Technická podpora

Odpovědnost

Odpovědnost Zaměstnanec Telefon Organizace
odpovědnost za správu celého portálu (od 8:00 do 15:00) Ladislav Čermák 724 344 780 Správa železnic, státní organizace
odpovědnost za řešení celého portálu (od 8:00 do 15:00) Petr Vacek 725 488 400 OLTIS Group a.s.
podpora portálu (od 8:00 do 16:00) HelpDesk PORTÁL 702 001 199 OLTIS Group a.s.
 

Seznam aplikací

Název aplikace Popis Technická podpora
COMPOST Centrální aplikace pro přijímání informací tj. hlášení o "Složení vlaku"  především od nákladních dopravců, zpět vrací potvrzení o zpracování tj. kvitance. Je propojen s ISOŘ, SENA a pod.. zde
WEB COMPOST Webové rozhraní, které umožňuje dopravcům zasílat hlášení o "Složení vlaku" do COMPOSTu. zde
CSV Centrální systém výluk zde
Datový sklad Datový sklad Správy železnic, státní organizace zde
DOMIN Webová aplikace pro zobrazení omezení infrastruktury zde
DYPOD Dynamické prohlášení o dráze zde
ETD Elektronické jízdní řády zde
GRAPP Grafická prezentace polohy vlaků zde
GRADO Grafická dokumentace zde
GTN Graficko-technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení zde
INDIK Popis INDIK zde
Informační tabule, VITAMIN Webová aplikace pro zobrazení příjezdových a odjezdových tabulí ze stanic a zastávek zde
KAC Kontrolně analytické centrum zde
KADR Objednávání ad hoc tras a přidělování kapacity dráhy zde
K1 Elektronická kniha K1 zde
K2 Elektronická kniha K2 zde
KAFR Katalog firem zde
KAPO Kalkulace poplatků za užití železniční dopravní cesty zde
MIMOZA Webová aplikace pro mimořádné zásilky zde
OSP Objednávání služebních pomůcek zde
Portál Webový portál provozovatele dráhy zde
REVOZ Registr vozidel zde
SR 70 Číselník železničních stanic zde
WWW ISOŘ Webové rozhraní systému ISOŘ zde
WWW - Sestavy EDD WWW - sestavy elektronický dopravní deník zde

Nahoru

COMPOST

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
řešení problémů s dostupností centrální aplikace COMPOST  (nepřetržitě) DOHLEDPRIS 972 211 995 ČD - Informační Systémy, a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk 972 211 991
606 795 897
ČD - Informační Systémy, a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Martin Lipert 972 241 327 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

WEB COMPOST

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
problémy s některou z funkcí (od 7:00 do 19:00) HelpDesk 972 211 991
606 795 897
ČD - Informační Systémy, a.s.
řešení problémů aplikace  (od 19:00 - 7:00) DOHLEDPRIS 972 211 995 ČD - Informační Systémy, a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Martin Lipert 972 241 327 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

CSV

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 7:00 do 15:00) HelpDesk CSV 972 765 252 CID International, a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Josef Jedlička 972 244 227 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

Datový sklad Správy železnic, státní organizace

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 7:00 do 15:00) Mgr. Tomáš Urbanec 597 600 355 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Petr Loutocký 972 741 479 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

DOMIN

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk DOMIN 724 854 846 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Josef Jedlička 972 244 227 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

DYPOD

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk DYPOD +421 911 410 717 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ladislav Čermák 972 341 666 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

ETD

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk ETD 702 001 199 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Miloš Futera, Ph.D. 972 244 992 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

GRAPP

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk GRAPP 702 001 199 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Petr Loutocký 972 741 479 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

GTN, GRADO

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
přidělování uživatelských práv, problémy s přihlášením (zablokovaný účet, zapomenuté heslo, ...) (prac. doba) OŘ Brno - Ing. Jana Palášková 972 621 007
725 862 490
Správa železnic, státní organizace
OŘ Hradec Králové - Bc. Jiří Pilař 972 351 483
725 053 905
OŘ Ostrava - Rostislav Kolarczyk 972 765 908
725 557 112
OŘ Plzeň - Jaromír Sieber 972 524 065
602 466 367
OŘ Praha - Tomáš Špitz 972 241 171
602 291 611
OŘ Ústí nad Labem - Petr Hašek 972 422 957
602 455 681
CDP Praha - Ing. Jiří Zachař 972 228 949
602 655 540
CDP Přerov - Karel Petráš 972 730 037
602 540 264
gestor aplikace Petr Vlček 724 140 246 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

INDIK

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk INDIK 724 854 846 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Petr Řádek 972 244 373 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

Informační tabule, VITAMIN

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk VITAMIN 702 001 199 OLTIS Group a.s.
gestor aplikace Renáta Piskořová 601 156 274 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

KAC

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
řešení problémů s dostupností aplikace (nepřetržitě) HelpDesk 724 169 112 Retia a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 17:00) HelpDesk 466 852 549 Retia a.s.
žádost o přístup do aplikace - mimo OŘ a CDP (na OŘ a CDP řeší správce PA) ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
problémy s přihlášením (zablokovaný účet, zapomenuté heslo, ...) - mimo OŘ a CDP (na OŘ a CDP řeší správce PA) ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Ondřej Míča 972 244 560 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

KADR

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk KADR 605 554 340 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Miloš Futera, Ph.D. 972 244 992 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

K1

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk K1 702 001 199 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace - mimo OŘ a CDP (na OŘ a CDP řeší správce PA) ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ladislav Čermák 972 341 666 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

K2

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk K2 702 001 199 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace - mimo OŘ a CDP (na OŘ a CDP řeší správce PA) ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ladislav Čermák 972 341 666 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

KAFR

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk KAFR 724 854 846 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Martin Lipert 972 241 327 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

KAPO

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 7:00 do 15:00) HelpDesk KAPO 605 852 901 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Petr Loutocký 972 741 479 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

MIMOZA

Podpora Zaměstnanec Telefon Ogranizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk MIMOZA +421 911 410 713
+421 650 823 794
OLTIS Slovakia s.r.o.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Petr Řádek 972 244 373 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

OSP

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk OSP 702 001 199 OLTIS Group a.s.
přidělování uživatelských práv Karolína Černá 972 241 564 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ladislav Čermák 972 341 666 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

Portál

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk PORTÁL 702 001 199 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ladislav Čermák 972 341 666 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

REVOZ

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) HelpDesk REVOZ 702 001 199 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Petr Loutocký 972 741 479 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

SR 70

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
aktualizace číselníku Ing. Petr Novotný 727 814 960 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

WWW ISOŘ

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
Pro ostatní uživatele (nepřetržitě) HelpDesk 588 208 588 OLTIS Group a.s.
problémy s některou z funkcí (od 8:00 do 16:00) Jan Mucha 606 758 189 OLTIS Group a.s.
žádost o přístup do aplikace pro zaměstnance ČD Michal Sklenář 724 730 555 ČD, a.s.
žádost o přístup do aplikace ppdpristup@spravazeleznic.cz 972 241 327 Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Ing. Petr Řádek 972 244 373 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

WWW - Sestavy EDD

Podpora Zaměstnanec Telefon Organizace
Pro zaměstnance Správy železnic, s.o. (nepřetržitě) ServiceDesk ICT 972 235 333 Správa železnic, státní organizace
řešení problémů s dostupností aplikace (nepřetržitě) Helpdesk 972 211 911
606 795 897
ČD - Informační Systémy, a.s.
žádost o přístup do aplikace nebo zrušení přístupu - mimo OŘ (na OŘ řeší správce PA) ppdpristup@spravazeleznic.cz

žádost o zrušení přístupu e-mailem - uvede se jméno, příjmení, logserverové přihlašovací jméno nebo číslo SAP

972 241 327

Správa železnic, státní organizace
gestor aplikace Javorský Martin 724 961 918 Správa železnic, státní organizace

Nahoru

 

 

Ladislav Čermák