Novinky
22. 1. 2021 11:45:23

Na Portále provozovatele dráhy je  zveřejňena novelizace předpisu SŽ Is 10 „Předpis SŽ pro užívání souboru provozních informačních systémů provozovatele dráhy“, ve znění změny č. 1 s účinností od 1. března 2021. Uvedený předpis naleznete zde.

 

Bc. Zdeněk Bek
14. 1. 2021 14:20:54

Správa železnic vydává Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy – 2. etapa ověřovacího provozu ETCS v úseku Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav. Účinnost uvedeného pokynu je dána dnem zveřejnění a naleznete ho zde.

Bc. Zdeněk Bek
11. 1. 2021 9:22:05

Vážení dopravci,

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně kontaktů na přídělce kapacity individuálních ad hoc žádostí podaných méně jak 3 pracovní dny před jízdou vlaku.
Věnujte prosím pozornost zejména novým telefonním číslům. Přehled platných kontaktů najdete zde.

Původní telefonní čísla budou v měsíci lednu přesměrována na nová a od února 2021 zrušena. Děkujeme za pochopení.

Ing. Libor Stejskal
Sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu
5. 1. 2021 13:47:23

Správa železnic oznamuje dopravcům, že i nadále neuplatňuje sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu. Jak Správa železnic oznámila již na jaře loňského roku, nebude tuto sankci uplatňovat až do odvolání. 

Ing. Jiří Černý
31. 12. 2020 11:16:57

Vážení dopravci,

ke dni platnosti GVD 2020/2021, tj. k 13. 12. 2020 došlo ke sloučení oddělení operativního řízení provozu Ústí nad Labem a oddělení operativního řízení provozu Praha. Počínaje denní směnou 04. 01. 2021 dojde k definitivnímu fyzickému převedení pracovišť vedoucího dispečera a provozních dispečerů původního OŘP Ústí nad Labem na pracoviště v budově CDP Praha.

Tímto převedením dochází ke změně telefonního čísla vedoucího dispečera, který bude mít nově i se svým zástupcem působnost pro celý obvod CDP Praha. Zároveň dochází ke změně telefonních čísel stávajících provozních dispečerů OŘP Ústí nad Labem.

Obvod působnosti a kontakty na všechna dispečerská pracoviště jsou uvedeny zde.

Kateřina Mikešková
17. 12. 2020 8:09:31

Vážení,

dne 16. prosince 2020 se konala pracovní porada k projednání změny JŘ od 6. dubna 2021. Podklady prezentované v průběhu porady jsou k dispozici ke stažení zde.

V případě potřeby můžete kontaktovat zástupce odboru jízdního řádu, Ing. Richard Těhník, tel.: 606 061 648, e-mail: TehnikR@spravazeleznic.cz

Karolína Černá