Novinky
Rozšíření Helpdesku Dopravci o prostředí pro sdělování závad řízení provozu
12.04.2024 12:51:15

Vážení dopravci,
dne 11. dubna 2024 došlo k rozšíření stávající aplikace k zajištění jednotného způsobu podávání hlášení o závadách Helpdesk Dopravci o sdělování závad řízení provozu.
Dokument je k dispozici zde.

Ladislav Čermák
02.04.2024 12:37:28

Aktualizace informace GSM-R

 

Vážení dopravci.

 

Plánovaná změna základního rádiového spojení na síť GSM-R na níže uvedených tratích je z původního termínu duben 2024 přesunuta na nový termín říjen 2024.

Nadále platí, že stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, bude ke stejnému novému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

Změna se týká tratí:

  • trať 505C  Pardubice hl.n.- Jaroměř
  • trať 505B  Opatovice n.L.-Pohřebačka – Odb. Plačice
  • trať 505A  úsek Hradec Králové hl.n.- Praskačka

 

O případných změnách Vás budeme informovat.

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
27.03.2024 9:27:21

Na portále v části předpisy je v souvislosti s novelou směrnice SŽ SM099 účinnou k 5.12.2023 umístěn aktualizovaný pokyn a přílohy OŘ Plzeň a OŘ Ostrava ve věci Sledování provozní situace, zajištění provozu při nebezpečných meteorologických jevech a postupy při rušení nebo krácení výluky dopravní služby. 

Hynek Lejsal
22.03.2024 11:07:46

Vážení dopravci,


Správa železnic, státní organizace si Vás dovoluje oslovit s nabídkou školení se zaměřením na provozní chování evropského vlakového zabezpečovače (ETCS). Nabízené školení je přednostně určeno pro zástupce dopravců, kteří se zabývají tvorbou předpisů a školením
strojvedoucích.

Podrobnosti zde

Ing. Františka Berzkowitschová
22.03.2024 7:57:25

Na portále v části předpisy je v souvislosti s novelou směrnice SŽ SM099 účinnou k 5.12.2023 umístěn aktualizovaný pokyn a přílohy OŘ Praha ve věci Sledování provozní situace, zajištění provozu při nebezpečných meteorologických jevech a postupy při rušení nebo krácení výluky dopravní služby.

Hynek Lejsal
21.03.2024 10:19:39

Na portále v části předpisy je v souvislosti s novelou směrnice SŽ SM099 účinnou k 5.12.2023 umístěn aktualizovaný pokyn a přílohy OŘ Hradec Králové ve věci Sledování provozní situace, zajištění provozu při nebezpečných meteorologických jevech a postupy při rušení nebo krácení výluky dopravní služby.

Hynek Lejsal
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar