Novinky
Konference TTR Day
19. 10. 2020 8:59:05

Vážení dopravci,

státní organizace Správa železnic se v rámci svého členství ve sdružení RailNetEurope (RNE) účastní spolupráce na projektu Redesignu procesu sestavy mezinárodního jízdního řádu (TTR). Cílem projektu TTR, který RNE realizuje ve spolupráci se sdružením Forum Train Europe (FTE) a s podporou Evropské asociace pro železniční nákladní dopravu (ERFA), je harmonizovat a zlepšit evropský systém železničních jízdních řádů, aby se výrazně zvýšila konkurenceschopnost železniční dopravy.

V rámci zvýšení informovanosti všech subjektů zúčastněných na procesu přípravy jízdního řádu organizuje RNE ve spolupráci s FTE konferenci TTR Day, na kterou si Vás dovolujeme touto cestou pozvat.

Konference TTR Day se koná dne 3. listopadu 2020 od 8:30 do 16:30 a je organizována formou on-line přenosu prostřednictvím internetu. Účast na konferenci není zpoplatněna. Jednacím jazykem je angličtina.

Více informací zde

Žádost o registraci na konferenci adresujte na e-mailovou adresu TehnikR@spravazeleznic.cz

Ing. Richard Těhník
manažer národní implementace TTR

Karolína Černá