Správa železnic – úvodní stránka   Portál provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Podmínky přístupu na ŽDC

 

V této rubrice jsou odkazy na planou legislativu ČR a EU vztahující se k provozování dráhy a drážní dopravy, na interní předpisy provozovatele dráhy, výnosy a ostatní dokumenty týkající se provozování dráhy a drážní dopravy, Pohraniční ujednání se sousedními manažery infrastruktury a smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah.

Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo dráhách regionálních může fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:

 

 1. Je usazená na území České republiky, nejedná-li se o osobu usazenou v členském státě Evropské unie provozující přeshraniční osobní drážní dopravu - platí pouze pro provozování osobní dopravy viz § 24 zákona o dráhách.
 2. Je držitelem platné licence. Licenci na provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních uděluje Drážní úřad. Podmínky pro získání licence viz § 25-29 zákona o dráhách. Za platnou licenci se považuje i licence udělená členským státem Evropských společenství (viz § 34a zákona o dráhách).
 3. Má přidělenou kapacitu dráhy. Kapacitu na dráze celostátní nebo dráhách regionálních ve vlastnictví státu přiděluje Správa železnic, státní organizace viz § 34b zákona o dráhách. Podrobnosti stanoví Prohlášení o dráze celostátní a regionální vydané Správou železnic.
 4. Je držitelem platného osvědčení dopravce. Osvědčení dopravce vydává Drážní úřad. Podmínky pro jeho získání licence viz § 34h zákona o dráhách.
 5. Má sjednanou cenu za užití dráhy viz § 24 odst. 7 zákona o dráhách. Cenu stanovuje a vybírá provozovatel dráhy. Cena za použití dráhy je věcně usměrněna. Podmínky stanoví Výměr MF zveřejněný v Cenovém věstníku. Podrobnosti stanoví Prohlášení o dráze celostátní a regionální vydané Správou železnic.
 6. Má uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy. Provozovatelé soukromých regionálních drah v České republice:
  • Regionální dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň
   Provozovatel dráhy: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
  • Regionální dráhy Šumperk - Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou - Sobotín
   Provozovatel dráhy: SART - stavby a rekonstrukce a.s.
  • Regionální dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov
   Provozovatel dráhy: KŽC Doprava, s.r.o.
  • Vybrané části celostátní dráhy a drah regionálních
   Provozovatel dráhy: České dráhy, a.s.
  Provozovatelé regionálních drah ve vlastnictví státu pronajatých soukromým osobám:
  • Regionální dráhy Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou a Sokolov - Kraslice
   Provozovatel dráhy:PDV RAILWAY a.s.
  • Regionální dráha Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem
   Provozovatel dráhy: Advanced World Transport a.s.
  • Provozovatelem celostátní dráhy a ostatních regionálních drah ve vlastnictví státu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
 7. Má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy a zaplaceno pojistné viz § 35 odst. 2 písm. d) a e) zákona o dráhách.
 8. Má finančně zajištěno řádné provozování drážní dopravy viz § 27a; § 35 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona o dráhách a vyhláška č. 429/2001 Sb., o podmínkách prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo dráze regionální a o doplňkových přepravních službách.