Novinky
21. 9. 2020 13:44:33

Dobrý den,
na webových stránkách portálu Provozování dráhy je
od 21. září 2020 je zpřístupněna aplikace OSP(objednávka služebních pomůcek) pro JŘ 2021.
Pro roční jízdní řád 2021 se budou prostřednictvím aplikace OSP objednávat pouze výtisky vývěsných jízdních řádů (VJŘ).
Objednávka je určena pouze pro organizační složky Správy železnic, které objednávají vývěsné jízdní řády (VJŘ).
Zadávání požadavků objednávky pro JŘ 2021 je možné v termínu do 30. září 2020.

Bližší informace ZDE
Pro správné otevření stránky portálu (se všemi informacemi pro přihlášeného uživatele) je nutno se přihlásit (v pravém horním rohu) uživatelským jménem a heslem, které má každý uživatel přidělené.

Kontaktní adresa pro dotazy OSPJR@spravazeleznic.cz.

Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor jízdního řádu

Karolína Černá
4. 9. 2020 9:51:35

Vážení dopravci,

na základě vyhodnocení provozní situace na tratích D3 od 15. srpna 2020 (zavedení ohlašovací povinnosti ve všech dopravnách D3), vydává Správa železnic, státní organizace toto opatření.

Na tratích D3 je jízda vlaků s náskokem povolena pouze v případě, že se na trati D3 nenachází žádný další vlak, v ostatních případech je jízda vlaků s náskokem na tratích D3 zakázána.

Marcela Štrinclová
3. 9. 2020 14:38:21

Vážení uživatelé,

 

dnešním dnem došlo k přesměrování staré DNS provoz.szdc.cz na novou DNS provoz.spravazeleznic.cz. V případě problémů nejdříve zkontrolujte konfiguraci vašich aplikací a pokud budete mít uvedenou původní adresu, upravte.

Změna se týká veškerých adres portálových aplikací, adres webových služeb či jiných rozhraní.

Ing. Libor Stejskal
Upozornění o odkladu projednání a publikace DOK 2021
28. 7. 2020 10:34:06

Z důvodu odkladu výlukové porady k DOK 2021, způsobeného opatřeními z důvodu nákazy Covid-19, do termínu v měsíci říjnu 2020, dojde k úpravě harmonogramu následného projednání se zástupci dopravců a objednavatelů dopravy a publikace DOK na rok 2021. Jednotlivé termíny harmonogramu budou upřesněny

Josef Hájek
26. 3. 2020 12:11:50

Vážení dopravci.

Správa železnic, státní organizace obdržela informační materiál Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS) o závěrech šetření požáru vlakové soupravy v Ejpovickém tunelu dne 14. ledna 2020.
HZS konstatuje, že došlo k závažným porušením požárně bezpečnostních předpisů.
Věnujte, prosím, pozornost dopisu náměstka generálního ředitele Správy železnic pro řízení provozu, kde naleznete bližší informace.

Dopis je zveřejněn zde.

Karolína Černá