Čtení novinek

 

Na prohlížení složky Novinky se vztahuje pár zásad:

  • je zobrazena vždy jako první zleva v horním menu
  • nad články s ručne psanými novinkami se vždy zobrazuje tabulka se změnami ve všech složkách (tzv. digesty), na které má přihlášený uživatel práva na čtení; po kliknutí na podtržený název složky se zobrazí nové, změněné nebo smazané objekty; nové nebo změněné si lze kliknutím zobrazit
  • v Tabulce změněných dokumentů portálu jsou v aktuální den zobrazeny pouze dokumenty, u kterých došlo ke změně předchozí den. Tzn. pokud byly dokumenty nově vytvořeny, editovány či smazány. Dále jsou zde ještě uvedeny dokumenty, u kterých došlo ke změně (vytvoření, smazání, editace) třeba i dříve ale začali platit předchozí den (položka „Platnost od“ u dokumentu). Tabulka je aktualizována 1 x denně v noci/po půlnoci.
  • novinky se zobrazují jako výchozí článek jak pro anonymního uživatele, tak pro přihlášeného uživatele
  • pokud pro anonymního uživatele neexistuje žádná novinka, zobrazí se mu výchozí článek O nás
  • pokud není ani pro přihlášeného uživatele přístupná žádná novinka, zobrazí se mu výchozí článek O nás
  • novinky se zobrazují podle nastavených přístupových práv, tzn. pokud uživatel nemá na určitou novinku právo čtení, zobrazí se mu až ta, na kterou právo čtení má
  • novinky se vždy zobrazují všechny ve formě: nadpis, datum vzniku a text
  • novinky se vždy zobrazují shora dolů od nejnovější po nejstarší

Příklad zobrazení novinek po přihlášení:

Příklad zobrazených digestů po rozkliknutí:

Mohou nastat tři různé stavy:

 - značí nově vložený objekt, na který lze kliknout a nechat si jej zobrazit případně stáhnout

 - značí aktualizovaný (upravený) objekt, na který lze kliknout a nechat si jej zobrazit případně stáhnout

 - značí nově vložený objekt, který byl do současné chvíle smazán nebo není momentálně dostupný a nelze na něj kliknout

 - značí aktualizovaný (upravený) objekt, který byl do současné chvíle smazán nebo není momentálně dostupný a nelze na něj kliknout

 - značí smazaný objekt, na který nelze kliknout

Zpět na úvod k portálu