Správa železnic – úvodní stránka   Portál provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Předpisy

NázevPopisPlatnost od
SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací01.01.2021
SŽ Bp3Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace01.01.2021
SŽ D1 ČÁST PRVNÍDopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem01.07.2022
SŽ D3Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy01.07.2022
SŽ D4Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem01.07.2022
SŽ D5Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace01.07.2022
SŽDC D7 Předpis pro operativní řízení provozu14.12.2014
SŽ D7-2 Organizování výlukových činností01.07.2022
SŽDC D 31 Mimořádné zásilky01.06.2015
SŽ D33 Vojenské přepravy30.11.2023
SŽDC (ČD) D 40 Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec – Tanvald – Železný Brod, Tanvald – Harrachov, Smržovka – Josefův Důl01.04.1999
SŽDC (ČSD) D110_T110Obsluha spádovištních zabezpečovacích zařízení01.04.1993
SŽDC (ČD) T 108 Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení01.09.1991
SŽDC (ČD) V 65-1Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel01.07.2005
SŽDC (ČD) Z 11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení01.04.2001
SZDC S8Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel04.02.2021
SŽ SM069 Směrnice pro tvorbu jízdního řádu a přidělování a využívání kapacity dráhy31.10.2021
SŽDC Sm 71 Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty01.12.2011
SŽDC Sm 92Provoz a užívání informačního systému Registr vozidel01.07.2011
SZ SM99Sledování provozní situace na úseku provozuschopnosti. Zajištění provozuschopnosti při nebezpečných meteorologických jevech 31.10.2020
SŽ SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy13.12.2020
SŽDC Is10 Předpis pro užívání souboru provozních informačních systémů provozovatele dráhy (SPIS)01.04.2018
SŽDC E2 Předpis pro obsuhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 01.01.2011
SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie 01.01.2011
SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení 01.01.2011
SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 01.04.2011
SŽDC T1Telefonní provoz09.12.2018
SŽDC T7Rádiový provoz24.05.2016
SŽ T100Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení01.06.2019
TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 01.01.2006
SŽ Z8 díl IV (prozatímní)Evropský vlakový zabezpečovač ETCS01.01.2019
SŽDC (ČD) Z 1 NovýPředpis pro obsluhu staničních a traťových zapezpečovacích zařízení01.06.2007
SŽ SR101L1(Z)Obrazová příloha k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích a spádovištních zařízení01.07.2024
SŽ Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení01.07.2024
SŽ Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení a výstražných zařízení pro přechod kolejí01.06.2024
SŽ Z3 Předpis pro obsluhu zabezpečovacích zařízení ovládaných z jednotného obslužného pracoviště01.06.2024
SŽ SR101_1(D)Metodická pomůcka pro tvorbu a používání písemných rozkazů a příklady závazných znění pro zajištění realizace výluky01.10.2022
PO-05L2023-GŘPokyn generálního ředitele k provádění školení zaměstnanců státní organizace Správa železnic a zaměstnanců dopravců pro pracovní činnosti související s činnostmi zaměstnance v tunelu14.11.2023