Ceny za přístup na vlečky

Ceny za využití jednoho vydaného svolení k jízdě na vlečku nebo k jízdě z vlečky jsou v případě veřejně přístupných vleček uvedeny vždy v příslušném Prohlášení o dráze pro veřejně přístupné vlečky platném při daný jízdní řád. Prohlášení o dráze pro veřejně přístupné vlečky jsou zveřejněny zde

 

Dále Správa železnic, státní organizace, zpoplatňuje též jízdy na tyto vyjmenované veřejně nepřístupné vlečky:

 

Číslo vlečky

Název vlečky

OŘ zaústění

Místo zaústění

Cena za svolení k jízdě na vlečku
nebo k jízdě z vlečky

5352

Vlečka SŽDC Havlíčkův Brod

Brno

Havlíčkův Brod

136,50 Kč

5441

Vlečka Humpolec

Brno

Humpolec

77 Kč