Novinky
21.10.2021 8:31:24

 

Dne 2. 11. 2021 v 10:00 se bude konat zasedání štábu ochrany před nebezpečnými meteorologickými jevy obvodu Oblastního ředitelství Praha. Jednání proběhne v budově OŘ Praha, Partyzánská 24, Praha 7, 170 00 v zasedací místnosti v přízemí. (vstup z vestibulu žst. Praha Holešovice přes recepci).

 

Ing. Radek Tesárek

Ing. Libor Stejskal
13.10.2021 8:02:51

Vážení dopravci,

Správa železnic, státní organizace a DB Netz AG si Vás dovolují informovat o nové společné iniciativě při plánování dočasných omezení kapacity na tratích mezi Českou republikou a Německem.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu zde.


Ing. Richard Těhník
odbor jízdního řádu

Karolína Černá
08.10.2021 11:58:33

Vážení dopravci

Oblastní ředitelství Plzeň svolává na 27. října 2021 od 10:00 hodin první jednání štábu ochrany před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Místo konání: zasedací místnost OŘ Plzeň, Sušická 23, 1. patro č. dveří B 114.

 

Jaroslav Hůrka

Ing. Libor Stejskal
07.10.2021 9:58:21

Vážení dopravci,

ke dni 1.10.2021 došlo ke změně hranic OŘ Praha, Ústí nad Labem a Hradec Králové. Platné organizační členění naleznete v mapě "Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody" zde.

Ing. Františka Berzkowitschová
06.10.2021 10:26:41

Na portálu Provozování dráhy (Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-5/2021 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy Provozní opatření k provozování prázdných nákladních vozů řady L. Tímto vnitřním předpisem se nahrazuje Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2016 ve znění změny č. 1, čj. S 10774/2016-O12. Uvedený pokyn naleznete zde.

Michal Bára