Novinky
29.06.2022 9:32:36

Dobrý den,

účinnost změny č. 1 předpisu SŽ D3, která byla uveřejněna na portále Provozování dráhy dne 28. června 2022, byla odložena k datu 1. zaří 2022. Odkaz na dopis, kterým je stanoveno odložení účinnosti změny č. 1 předpisu SŽ D3 je zde.

 

Na portál Provozování dráhy do složky Předpisy / SŽ D3 byla vložena změna č. 1, která je účinná od 1. září 2022. Dále tam bylo vloženo konsolidované znění předpisu SŽ D3 se zapracovanou změnou č. 1. Odkaz zde.

Marcela Štrinclová
29.06.2022 7:26:24

Dne 29. 6. 2022  bylo na Portálu provozování dráhy zveřejněno Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu - část A

CDP Přerov ve znění 3. změny. 

Odkaz na dokument naleznete zde.

Ing. Eduard Tržil
28.06.2022 13:02:33

Dne 28. 6. 2022  bylo na Portálu provozování dráhy zveřejněno Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu - část A

CDP Praha ve znění 3. změny. 

Odkaz na dokument naleznete zde.

Ing. Eduard Tržil
Zveřejnění předpisu SŽ D7L2 Organizování výlukových činností
21.06.2022 14:37:33

Na portále provozování dráhy v části Přístup na ŽDC -> Podmínky přístupu -> Předpisy -> SŽ D7-2  byl zveřejněn předpis SŽ D7/2 Organizování výlukových činností.Účinnost předpisu je od 1. července 2022.

Ing. Jiří Černý
14.06.2022 10:23:01

Dobrý den,

 

na portálu Provozování dráhy jsou uveřejněny:

 

SŽ PPD-6/2022 - Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy; Doplňující ustanovení k předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ a předpisu SŽ Z8 díl IV (prozatímní) pro tratě vybavené evropským vlakovým zabezpečovačem

Odkasz zde.

 

SŽ PPD-7/2022  - Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy; Organizační opatření pro zajištění přechodu na nové předpisy SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ D3 a SŽ D4 

Odkaz zde.

Marcela Štrinclová
06.06.2022 16:13:33

Dne 6. 6. 2022  bylo na Portálu provozování dráhy zveřejněno Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu - část A

CDP Přerov – OŘP Přerov ve znění 2. změny. 

Odkaz na dokument naleznete zde.

Ing. Eduard Tržil
03.06.2022 14:50:22

Dne 3. 6. 2022  bylo na Portálu provozování dráhy zveřejněno Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu - část B.

Zásady řízení provozu na vybraných tratích ve znění 3. změny. 

Odkaz na dokument naleznete zde.

 

Ing. Eduard Tržil
Stanice Křižanov
01.06.2022 8:34:04

Dobrý den,

ve stanici Křižanov byla vjezdová návěstidla:

 

  • 1L, 2L, ML (umístění na návěstní lávku)

 

  • 1S, 2S (umístění na zadní stranu stožáru vjezdového návěstidla)

 

označena žlutým označovacím pásem. Viz dopis zde.

Marcela Štrinclová
12.05.2022 8:40:27

Dobrý den.
S platností od 00:00 hod. dne 15. 6. 2022 bude na trati Frýdlant na Ostravicí – Ostravice zavedeno provozování dráhy a organizování drážní dopravy podle předpisu SŽDC D1.

 

Ing. Radek Gřonděl

 

 

Ing. Františka Berzkowitschová
04.05.2022 19:44:03

Vážení dopravci,

dne 13.října 2022 dojde na trati 704 v úseku mezi ŽST Tábor – Olbramovice obvod Votice ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je v tomto úseku provozována, bude ke stejnému dni vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

Ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R v dalších částech tratě 704, tedy mezi ŽST Hluboká na Vltavou-Zámostí - Tábor, dojde dle průběhu stavby v termínu prosinec 2022 / leden 2023, o čemž Vás budeme včas informovat.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar