Novinky
Výpadek datového připojení
20.05.2024 7:57:28

Dne 22. května 2024 dojde v době od 17:30 do 20:00 hodin ke dvěma krátkodobým odstávkám (max. 15 minut) datového připojení sítě SŽ k internetu. Začátek první odstávky je naplánován od 18:00 hodin, druhá  odstávka pak cca mezi 18:45 a 19:15 hod. Důvodem odstávky je výměna HW na infrastruktuře datové sítě.

V době odstávky mohou být nedostupné některé aplikace SŽ a datová komunikace s dopravci.

 

Ladislav Čermák
14.05.2024 8:50:28

Na portálu provozování dráhy (pod záložkou Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Předpisy/SŽ SM099/OŘ Hradec Králové) je nově ke stažení Pokyn OŘ HKR. Účinnost pokynu SŽ PO-115/2024-OŘ HKR je od 2.5.2024. 

Iveta Vopičková
SŽ PPD-01_2024
09.05.2024 4:58:46

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Předpisy/Pokyny provozovatele dráhy) byl zveřejněn pokyn SŽ PPD-01/2024, který je účinný od 1. července 2024. Odkaz je zde.

Marcela Štrinclová
TTR Kapacitní strategie 2027
07.05.2024 9:37:12

Vážení,

Správa železnic zveřejňuje k připomínkám návrh Kapacitní strategie TTR pro období platnosti JŘ 2027. Připomínky k dokumentu je možné uplatňovat do 31. května 2024.
Návrh kapacitní strategie je ke stažení zde. Podrobnější průvodní informace naleznete zde.

Ing. Richard Těhník

Ing. Michal Palán
SŽ PPD-7_2022
03.05.2024 16:34:44

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Předpisy/Pokyny provozovatele dráhy) byla zveřejněna změna č. 2 vnitřního předpisu SŽ PPD-7/2022, která je účinná od 1. července 2024. Dále je zde uveřejněno i konsolidované znění předpisu SŽ PPD-7/2022 se zapracovanou změnou č. 1 -2. Odkaz je zde.

 

 

Marcela Štrinclová
SŽ D1 ČÁST PRVNÍ
03.05.2024 16:34:30

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Předpisy/SŽ D1 ČÁST PRVNÍ) byla zveřejněna změna č. 1 vnitřního předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, která je účinná od 1. července 2024. Dále je zde uveřejněno i konsolidované znění předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se zapracovanou opravou č. 1 a změnou č. 1. Odkaz je zde.

 

Změna se týká zajišťování vozidel proti ujetí.

 

Dále jsou zde uveřejněny:

  • dopis pro dopravce o sdílených bezpečnostních rizicích.Odkaz je zde.
  • výměnné listy pro ty co mají předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ vytištěn. Odkaz je zde

 

Marcela Štrinclová
03.05.2024 12:02:49

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 až 10 (dále jen „Pokyn“). 

 

Změna Pokynu spočívá v přesunutí úseků do ověřovacího provozu bez dodatečných provozních opatření (tj. z přílohy A do přílohy B) a to:

 

  • úsek Říkovice (mimo) – Prosenice (mimo) a Výhybna Dluhonice (mimo) – Přerov [RBC 33 Přerov]

 

Pokyn ve znění změny č. 1 až 10 je účinný od 15. května 2024 a naleznete ho zde.

Michal Bára
22.04.2024 4:47:26

Dne 22. 04. 2024 byla železniční stanice Pardubice hlavní nádraží zapojena do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Ing. Tomáš Javůrek
02.04.2024 12:37:28

Aktualizace informace GSM-R

 

Vážení dopravci.

 

Plánovaná změna základního rádiového spojení na síť GSM-R na níže uvedených tratích je z původního termínu duben 2024 přesunuta na nový termín říjen 2024.

Nadále platí, že stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, bude ke stejnému novému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

Změna se týká tratí:

  • trať 505C  Pardubice hl.n.- Jaroměř
  • trať 505B  Opatovice n.L.-Pohřebačka – Odb. Plačice
  • trať 505A  úsek Hradec Králové hl.n.- Praskačka

 

O případných změnách Vás budeme informovat.

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar