Novinky
Zveřejnění předpisu SŽ D7L2 Organizování výlukových činností
21.06.2022 14:37:33

Na portále provozování dráhy v části Přístup na ŽDC -> Podmínky přístupu -> Předpisy -> SŽ D7-2  byl zveřejněn předpis SŽ D7/2 Organizování výlukových činností.Účinnost předpisu je od 1. července 2022.

Ing. Jiří Černý
14.06.2022 10:23:01

Dobrý den,

 

na portálu Provozování dráhy jsou uveřejněny:

 

SŽ PPD-6/2022 - Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy; Doplňující ustanovení k předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ a předpisu SŽ Z8 díl IV (prozatímní) pro tratě vybavené evropským vlakovým zabezpečovačem

Odkasz zde.

 

SŽ PPD-7/2022  - Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy; Organizační opatření pro zajištění přechodu na nové předpisy SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ D3 a SŽ D4 

Odkaz zde.

Marcela Štrinclová
06.06.2022 16:13:33

Dne 6. 6. 2022  bylo na Portálu provozování dráhy zveřejněno Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu - část A

CDP Přerov – OŘP Přerov ve znění 2. změny. 

Odkaz na dokument naleznete zde.

Ing. Eduard Tržil
03.06.2022 14:50:22

Dne 3. 6. 2022  bylo na Portálu provozování dráhy zveřejněno Prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu - část B.

Zásady řízení provozu na vybraných tratích ve znění 3. změny. 

Odkaz na dokument naleznete zde.

 

Ing. Eduard Tržil
Stanice Křižanov
01.06.2022 8:34:04

Dobrý den,

ve stanici Křižanov byla vjezdová návěstidla:

 

  • 1L, 2L, ML (umístění na návěstní lávku)

 

  • 1S, 2S (umístění na zadní stranu stožáru vjezdového návěstidla)

 

označena žlutým označovacím pásem. Viz dopis zde.

Marcela Štrinclová
12.05.2022 8:40:27

Dobrý den.
S platností od 00:00 hod. dne 15. 6. 2022 bude na trati Frýdlant na Ostravicí – Ostravice zavedeno provozování dráhy a organizování drážní dopravy podle předpisu SŽDC D1.

 

Ing. Radek Gřonděl

 

 

Ing. Františka Berzkowitschová
04.05.2022 19:44:03

Vážení dopravci,

dne 13.října 2022 dojde na trati 704 v úseku mezi ŽST Tábor – Olbramovice obvod Votice ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je v tomto úseku provozována, bude ke stejnému dni vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

Ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R v dalších částech tratě 704, tedy mezi ŽST Hluboká na Vltavou-Zámostí - Tábor, dojde dle průběhu stavby v termínu prosinec 2022 / leden 2023, o čemž Vás budeme včas informovat.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar