Novinky
PPD 01_2021 - změna č. 1
13. 4. 2021 8:04:39

Dobrý den,

na Portále byla uveřejněna změna č. 1 "Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Provozní opatření k zajištění přípřežní a postrkové služby na trati Brno-Maloměřice – Kutná Hora hl.n.". Odkaz na dokument se zapracovanou změnou č. 1 je zde.

 

 

Marcela Štrinclová
9. 4. 2021 12:56:11

Na portálu Provozování dráhy (Přístup na ŽDC / Podmínky přístupu / Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel) byl zveřejněn pokyn SŽ PPD - 03/2021 "Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Podmínky provozu rekuperace EHV / EJ na trakčních soustavách AC 25 kV 50 Hz a 3 kV DC". Uvedený pokyn naleznete zde.

Michal Bára
31. 3. 2021 8:31:50

Na portálu provozovatele dráhy byl Pokyn PPD 01-2020 pro DV X4-E-LOK-AB VECTRON doplněn o dopis č.j. 22622/2021-SŽ-GŘ-O11 ze dne 30.3.2021, kterým se povoluje provozu dvojice elektrických lokomotiv X4-E-LOK-AB VECTRON na tratích 324 Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod  a 502 Havlíčkův Brod - Kutná Hora. Toto povolení platí dnem 1.4.2021. Dokument naleznete zde

Bc. Zdeněk Bek
29. 3. 2021 15:31:14

Na portálu provozovatele dráhy byl zveřejněn Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy - Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu ES64F4 (řada DB 189). Tento Pokyn nahrazuje původní dokument k elektrické lokomotivě typu ES64F4 řada 189 vydaný jako Pokyn 1/2012. V pokynu došlo k dolnění  Přílohy A o trať 324 - Odb. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod, trať 502 Havlíčkův Brod - Kolín - V. Osek a trať 504 Ústí n.L.-hl.n. - Ústí n.L.-západ. Uvedený pokyn naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
Sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu
14. 3. 2021 21:56:40

Správa železnic oznamuje dopravcům, že i nadále neuplatňuje sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu. Jak Správa železnic oznámila již na jaře loňského roku, nebude tuto sankci uplatňovat až do odvolání. 

Ing. Jiří Černý