Novinky
02.02.2024 12:23:33

Informace ke KAZAS

 

Pro Vaši potřebu a lepší orientaci byly doplněny v aplikaci KAZAS stručné přehledy k zadávání a schvalování požadavků
(v položce "Dokumenty ke stažení").

 

Jan Kadlec

Ing. Františka Berzkowitschová
31.01.2024 13:29:50

Vážení dopravci,

vzhledem k opakovaným dotazům, které se týkají nutnosti použití módu Nikoliv vedoucí (NL) mobilními částmi ETCS, vydává státní organizace Správa železnic stanovisko o budoucím způsobu provozování činných a k službě pohotových hnacích vozidel, která nejsou v čele vlaku, na infrastruktuře přizpůsobené na výhradní provoz ETCS (bez konvenčních návěstidel).

 

Dopis je k dispozici zde (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty).

 

Ing. Martin Trögel

Michal Bára
Gestorský výklad
23.01.2024 9:23:35

Vážení dopravci,

 

u předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ  je uveřejněn gestorský výklad k problematice zajištění další jízdy vlaku po přechodu do módu Nedovolené projetí (TR) na širé trati. Gestorský výklad je k dispozici i zde.

Marcela Štrinclová
06.10.2023 12:36:04

Vážení dopravci,

 

v průběhu měsíce dubna 2024 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R.

Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

  • trať 505C  Pardubice hl.n.- Jaroměř
  • trať 505B  Opatovice n.L.-Pohřebačka – Odb. Plačice
  • trať 505A  úsek Hradec Králové hl.n.- Praskačka

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar