Novinky
27.01.2022 11:12:28

Na portálu Provozování dráhy (Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-02/2021 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu ES64F4 (řada DB 189) ve znění změny č. 1. Uvedený pokyn naleznete zde.

Michal Bára
Oprava předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ
06.01.2022 19:54:46

Vážení kolegové,

 

při převádění předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ do finálního formátu, který byl 29. 12. 2021 zveřejněn na portálu Provozovatele dráhy Správy železnic, státní organizace (dále "Správa železnic"), došlo k několika tiskovým a grafickým chybám v textu, včetně chybného převedení některých fontů (např. značky TJŘ). Nedošlo tím ale ke změně významu jednotlivých článků předpisu. Tiskové a grafické chyby budou v dohledné době opraveny, forma a význam jednotlivých článků předpisu se ale nemění a je platný.

 

V souvislosti s tím bude pozastaveno i zveřejnění katalogových výpisů pro zaměstnance v provozních funkcích Správy železnic a pro dopravce. Tyto katalogové výpisy budou zveřejněny až po provedení opravy zjištěných chyb.

 

Děkuji za pochopení.

 

Náměstek GŘ pro řízení provozu

     Ing. Miroslav Jasenčák

Marcela Štrinclová
31.12.2021 10:27:05

Vážení dopravci,

ke dni 1. 1. 2022 dojde ke sloučení Oblastního ředitelství Ostrava a Olomouc. Nový název je Oblastní ředitelství Ostrava. Odkazy ve vydaných dokumentech, zejm. ZDD budou upravovány postupně. Aktualizované mapové podklady jsou k dispozici na odkazu zde

 

Ing. Eduard Tržil