Novinky
11.06.2024 9:50:27

Na portálu provozování dráhy (pod záložkou Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Předpisy/SŽ SM099/OŘ Brno) je nově uložen aktualizovaný pokyn OŘ Brno včetně příloh a dále přehled úseků s rizikem tvorby překážek na trati.  

Iveta Vopičková
07.06.2024 15:08:54

Na PPD byly zveřejněny tyto dokumenty:

  • předpis SŽ Z1 – Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, odkaz na dokument zde;
  • služební rukověť SŽ SR101/1(Z) – Obrazová příloha k předpisům pro obsluhu zabezpečovacích a spádovištních zařízení, odkaz na dokument zde;
  • typové rozšíření SŽ TR (Z3) 01/2024 – Typové rozšíření k předpisu SŽ Z3. Radioblok, odkaz na dokument zde.
David Spisar
05.06.2024 9:41:51

Vážení dopravci,

v souvislosti  s plánovanou výlukovou činností (zastavení provozu) v traťovém úseku Lanžhot – Kúty, kdy bude ve vybraných dnech provoz dle rozkazu o výluce ŽSR č. 180 a souvisejícího rozkazu o výluce státní organizace Správa železnic č. 35009 (ve znění změny č. 4) v tomto úseku zcela zastaven, byl vydán dne 5. června 2024 dopis čj. 36588/2024-SŽ-GŘ-O11, který se týká povolení jízd hnacích vozidel typu ES64U4-C a ES64U4-D v traťovém úseku mezi ŽST Hodonín a Hodonín státní hranice (dle TTP trať 316C) oběma směry v rámci odklonové vozby dle výše uvedených rozkazů o výluce. Dopis naleznete zde.

Michal Bára
30.05.2024 21:31:51

Vážení dopravci,

 


na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022  Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 až 11 (dále jen „Pokyn“).

 


Změna Pokynu spočívá v přesunutí úseků do ověřovacího provozu bez dodatečných provozních opatření (tj. z přílohy A do přílohy B). Nově je zprovozněn úsek Mosty u Jablunkova – odb. Koukolná v režimu bez opatření.

 


Pokyn ve znění změny č. 1 až 11 je účinný od 9. června 2024 a naleznete ho zde.

Michal Bára
28.05.2024 16:41:30

Vážení dopravci,

 

Správa železnic, státní organizace v souladu s bodem 5.1.1 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 dne 28. května 2024 odeslala prostřednictvím Drážního úřadu Ministerstvu dopravy ČR a ERA oznámení o odložení provádění dodatků A a C PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/773 do vnitřních předpisů provozovatele dráhy nejpozději do 16. prosince 2025.

Marcela Štrinclová
Úseky s rizikem tvorby překážek trati u OŘ Ostrava
28.05.2024 7:43:52

Na portálu provozování dráhy (pod záložkou Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Předpisy/SŽ SM099/OŘ Ostrava) je nově uložen aktualizovaný přehled úseků s rizikem tvorby překážek na trati.  

Iveta Vopičková
20.05.2024 11:04:25

Vážení dopravci.

 

V průběhu července 2024 dojde z důvodu plánované realizaci DOZ k aktivaci traťové rádiové sítě radiodispečerské (SRD) v pásmu 450 MHz na kanálové skupině č. 66. takto:

  • trať 528B v obvodu ŽST Kladno
  • trať 528E v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec

 

V průběhu října 2024 pak dojde ve stejném úseku (obvodu) k aktivaci traťové rádiové sítě GSM-R a provoz SRD bude ukončen.

 

O přesném termínu aktivace obou traťových rádiových sítí (včetně změny TTP) bude doprovod vlaků zpravován v souladu s DAP.

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
TTR Kapacitní strategie 2027
07.05.2024 9:37:12

Vážení,

Správa železnic zveřejňuje k připomínkám návrh Kapacitní strategie TTR pro období platnosti JŘ 2027. Připomínky k dokumentu je možné uplatňovat do 31. května 2024.
Návrh kapacitní strategie je ke stažení zde. Podrobnější průvodní informace naleznete zde.

Ing. Richard Těhník

Ing. Michal Palán
02.04.2024 12:37:28

Aktualizace informace GSM-R

 

Vážení dopravci.

 

Plánovaná změna základního rádiového spojení na síť GSM-R na níže uvedených tratích je z původního termínu duben 2024 přesunuta na nový termín říjen 2024.

Nadále platí, že stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, bude ke stejnému novému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

Změna se týká tratí:

  • trať 505C  Pardubice hl.n.- Jaroměř
  • trať 505B  Opatovice n.L.-Pohřebačka – Odb. Plačice
  • trať 505A  úsek Hradec Králové hl.n.- Praskačka

 

O případných změnách Vás budeme informovat.

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar