Novinky
28.11.2022 19:55:46

Vážení dopravci,

 

dne 1. ledna 2023 od 00:00 hod. bude zahájen ověřovací provoz zpravování strojvedoucích grafickou formou písemných rozkazů prostřednictvím provozní aplikace Centrální rozkazy. 
 
Podrobnosti jsou stanoveny v dopise, který je uložen na Portále provozování dráhy u předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, odkaz zde.
Blanka Vávrová
26.11.2022 12:09:49

Na Portálu provozování dráhy (Přístup na ŽDC/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn dokument Doporučené překlady pojmů z anglického do českého jazyka - stav k 16.11.2022 -  s průvodním dopisem čj. 80741/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 22.11.2022. Uvedený dokument naleznete zde.

Jan František Sedláček

Michal Bára
Nové pokyny OŘ k pohotovostem, NMJ a postupy při rušení nebo krácení VDS
23.11.2022 11:34:22

Na portálu provozování dráhy jsou ve složce předpisy, směrnice SM099 uloženy aktuální pokyny a přílohy OŘ k problematice sledování provozní situace, nehodových dozorů, zajištění provozu při nebezpečných meteorologických jevech a postupy při rušení nebo krácení výluky dopravní služby.

Hynek Lejsal
Nový modul publikace VR a výlukových opatření
21.11.2022 11:18:18

Dobrý den,

dnes byl zprovozněn nový modul publikace výlukových rozkazů a výlukových opatření a s nimi souvisejících dokumentů. Aktuálně jsou v něm publikovány výlukové rozkazy typu ROV a ROV A s platností v GVD 2022/2023. Modul je dostupný v menu jako položka: Výluková opatření a VR (JR 2022/2023), případně přímým odkazem na této adrese:  https://provoz.spravazeleznic.cz/ROV/Pages/ROVList.aspx  V případě technických potíží, případně potíží s přístupem se obraťte na mail: hajek@spravazeleznic.cz  

Josef Hájek
16.11.2022 14:14:24

Vážení dopravci.

 

Dne 1. dubna 2023 dojde na trati 529C v úseku mezi ŽST Kralupy nad Vltavou (mimo) – Olovnice (mimo) ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je provozována v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) – Olovnice (mimo) bude ke stejnému dni vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

 

Dne 1. dubna 2023 dojde na trati 528E v úseku mezi ŽST Kralupy nad Vltavou (mimo) – Otvovice (mimo)  k aktivaci základního rádiového spojení na síť GSM-R.

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
16.11.2022 10:45:05

Vážení dopravci,

 

dne 16. listopadu 2022 bude zapojena výhybna Dluhonice do dálkového ovládání z CDP Přerov,
sál Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo).

 

Ing. Marek Michalík

CDP Přerov

Ing. Františka Berzkowitschová
Oprava tiskové chyby v návrhu Prohlášení o dráze 2024
14.11.2022 9:49:38

Na základě upozornění byla v návrhu Prohlášení o dráze 2024 pro celostátní a regionální dráhy opravena tisková chyba v kapitole 5.7.2.3, kde byl nedopatřením použit text z Prohlášení o dráze 2023 před 2. změnou. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Ing. Jiří Černý
14.11.2022 7:11:41

Na Portálu provozování dráhy (Přístup na ŽDC/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 a 2. Změna č. 2 SŽ PPD-1/2022 spočívá v přidání nového úseku trati Beroun-Závodí, Beroun - Ejpovice do přílohy A - "Seznam tratí, na kterých se provádí ověřovací provoz traťové části ETCS s RBC REA11 s dodatečnými provozními opatřeními".

Změna pokynu provozovatele dráhy SŽ PPD-1/2022 je účinná od 15. listopadu 2022 a naleznete ji zde.

Ing. Lukáš Matta

Michal Bára
Upozornění pro dopravce
09.11.2022 22:23:55

Vážení dopravci,

 

dne 1. ledna 2023 od 00:00 hod. bude v traťovém úseku Uničov – Olomouc (mimo) zahájen výhradní provoz vlaků pod dohledem systému ERTMS/ETCS.

 

S ohledem na tuto skutečnost mohou od 00:00 hod. dne 1. ledna 2023 do traťového úseku Uničov – Olomouc (mimo) vjet pouze vlaky s vedoucím vozidlem (hnacím, řídicím nebo speciálním hnacím vozidlem), které je vybaveno funkční kompatibilní mobilní částí ETCS. Za dodržení této podmínky plně odpovídá dopravce.

 

Odkaz na dopis provozovatele dráhy Správy železnic, státní organizace je zde.

Marcela Štrinclová
Zpřístupnění aplikace KAZAS pro požadavky do JŘ 2023
08.11.2022 8:33:32

Aplikace KAZAS pro požadavky do JŘ 2023 bude zpřístupněna dne 14.11.2022 v 10hod. Nová „Příručka pro uživatele – zaměstnance dopravce“ bude k dispozici od středy 09.11.2022 v aplikaci KAZAS.

Ing. Jiří Černý
Spuštění služby Asistence při nástupu
08.11.2022 8:29:03

Správa železnic plánuje spustit službu Asistence při nástupu a výstupu pomocí pohyblivých plošin Správa železnic k 1. 1. 2023. Podrobnosti naleznete v části týkající se Služeb a zařízení služeb.

Ing. Jiří Černý
26.10.2022 11:24:43

Vážení dopravci,

 

dne 1. dubna 2023 dojde na trati 532A a 537 v úseku mezi ŽST Kralupy nad Vltavou (mimo) – Neratovice – Všetaty (mimo)  ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající traťové rádiové sítě, tedy síť radiodispečerská vlaková (SRV) v pásmu 150 MHz, která je provozována v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) – Neratovice (mimo) a síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je provozována v úseku Neratovice – Všetaty (mimo), budou ke stejnému dni vypnuty a jejich provoz bude natrvalo ukončen.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
26.10.2022 11:14:51

Vážení dopravci,

 

dne 1. února 2023 dojde na trati 704 v úseku mezi ŽST Tábor (mimo) – Nemanice I (mimo)  ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je provozována v úseku Tábor (mimo) – Nemanice I (mimo), bude ke stejnému dni vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
Uplatňování sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu dráhy
19.10.2022 13:29:57

Vážení dopravci,


od 1. 1. 2023 bude Správa železnic, státní organizace opět uplatňovat Sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu dráhy konkrétně, a to na základě podmínek uvedených v Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních s platností od JŘ 2023.


JUDr. Hana Honzáková
ředitelka odboru obchodních a smluvních vztahů

Ing. Petr Šlachta
14.10.2022 10:51:30

Vážení dopravci,

informace ke zrušení zařízení služeb - místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí najdete zde.

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
15.09.2022 15:15:09

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
DOK Střelice - Zastávka u Brna
13.09.2022 15:34:24

Vážení dopravci na trati 322,

z dodatečných podkladů vyplynulo, že dlouhodobá výluka traťové koleje Střelice - Zastávka u Brna, tak jak byla oznámena na Portále provozování dráhy v dokumentu "Informace k přípravě JŘ 2023 - zapracování plánovaných omezení provozování dráhy do JŘ 2023", se v průběhu Jízdního řádu 2023 konat nebude. Kapacita dráhy bude přidělována bez tohoto omezení.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar