Novinky
28.03.2023 11:01:18

Vážení dopravci.

 

Na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 až 3 (dále jen "Pokyn").

 

Změna Pokynu spočívá v přesunu následujících úseků do části odpovídající ověřovacím provozům bez dodatečných provozních opatření na straně dopravce (tj. přesun z přílohy A do přílohy B):

 • Česká Třebová (mimo) - Brodek u Přerova,
 • Plzeň (mimo) - Cheb (mimo),
 • Český Brod - Praha-Malešice - Praha-Uhříněves,
 • Praha-Uhříněves (mimo) - Olbramovice obvod Votice a 
 • Olomouc (mimo) - Uničov.

 

Pro uvedené úseky dodatečná provozní opatření na straně dopravce neplatí.

Pokyn ve znění změny č. 1 až 3 je účinný od 28. března 2023 a naleznete ho zde.

 

Ing. Lukáš Matta

 

Michal Bára
28.03.2023 8:22:47

Vážení dopravci,

 

vzhledem k výskytu nebezpečného chování mobilních částí ETCS výrobců Bombardier Transportation a CAF Signalling vydává Správa železnic, státní organizace, odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky, s okamžitou platností dodatečná administrativní opatření pro provoz s mobilní částí ETCS těchto výrobců.

 

V případě dotazů se obraťte na zpracovatele dopisu.

Dopis včetně příloh je umístěn na Portále provozování dráhy ve složce "Provozování dráhy / ETCS / Dokumenty".

Odkaz na dopis je zde

Marcela Štrinclová
14.03.2023 12:16:30

Vážení dopravci.

 

V průběhu měsíce září 2023 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R.

Stávající traťová rádiová síť, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

 • trať 306A  Studénka – Sedlnice – Příbor (mimo)
 • trať 306F  Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
22.02.2023 9:01:48

Vážení dopravci,

 

v průběhu měsíce listopadu 2023 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R.

Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

 • trať 311B  Zábřeh na Moravě – Šumperk
 • trať 311C  Šumperk – Uničov
 • trať 311D  Bludov-Sudkov – Bludov-Chromeč

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
03.02.2023 12:58:33

Vážení dopravci.

 

V průběhu měsíce září 2023 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen. Dříve avizované termíny změn (květen 2023, resp. srpen 2023) jsou posunuty.

 • trať 543A   Františkovy Lázně – Aš – st. hr.  
 • trať 543D   Aš – Aš město
 • trať 543B   Vojtanov st.hr. – Plesná  
 • trať 504A   Ústí nad Labem západ – Chomutov
 • trať 504C   Ústí nad Labem západ - Bílina
 • trať 504E   Most – Most nové n.
 • trať 504F   Třebušice – Most nové n.
 • trať 504G   Odb. Dolní Rybník – Jirkov nz
 • trať 533      Chomutov – Cheb
 • trať 539A    Úpořiny – Řetenice
 • trať 535B    Oldřichov u Duchcova – Litvínov
 • trať 535C    Most nové n. – Louka u Litvínova
 • trať 543B    Tršnice – Františkovy Lázně
 • trať 536B    Loket předměstí – Nové Sedlo u Lokte
 • trať 533B    Chodov zhlaví – Chodov – Nové Sedlo u Lokte
 • trať 504B    Odb. České Zlatníky - Obrnice
 • trať 531D    Obrnice – Most
 • trať 531F     Březno u Chomutova – Chomutov
 • trať 531G    Droužkovice – odb. Dubina
 • trať 534A    Kadaň předměstí – Kadaň-Prunéřov
 • trať 536C    Karlovy Vary dolní n. – Stará Role

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
15.09.2022 15:15:09

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
DOK Střelice - Zastávka u Brna
13.09.2022 15:34:24

Vážení dopravci na trati 322,

z dodatečných podkladů vyplynulo, že dlouhodobá výluka traťové koleje Střelice - Zastávka u Brna, tak jak byla oznámena na Portále provozování dráhy v dokumentu "Informace k přípravě JŘ 2023 - zapracování plánovaných omezení provozování dráhy do JŘ 2023", se v průběhu Jízdního řádu 2023 konat nebude. Kapacita dráhy bude přidělována bez tohoto omezení.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar