Novinky
28.11.2023 17:01:49

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 až 7 (dále jen „Pokyn“). 

 

Změna Pokynu spočívá v

  • rozšíření tabulek v přílohách A a B o název každé RBC kvůli jednodušší orientaci,
  • přidání dvou nových úseků do ověřovacího provozu (RBC 55 Votice – Ševětín a RBC 56 Ševětín – Hluboká nad Vltavou),
  • úpravách některých úseků po zohlednění vstupů do oblasti ETCS a
  • odstranění zaměstnance z přílohy C.

 

Pokyn ve znění změny č. 1 až 7 je účinný od 10. prosince 2023 a naleznete ho zde.

 

Ing. Lukáš Matta

Michal Bára
Ověřovací provoz zpravování strojvedoucích grafickou formou písemných rozkazů
12.10.2023 7:11:23

Vážení dopravci,
 

z důvodu ověření nové vývojové verze provozní aplikace Centrální rozkazy bude zaveden podvojný ověřovací provoz zpravování strojvedoucích grafickou formou písemných rozkazů.

Ověřovací provoz bude probíhat od 1. do 30. listopadu 2023 na vybraných tratích.
 

Dopis k ověřovacímu provozu je uložen zde.

Ladislav Čermák
06.10.2023 12:36:04

Vážení dopravci,

 

v průběhu měsíce dubna 2024 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R.

Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

  • trať 505C  Pardubice hl.n.- Jaroměř
  • trať 505B  Opatovice n.L.-Pohřebačka – Odb. Plačice
  • trať 505A  úsek Hradec Králové hl.n.- Praskačka

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
06.09.2023 6:50:11

Vážení dopravci,

 

dne 1. prosince 2023 dojde na trati 529A v úseku Středokluky – Noutonice k aktivaci základního rádiového spojení sítě radiodispečerské (SRD) v pásmu 450 MHz (stuha 62).

 

KOO Zdeněk Joza

 

Ing. Františka Berzkowitschová
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar