Novinky
03.02.2023 12:58:33

Vážení dopravci.

 

V průběhu měsíce září 2023 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen. Dříve avizované termíny změn (květen 2023, resp. srpen 2023) jsou posunuty.

 • trať 543A   Františkovy Lázně – Aš – st. hr.  
 • trať 543D   Aš – Aš město
 • trať 543B   Vojtanov st.hr. – Plesná  
 • trať 504A   Ústí nad Labem západ – Chomutov
 • trať 504C   Ústí nad Labem západ - Bílina
 • trať 504E   Most – Most nové n.
 • trať 504F   Třebušice – Most nové n.
 • trať 504G   Odb. Dolní Rybník – Jirkov nz
 • trať 533      Chomutov – Cheb
 • trať 539A    Úpořiny – Řetenice
 • trať 535B    Oldřichov u Duchcova – Litvínov
 • trať 535C    Most nové n. – Louka u Litvínova
 • trať 543B    Tršnice – Františkovy Lázně
 • trať 536B    Loket předměstí – Nové Sedlo u Lokte
 • trať 533B    Chodov zhlaví – Chodov – Nové Sedlo u Lokte
 • trať 504B    Odb. České Zlatníky - Obrnice
 • trať 531D    Obrnice – Most
 • trať 531F     Březno u Chomutova – Chomutov
 • trať 531G    Droužkovice – odb. Dubina
 • trať 534A    Kadaň předměstí – Kadaň-Prunéřov
 • trať 536C    Karlovy Vary dolní n. – Stará Role

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
02.02.2023 14:03:55

Na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-4/2021 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu TRAXX F140 MS a TRAXX3 MS ve znění změny č. 1 a 2. Uvedený pokyn naleznete zde.

Michal Bára
02.02.2023 10:10:09

Dne 01. 02. 2023 byl úsek Tábor - Hluboká nad Vltavou-Zámostí zapojen do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Ing. Tomáš Javůrek
Seznam základních bezpečnostních rizik při provozování dráhy celostátní a drah regionálních
20.01.2023 13:42:11

Vážení dopravci, vážení provozovatelé zaústěných drah,

Správa železnic, státní organizace, Vám jako svým smluvním partnerům na základě požadavků evropské legislativy a Příručky ERA „Požadavky na systém zajišťování bezpečnosti v souvislosti s osvědčením o bezpečnosti nebo schválením z hlediska bezpečnosti“ uveřejnila na portálu svůj aktuální Seznam základních bezpečnostních rizik při provozování dráhy celostátní a drah regionálních. Dokument naleznete zde.

Ing. Jiří Černý
Přejmenování složek portálu
19.01.2023 13:36:13

Vážení uživatelé Portálu provozování dráhy,

v důsledku aplikace rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. KOP002/22 došlo k přejmenování následujícíh složek Portálu provozování dráhy:

 • původní složka "Přístup na ŽDC" byla přejmenována na "Provozování dráhy" a
 • původní složka "Podmínky přístupu" byla přejmenována na "Legislativa a předpisy".

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Ing. Jiří Černý
26.10.2022 11:24:43

Vážení dopravci,

 

dne 1. dubna 2023 dojde na trati 532A a 537 v úseku mezi ŽST Kralupy nad Vltavou (mimo) – Neratovice – Všetaty (mimo)  ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající traťové rádiové sítě, tedy síť radiodispečerská vlaková (SRV) v pásmu 150 MHz, která je provozována v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) – Neratovice (mimo) a síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je provozována v úseku Neratovice – Všetaty (mimo), budou ke stejnému dni vypnuty a jejich provoz bude natrvalo ukončen.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
15.09.2022 15:15:09

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
DOK Střelice - Zastávka u Brna
13.09.2022 15:34:24

Vážení dopravci na trati 322,

z dodatečných podkladů vyplynulo, že dlouhodobá výluka traťové koleje Střelice - Zastávka u Brna, tak jak byla oznámena na Portále provozování dráhy v dokumentu "Informace k přípravě JŘ 2023 - zapracování plánovaných omezení provozování dráhy do JŘ 2023", se v průběhu Jízdního řádu 2023 konat nebude. Kapacita dráhy bude přidělována bez tohoto omezení.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar