1. Změna hesla a ostatních údajů

 

1. Změna hesla a ostatních údajů

Pro změnu hesla na Logserveru ČD prostřednictvím Portálu, slouží komponenta pro změnu údajů přihlášeného uživatele. Pomocí této komponenty je možné měnit přihlašovací heslo a další údaje o přihlášeném uživateli, např. telefon, email, adresu, ... .

Pozor, změna hesla se projeví i ve všech ostatních aplikacích, které používají autorizaci uživatele z Logserveru ČD! V případě portálu se tato změna projeví v aplikacích Portál, K1, K2, OSP, ISOŘ KADR, DOMIN, REVOZ, ETD, GRAPP, KAPO a WWW ISOŘ. 

 

Změnu hesla je možné provést pouze tehdy pokud je uživatel přihlášen. Po kliknutí na jméno uživatele (viz. následující obrázek), se v hlavním okně zobrazí detail účtu, ve kterém je možné změnit heslo a ostatní údaje.

  

Uživatel může provést změnu svého hesla kdykoliv v průběhu platnosti aktuálního hesla. V případě, že uživateli vyprší platnost jeho hesla, má stále ještě možnost se 3x přihlásit. Při každém tomto přihlášení se mu na hlavní stránce zobrazí detail účtu (viz. následující obrázek), ve kterém bude vyzván ke změně hesla. Pokud si nezmění heslo ani během těchto tří přihlášení, bude jeho účet zablokován.

Poznámka:  Počet přihlášení po vypršení platnosti hesla se může lišit v závislosti na nastavené politice hesel (viz kapitola  2.2. Režim se zapnutou politikou hesel).

 

2. Formulář pro změna hesla a ostatních údajů

Komponenta nabízí dva režimy činnosti v závislosti na nastavení politiky hesel na Logserveru ČD ( tzv. Password Policy ). Chování v jednotlivých režimech je blíže popsáno v následujících podkapitolách. O nastavení politiky hesel rozhoduje správce Logserveru ČD. Politika hesel, pokud je aktivována na Logserveru ČD, se pro daného uživatele může měnit každých 24 hodin.

 

2.1. Režim s vypnutou politikou hesel

Uživatelům, kterým nebyla přidělena žádná politika se zobrazí pouze dva formuláře. Jeden pro změnu hesla a druhý pro změnu informačních údajů o uživateli.

2.1.1 Změna hesla

Pro změnu hesla zvolíme záložku: Účet uživatele na Logserveru.

 • Původní heslo: Zde zadáme aktuálně platné heslo
 • Nové heslo: Zde zadáme námi požadované nové heslo
 • Kontrola hesla: Zde zadáme znovu námi požadované nové heslo

Poznámka: Vámi psaný text do těchto polí se zobrazuje jako *****. Je to z důvodů větší bezpečnosti zneužití hesla.

Kliknutím na tlačítko , provedeme změnu hesla.

 Pokud byla změna hesla provedena v pořádku, zobrazí se následující informační bublina:

 

2.1.2 Změna informací o uživateli

Pro změnu/odstranění/přidání informací o přihlášeném uživateli zvolíme záložku: Informace o uživateli.

Poznámka: Uvedené údaje jsou pouze ilustrační.

 • Uživatel - Zobrazuje přihlašovací jméno uživatele (nelze měnit)
 • Titul - Zobrazuje titul uživatele (nelze měnit)
 • Jméno - Zobrazuje křestní jméno uživatele (nelze měnit)
 • Příjmení - Zobrazuje příjmení uživatele (nelze měnit)
 • Telefony - Zde vyplníme telefonní číslo
 • Mobily - Zde vyplníme mobilní telefonní číslo
 • Osobní číslo - Zobrazuje osobní číslo uživatele (nelze měnit)
 • Ulice - Zde vyplníme název ulice
 • Město - Zde vyplníme název města
 • PSČ - Zde vyplníme PSČ ve tvaru XX YYY
 • Kancelář - Zde vyplníme název nebo číslo kanceláře
 • Faxy - Zde vyplníme číslo faxu
 • E-maily - Zde vyplníme email

Přidání údajů provedeme kliknutím na ikonu .

Odstranění údajů provedeme klinutím na ikonu .

Pro Editaci údajů klikneme na ikonu  a následné uložení provedeme kliknutím na ikonu .

Kliknutím na  se provedou změny a pokud byly všechny změny korektně uloženy,

zobrazí se následující informační bublina:

  

 2.2. Režim se zapnutou politikou hesel

 

2.2.1 Změna hesla

Pro změnu hesla zvolíme záložku: Účet uživatele na Logserveru. Na následujícím obrázku vidíme upozornění, které nám oznamuje, že vypršela platnost hesla a zbývá nám poslední pokus na změnu hesla. Pokud ani poté heslo nezměníme, dojde k uzamčení účtu. Počet pokusů pro přihlášení, před samotným uzamčením účtu, se mění v závislosti na přiřazené politice hesel.

Změna hesla:

 • Původní heslo: Zde zadáme aktuálně platné heslo
 • Nové heslo: Zde zadáme námi požadované nové heslo
 • Kontrola hesla: Zde zadáme znovu námi požadované nové heslo

Poznámka: Vámi psaný text do těchto polí se zobrazuje jako *****. Je to z důvodů větší bezpečnosti zneužití hesla.

Informace o účtu:

 • Poslední změna hesla - Zobrazuje datum poslední změny hesla
 • Účet uzamčen - Zobrazuje datum uzamčení účtu
 • Chybné přihlášení - Zobrazuje datum chybného přihlášení
 • Přihlášení po ukončení platnosti hesla - Zobrazuje datum přihlášení po ukončení platnosti hesla

Kliknutím na tlačítko , provedeme změnu hesla. Pokud byla změna hesla provedena v pořádku, zobrazí se následující informační bublina:

 

2.2.2 Změna informací o uživateli

Pro změnu/odstranění/přidání informací o přihlášeném uživateli zvolíme záložku: Informace o uživateli.

Poznámka: Uvedené údaje jsou pouze ilustrační.

 • Uživatel - Zobrazuje přihlašovací jméno uživatele (nelze měnit) ;
 • Titul - Zobrazuje titul uživatele (nelze měnit) ;
 • Jméno - Zobrazuje křestní jméno uživatele (nelze měnit) ;
 • Příjmení - Zobrazuje příjmení uživatele (nelze měnit) ;
 • Telefony - Zde vyplníme telefonní číslo ;
 • Mobily - Zde vyplníme mobilní telefonní číslo ;
 • Osobní číslo - Zobrazuje osobní číslo uživatele (nelze měnit);
 • Ulice - Zde vyplníme název ulice ;
 • Město - Zde vyplníme název města ;
 • PSČ - Zde vyplníme PSČ ve tvaru XX YYY ;
 • Kancelář - Zde vyplníme název nebo číslo kanceláře ;
 • Faxy - Zde vyplníme číslo faxu ;
 • E-maily - Zde vyplníme e-mail ;

Přidání údajů provedeme kliknutím na ikonu .

Odstranění údajů provedeme klinutím na ikonu .

Pro Editaci údajů klikneme na ikonu  a následné uložení provedeme kliknutím na ikonu .

Kliknutím na  se provedou změny a pokud byly všechny změny korektně uloženy,

zobrazí se následující informační bublina:

 

2.2.3 Přiřazená politika

V této záložce jsou zobrazeny údaje o politice hesla.

Poznámka: Tyto údaje mají pouze informativní charakter.

 

 • Minimální doba platnosti hesla (sekundy) – udává dobu, po kterou nelze změnit heslo. Teprve po uplynutí této doby je možné provést novou změnu hesla.
 • Maximální doba platnosti hesla (dny) – udává maximální dobu platnosti hesla. Po jejím uplynutí je nutné změnit heslo.
 • Počet hesel uchovávaných v historii (číslo) - udává počet hesel, které budou uchovány v historii. Tyto hesla nelze použít při změně aktuálního hesla (mechanizmus zabraňující uživateli znovupoužití stejného hesla).
 • Způsob ověřování kvality hesla (číslo) – udává způsob jakým se v dané politice prověřuje kvalita hesla:
 • 0 - kvalita hesla se neověřuje
 • 1 – pokud není možné kvalitu hesla ověřit, heslo bude akceptováno
 • 2 - pokud není možné kvalitu hesla ověřit, heslo bude zamítnuto
 • Minimální délka hesla (číslo) – udává minimální povolenou délku hesla.
 • Upozornění na změnu hesla zasíláno (před vypršením platnosti) (dny) – udává kolik dnů před vypršením hesla bude zobrazovaná informační bublina s varovným hlášením o vypršení platnosti hesla (viz obr. v kapitole 1.1.4 Přiřazená politika - systémová hlášení).
 • Po vypršení platnosti hesla se můžete přihlásit (číslo) – udává počet přihlášení, které lze provést i po vypršení platnosti aktuálního hesla.
 • Účet bude uzamčen po příslušném počtu chybných přihlášení (ano/ne) – udává, zda má dojít k uzamčení účtu v případě chybných přihlášení.
 • Účet bude uzamčen na dobu (sekundy) – udává dobu, po kterou bude uzamčen účet (v případě většího množství chybných přihlášení).
 • Počet neúspěšných pokusů o přihlášení (číslo) – udává maximální počet chybných přihlášení. Po překročení této hodnoty dojde k uzamčení účtu.
 • Počítadlo neúspěšných přihlášení je nulováno po (sekundy) – udává dobu, po které se počítadlo neúspěšných přihlášení vynuluje.
 • Bylo-li heslo „resetováno“, musí ho uživatel po přihlášení změnit (ano/ne)-  udává povinnost změny hesla v případě, že došlo k resetování hesla administrátorem.
 • Uživatel si může sám měnit heslo (ano/ne) – udává, zda uživatel má dostatečná práva aby si mohl sám změnit heslo.
 • Při změně hesla je vyžadováno zadání původního hesla (ano/ne) – udává zda při změně hesla je nutné ověření hesla pomocí “původního hesla“

2.2.4 Přiřazená politika - systémová hlášení

S přiřazenou politikou souvisí i systémová hlášení, která jsou zobrazovány při přihlášení (viz. obrázek) nebo při změně hesla.

 

Seznam možných systémových hlášení:

 

 
Systémové hlášení
Popis
Při přihlášení
"Platnost Vašeho hesla vyprší za"
Počet dnů, zbývajících do vypršení platnosti hesla.
"Počet přihlášení před uzamčením účtu"
Upozornění na akutní změnu hesla - udává zbývající počet přihlášení, před zamčením účtu.
"Chybné přihlašovací údaje"
Uživatel zadal špatné heslo
"Uživatel nebyl nalezen"
Jméno uživatele má nesprávný tvar nebo tento uživatel neexistuje.
"Platnost hesla vypršela"
Platnost vašeho hesla vypršela, je zapotřebí změnit heslo.
"Účet je uzamčen"
Účet je uzamčen, prosím kontaktujte administrátora.
"Vaše heslo bylo resetováno administrátorem Logserveru. Abyste mohli pokračovat v práci, musíte si ho změnit."
Jedná se o vynucenou změnu hesla ze strany administrátora Logserveru.
Při změně hesla
"Nemáte oprávnění na změnu hesla"
Nemáte dostatečná práva na změnu hesla.
"Musíte zadat původní heslo"
Do pole „Původní heslo“ zadejte aktuálně platné heslo (jedná se o bezpečnostní prvek).
"Zadané heslo nevyhovuje požadavkům
Na základě ověřování kvality hesla, nevyhovuje požadavkům. Změňte heslo.
"Zadané heslo je příliš krátké"
Zadejte delší heslo.
"Zadané heslo je příliš mladé"
Heslo je možné změnit až po uplynutí „minimální doby platnosti hesla“
"Zadané heslo již bylo použito, zadejte jiné heslo"
Heslo se vyskytuje v historii použitých hesel. Zvolte jiné heslo.
"Neočekávaná chyba"
V případě opakovaného výskytu této chyby, kontaktujte administrátora.