Mapy

Nedávné změny

27. 5. 2024 doplněna mapa "Skutečné počty všech vlaků v období 1. 1. až 31. 3. 2024".
16. 5. 2024 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS".
14. 5. 2024 aktualizovány mapy "Základní traťové rádiové spojení", "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "NPDV základní".
18. 4. 2024 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS".
6. 4. 2024 dopněna nová mapa "Handovery systému ETCS L2".
15. 3. 2024 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS".
20. 2. 2024 aktualizovány mapy "Traťová zabezpečovací zařízení" a "Dálkové řízení provozu" (informace o sídle dispečera D3, resp. RB, dosud uváděná v mapě TZZ, je nyní v mapě DOZ)
16. 2. 2024 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS".
14. 2. 2024 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "NPDV základní".
16. 1. 2024 opravena formální chyba v mapách "Vyznačení územní působnosti krajů", "Tranzitní koridory", "Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody", "Číslování tratí pro účely pomůcek GVD", "Základní traťové rádiové spojení", "Největší traťové rychlosti", "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "NPDV základní"
16. 1. 2024 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS".
5. 1. 2024 aktualizována mapa "Linky dálkové osobní dopravy".
4. 1. 2024 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS".
13. 12. 2023 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS".
11. 12. 2023 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS".
9. 12. 2023 aktualizovány všechny mapy s výjimkou map: "Územní působnost operativního řízení provozu CDP", "Provoz ERTMS/ETCS", "Rekuperace", "Stoupání rozhodná pro normativy hmotnosti". Dále nedošlo k žádné změně v sekci "Počty vlaků".


Mapy pro širokou veřejnost

 


Mapa uvedená
v knižním jízdním řádu


Počty traťových kolejí, systémy trakčních soustav a čísla tratí podle knižního jízdního řádu


 


Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek

komentář k mapě


Vyznačení územní působnosti krajů


Tranzitní koridory


Evropské nákladní koridory


Linky dálkové osobní dopravy
 
 

Organizační členění

 


Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody


Územní působnost operativního řízení provozu CDP


Kategorie drah
a provozovatelé drah
 
 

Číslování tratí

 


Číslování tratí
pro účely pomůcek GVD


Označení tratí
podle tabulek traťových poměrů


Číslování tratí
podle úředního povolení
 
 

Zpoplatnění

 


Dráhy, kde Správa železnic uplatňuje sankci za odřeknutí kapacity a sankci za nevyužití kapacity
     
 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení

 


Traťová zabezpečovací zařízení

 


Dálkové řízení provozu


 


Vlakový zabezpečovač (ATP)

 


Provoz ERTMS/ETCS
Handovery systému ETCS L2Základní traťové rádiové spojeníInformační body systému AVV (ATO)
 
 

Provozně-technické parametry

 


Kódy tratí pro kombinovanou dopravu

 


Dovolené traťové třídy zatížení


Největší traťové rychlosti


Rekuperace

Normativy délky vlaků
nákladní dopravyNPDV základní


Stoupání rozhodná pro normativy hmotnosti
   

Počty vlaků

 


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 15. 3. 2020


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2021


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2022


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2023
 


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2024
     
 

Odkazy na další mapy

 
Zásahové obvody JPO Hasičské záchranné služby Správy železnic
Tiskové verze tematických map CTD (jen pro registrované uživatele)
 
Data uvedená v mapách jsou bez záruky.