPlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <RelatedPlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
     </Identifiers>
     <MessageStatus>1 or 2 or 3</MessageStatus>
     <TypeOfRequest>short</TypeOfRequest>
     <TypeOfInformation>1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 27 or 30 or 31 or 32 or 40 or 43 or 44 or 50 or 51 or 52 or 70 or 71 or 72</TypeOfInformation>
     <LeadRU>integer</LeadRU>
     <CoordinatingIM>integer</CoordinatingIM>
     <TypeOfIMHarmonization>Full or Part</TypeOfIMHarmonization>
     <TypeOfRUHarmonization>Full or Part or None</TypeOfRUHarmonization>
     <NetworkSpecificParameter>
      <Name>string</Name>
      <Value>string</Value>
     </NetworkSpecificParameter>
     <NetworkSpecificParameter>
      <Name>string</Name>
      <Value>string</Value>
     </NetworkSpecificParameter>
     <AffectedSection>
      <StartOfSection xsi:nil="true" />
      <EndOfSection xsi:nil="true" />
      <OperationalTrainNumber>string</OperationalTrainNumber>
      <PlannedCalendar xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </AffectedSection>
     <AffectedSection>
      <StartOfSection xsi:nil="true" />
      <EndOfSection xsi:nil="true" />
      <OperationalTrainNumber>string</OperationalTrainNumber>
      <PlannedCalendar xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </AffectedSection>
     <InterruptionInformation>
      <InterruptionDescription>string</InterruptionDescription>
      <InterruptionDateTime>dateTime</InterruptionDateTime>
      <InterruptionReason>11 or 10 or 12 or 13 or 14 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 28 or 29 or 31 or 30 or 32 or 39 or 40 or 41 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 68 or 70 or 69 or 71 or 80 or 81 or 82 or 83 or 84 or 89 or 90 or 91 or 92 or 93 or 94 or 95</InterruptionReason>
      <InternalReferenceIdentifier>string</InternalReferenceIdentifier>
     </InterruptionInformation>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
     <ScheduledDateTimeAtTransfer>dateTime</ScheduledDateTimeAtTransfer>
    </PathSectionNotificationMessage>
   </ObjectInfoMessageResult>
  </ObjectInfoMessageResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Následuje ukázkový požadavek a odpověď SOAP 1.2. Uvedené zástupce je třeba nahradit skutečnými hodnotami.

POST /kadrws/taftsi2_1.asmx HTTP/1.1
Host: provoz.spravazeleznic.cz
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ObjectInfoMessage xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <message>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <MessageStatus>1 or 2 or 3</MessageStatus>
    <AdministrativeContactInformation>
     <Name>string</Name>
     <Address>string</Address>
     <eMail>string</eMail>
     <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
     <FaxNumber>string</FaxNumber>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
    </AdministrativeContactInformation>
    <Identifier>
     <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
     <Company>integer</Company>
     <Core>string</Core>
     <Variant>string</Variant>
     <TimetableYear>integer</TimetableYear>
     <StartDate>date</StartDate>
    </Identifier>
    <TypeOfInformation>1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 27 or 30 or 31 or 32 or 40 or 43 or 44 or 50 or 51 or 52 or 70 or 71 or 72</TypeOfInformation>
    <ObjectInfoType Code="R or I or U" />
    <TrainInformation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedCalendar>
      <BitmapDays>string</BitmapDays>
      <ValidityPeriod xsi:nil="true" />
     </PlannedCalendar>
     <PathPlanningReferenceLocation />
    </TrainInformation>
    <TrainInformation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedCalendar>
      <BitmapDays>string</BitmapDays>
      <ValidityPeriod xsi:nil="true" />
     </PlannedCalendar>
     <PathPlanningReferenceLocation />
    </TrainInformation>
    <PathInformation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedCalendar>
      <BitmapDays>string</BitmapDays>
      <ValidityPeriod xsi:nil="true" />
     </PlannedCalendar>
    </PathInformation>
    <PathInformation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedJourneyLocation d6p1:JourneyLocationTypeCode="01 or 02 or 03 or 04 or 05 or 06 or 07 or 08 or 99" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes">
      <d6p1:TimingAtLocation xsi:nil="true" />
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:FreeTextField>string</d6p1:FreeTextField>
      <d6p1:ResponsibleApplicant>integer</d6p1:ResponsibleApplicant>
      <d6p1:ResponsibleRU>integer</d6p1:ResponsibleRU>
      <d6p1:ResponsibleIM>integer</d6p1:ResponsibleIM>
      <d6p1:PlannedTrainData xsi:nil="true" />
      <d6p1:StatusOfHarmonization xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:TrainActivity xsi:nil="true" />
      <d6p1:OnDemandPath>boolean</d6p1:OnDemandPath>
      <d6p1:PreArrangedPath>string</d6p1:PreArrangedPath>
      <d6p1:OperationalTrainNumber>string</d6p1:OperationalTrainNumber>
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <d6p1:NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </PlannedJourneyLocation>
     <PlannedCalendar>
      <BitmapDays>string</BitmapDays>
      <ValidityPeriod xsi:nil="true" />
     </PlannedCalendar>
    </PathInformation>
    <FreeTextField>string</FreeTextField>
    <FreeTextField>string</FreeTextField>
    <Parameters>
     <Name>string</Name>
     <Value>string</Value>
    </Parameters>
    <Parameters>
     <Name>string</Name>
     <Value>string</Value>
    </Parameters>
   </message>
  </ObjectInfoMessage>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ObjectInfoMessageResponse xmlns="http://taf-jsg.info/schemes">
   <ObjectInfoMessageResult>
    <MessageHeader>
     <MessageReference>
      <MessageType>integer</MessageType>
      <MessageTypeVersion>string</MessageTypeVersion>
      <MessageIdentifier>string</MessageIdentifier>
      <MessageDateTime>dateTime</MessageDateTime>
     </MessageReference>
     <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
     <SenderReference>string</SenderReference>
     <Sender d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
     <Recipient d6p1:CI_InstanceNumber="integer" xmlns:d6p1="http://taf-jsg.info/schemes" />
    </MessageHeader>
    <ReceiptConfirmationMessage>
     <MessageHeader>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
      <SenderReference>string</SenderReference>
      <Sender xsi:nil="true" />
      <Recipient xsi:nil="true" />
     </MessageHeader>
     <Identifiers>
      <PlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <PlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <RelatedPlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <RelatedPlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
     </Identifiers>
     <TypeOfRequest>short</TypeOfRequest>
     <TypeOfInformation>1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 27 or 30 or 31 or 32 or 40 or 43 or 44 or 50 or 51 or 52 or 70 or 71 or 72</TypeOfInformation>
     <AffectedSection>
      <StartOfSection xsi:nil="true" />
      <EndOfSection xsi:nil="true" />
      <OperationalTrainNumber>string</OperationalTrainNumber>
      <PlannedCalendar xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </AffectedSection>
     <AffectedSection>
      <StartOfSection xsi:nil="true" />
      <EndOfSection xsi:nil="true" />
      <OperationalTrainNumber>string</OperationalTrainNumber>
      <PlannedCalendar xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </AffectedSection>
     <RelatedReference>
      <RelatedType>integer</RelatedType>
      <RelatedIdentifier>string</RelatedIdentifier>
      <RelatedSenderReference>string</RelatedSenderReference>
      <RelatedMessageDateTime>dateTime</RelatedMessageDateTime>
     </RelatedReference>
    </ReceiptConfirmationMessage>
    <ErrorMessage>
     <MessageHeader>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
      <SenderReference>string</SenderReference>
      <Sender xsi:nil="true" />
      <Recipient xsi:nil="true" />
     </MessageHeader>
     <MessageStatus>1 or 2 or 3</MessageStatus>
     <AdministrativeContactInformation>
      <Name>string</Name>
      <Address>string</Address>
      <eMail>string</eMail>
      <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
      <FaxNumber>string</FaxNumber>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </AdministrativeContactInformation>
     <ErrorCauseReference>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageSenderReference>string</MessageSenderReference>
     </ErrorCauseReference>
     <Error>
      <TagReference>string</TagReference>
      <TypeOfError>0 or 1 or 2</TypeOfError>
      <Severity>1 or 2 or 3 or 4</Severity>
      <ErrorCode>integer</ErrorCode>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </Error>
     <Error>
      <TagReference>string</TagReference>
      <TypeOfError>0 or 1 or 2</TypeOfError>
      <Severity>1 or 2 or 3 or 4</Severity>
      <ErrorCode>integer</ErrorCode>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </Error>
     <PlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </PlannedTransportIdentifiers>
     <PlannedTransportIdentifiers>
      <ObjectType>TR or PA or CR or PR</ObjectType>
      <Company>integer</Company>
      <Core>string</Core>
      <Variant>string</Variant>
      <TimetableYear>integer</TimetableYear>
      <StartDate>date</StartDate>
     </PlannedTransportIdentifiers>
     <TransportOperationalIdentifiers />
     <TransportOperationalIdentifiers />
    </ErrorMessage>
    <UpdateLinkMessage>
     <MessageHeader>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
      <SenderReference>string</SenderReference>
      <Sender xsi:nil="true" />
      <Recipient xsi:nil="true" />
     </MessageHeader>
     <MessageStatus>1 or 2 or 3</MessageStatus>
     <AdministrativeContactInformation>
      <Name>string</Name>
      <Address>string</Address>
      <eMail>string</eMail>
      <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
      <FaxNumber>string</FaxNumber>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </AdministrativeContactInformation>
     <Operation Type="B or E or I">
      <Identifiers xsi:nil="true" />
      <Identifiers xsi:nil="true" />
      <Action xsi:nil="true" />
      <Status xsi:nil="true" />
      <Procedure>NP or EP or PK or PNK or TC or TNC</Procedure>
      <TrainInformation xsi:nil="true" />
      <PathInformation xsi:nil="true" />
     </Operation>
     <Operation Type="B or E or I">
      <Identifiers xsi:nil="true" />
      <Identifiers xsi:nil="true" />
      <Action xsi:nil="true" />
      <Status xsi:nil="true" />
      <Procedure>NP or EP or PK or PNK or TC or TNC</Procedure>
      <TrainInformation xsi:nil="true" />
      <PathInformation xsi:nil="true" />
     </Operation>
     <Parameters>
      <Name>string</Name>
      <Value>string</Value>
     </Parameters>
     <Parameters>
      <Name>string</Name>
      <Value>string</Value>
     </Parameters>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
    </UpdateLinkMessage>
    <PathSectionNotificationMessage>
     <MessageHeader>
      <MessageReference xsi:nil="true" />
      <MessageRoutingID>integer</MessageRoutingID>
      <SenderReference>string</SenderReference>
      <Sender xsi:nil="true" />
      <Recipient xsi:nil="true" />
     </MessageHeader>
     <AdministrativeContactInformation>
      <Name>string</Name>
      <Address>string</Address>
      <eMail>string</eMail>
      <PhoneNumber>string</PhoneNumber>
      <FaxNumber>string</FaxNumber>
      <FreeTextField>string</FreeTextField>
     </AdministrativeContactInformation>
     <Identifiers>
      <PlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <PlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <RelatedPlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
      <RelatedPlannedTransportIdentifiers xsi:nil="true" />
     </Identifiers>
     <MessageStatus>1 or 2 or 3</MessageStatus>
     <TypeOfRequest>short</TypeOfRequest>
     <TypeOfInformation>1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 27 or 30 or 31 or 32 or 40 or 43 or 44 or 50 or 51 or 52 or 70 or 71 or 72</TypeOfInformation>
     <LeadRU>integer</LeadRU>
     <CoordinatingIM>integer</CoordinatingIM>
     <TypeOfIMHarmonization>Full or Part</TypeOfIMHarmonization>
     <TypeOfRUHarmonization>Full or Part or None</TypeOfRUHarmonization>
     <NetworkSpecificParameter>
      <Name>string</Name>
      <Value>string</Value>
     </NetworkSpecificParameter>
     <NetworkSpecificParameter>
      <Name>string</Name>
      <Value>string</Value>
     </NetworkSpecificParameter>
     <AffectedSection>
      <StartOfSection xsi:nil="true" />
      <EndOfSection xsi:nil="true" />
      <OperationalTrainNumber>string</OperationalTrainNumber>
      <PlannedCalendar xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </AffectedSection>
     <AffectedSection>
      <StartOfSection xsi:nil="true" />
      <EndOfSection xsi:nil="true" />
      <OperationalTrainNumber>string</OperationalTrainNumber>
      <PlannedCalendar xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
      <NetworkSpecificParameter xsi:nil="true" />
     </AffectedSection>
     <InterruptionInformation>
      <InterruptionDescription>string</InterruptionDescription>
      <InterruptionDateTime>dateTime</InterruptionDateTime>
      <InterruptionReason>11 or 10 or 12 or 13 or 14 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 28 or 29 or 31 or 30 or 32 or 39 or 40 or 41 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 68 or 70 or 69 or 71 or 80 or 81 or 82 or 83 or 84 or 89 or 90 or 91 or 92 or 93 or 94 or 95</InterruptionReason>
      <InternalReferenceIdentifier>string</InternalReferenceIdentifier>
     </InterruptionInformation>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
     <FreeTextField>string</FreeTextField>
     <ScheduledDateTimeAtTransfer>dateTime</ScheduledDateTimeAtTransfer>
    </PathSectionNotificationMessage>
   </ObjectInfoMessageResult>
  </ObjectInfoMessageResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>