Novinky
06.12.2023 6:29:35

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy byl zveřejněn dopis čj. 83496/2023-SŽ-GŘ-O14 Odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky k umožnění testování spojení mezi traťovou (RBC) a mobilní částí (OBU) ETCS na drážních vozidlech. Uvedený dopis naleznete zde.

Michal Bára
04.12.2023 10:13:00

Dne 04. 12. 2023 byla železniční stanice Praha-Horní Počernice zapojena do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Ing. Tomáš Javůrek
Odstávka KANGO
29.11.2023 13:43:06

Dne 4.12.2023 v době od 7:00 do cca 12:00 hodin a dne 6.12.2023 v době od 7:00 do cca 10:00 hod nebudou dostupné systémy KANGO Tras, KANGO GVD a KANGO Kmen z důvodu migrace serverů.

Ladislav Čermák
28.11.2023 17:01:49

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 až 7 (dále jen „Pokyn“). 

 

Změna Pokynu spočívá v

  • rozšíření tabulek v přílohách A a B o název každé RBC kvůli jednodušší orientaci,
  • přidání dvou nových úseků do ověřovacího provozu (RBC 55 Votice – Ševětín a RBC 56 Ševětín – Hluboká nad Vltavou),
  • úpravách některých úseků po zohlednění vstupů do oblasti ETCS a
  • odstranění zaměstnance z přílohy C.

 

Pokyn ve znění změny č. 1 až 7 je účinný od 10. prosince 2023 a naleznete ho zde.

 

Ing. Lukáš Matta

Michal Bára
06.10.2023 12:36:04

Vážení dopravci,

 

v průběhu měsíce dubna 2024 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R.

Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

  • trať 505C  Pardubice hl.n.- Jaroměř
  • trať 505B  Opatovice n.L.-Pohřebačka – Odb. Plačice
  • trať 505A  úsek Hradec Králové hl.n.- Praskačka

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar