Novinky
9. 4. 2021 12:56:11

Na portálu Provozování dráhy (Přístup na ŽDC / Podmínky přístupu / Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel) byl zveřejněn pokyn SŽ PPD - 03/2021 "Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Podmínky provozu rekuperace EHV / EJ na trakčních soustavách AC 25 kV 50 Hz a 3 kV DC". Uvedený pokyn naleznete zde.

Michal Bára
31. 3. 2021 8:31:50

Na portálu provozovatele dráhy byl Pokyn PPD 01-2020 pro DV X4-E-LOK-AB VECTRON doplněn o dopis č.j. 22622/2021-SŽ-GŘ-O11 ze dne 30.3.2021, kterým se povoluje provozu dvojice elektrických lokomotiv X4-E-LOK-AB VECTRON na tratích 324 Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod  a 502 Havlíčkův Brod - Kutná Hora. Toto povolení platí dnem 1.4.2021. Dokument naleznete zde

Bc. Zdeněk Bek
29. 3. 2021 15:31:14

Na portálu provozovatele dráhy byl zveřejněn Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy - Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu ES64F4 (řada DB 189). Tento Pokyn nahrazuje původní dokument k elektrické lokomotivě typu ES64F4 řada 189 vydaný jako Pokyn 1/2012. V pokynu došlo k dolnění  Přílohy A o trať 324 - Odb. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod, trať 502 Havlíčkův Brod - Kolín - V. Osek a trať 504 Ústí n.L.-hl.n. - Ústí n.L.-západ. Uvedený pokyn naleznete zde.

Bc. Zdeněk Bek
Informace pro dopravce
17. 3. 2021 17:41:08

Dobrý den,

od 6. dubna 2021 budou strojvedoucí vlaků zpravováni, na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací, pouze o mimořádnostech na dopravcem aktivované pravidelné trase v daný den, nikoliv však již 
o mimořádnostech na případných objízdných trasách. Viz odkaz na dopis zaslaný všem dopravcům zde.

Marcela Štrinclová
Zrušení obecné poznámky NUTNO PŘESTOUPIT
15. 3. 2021 14:38:46

Informace pro dopravce v osobní dopravě:

počínaje sestavou GVD 2022 nebude z technických důvodů nadále možné akceptovat pravidelný přestup cestujících v nácestné stanici vlaku do jiné soupravy beze změny čísla vlaku, reprezentovaný obecnou poznámkou "nutno přestoupit" v jízdním řádu pro cestující.
Jak z pohledu použití dopravní cesty, tak z pohledu informování cestujících jde v takovém případě o dva různé vlaky různých čísel, kdy první z nich je v místě přestupu končící a druhý výchozí. Z pohledu zabezpečovacích zařízení platí zásada, že na síti Správy železnic nemohou současně existovat dva různé vlaky stejného čísla.

Děkujeme za pochopení.

Karolína Černá
Sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu
14. 3. 2021 21:56:40

Správa železnic oznamuje dopravcům, že i nadále neuplatňuje sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu. Jak Správa železnic oznámila již na jaře loňského roku, nebude tuto sankci uplatňovat až do odvolání. 

Ing. Jiří Černý