Novinky
18.08.2022 13:05:30

Vážení dopravci,

 

dne 31.ledna 2023 dojde na trati 704 v úseku mezi ŽST Hluboká nad Vltavou-Zámostí – Planá nad Lužnicí ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je v tomto úseku provozována, bude ke stejnému dni vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
16.08.2022 16:04:01

Na portálu Provozování dráhy (Přístup na ŽDC/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn novelizovaný vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS, ve znění změny č. 1. Změna č. 1 pokynu provozovatele dráhy spočívá v přidání nového úseku trati Olomouc (mimo) - Uničov do přílohy A odpovídající ověřovacím provozům s dodatečnými provozními opatřeními na straně dopravce.

 

Změna č. 1 SŽ PPD-1/2022 je účinná od 15. srpna 2022 a naleznete ji zde. Současně si dovolujeme upozornit, že původní pokyn provozovatele dráhy SŽ PPD-1/2022 (čj. 10982/2022-SŽ-GŘ-O14) ze dne 14. února 2022 již není v platnosti.

 

Ing. Lukáš Matta

Michal Bára
03.08.2022 10:53:33

Vážení dopravci.

Od 1. 9. 2022 bude na SŽ zaveden do plného provozu systém Helpdesk Dopravci, jenž nahradí stávající způsob oznamování (neakutních) závad na infrastruktuře prostřednictvím zástupné emailové schránky. Instrukce pro dopravce související se vstupem do systému a stručný popis fungování systému naleznete zde.

 

Ing. Libor Šíp

Ing. Františka Berzkowitschová
03.08.2022 8:13:55

Upozornění na porušování „Prohlášení o dráze celostátní a regionální - Podmínek provozu drážních vozidel".

Na traťovém úseku Bohumín – Mosty u Jablunkova st.hr. bylo opakovaně zaznamenáno porušování podmínek provozu drážních vozidel daných Prohlášením o dráze celostátní a regionální a to ve formě zvýšeného úletu prachových částí přepravovaného substrátu.

Pro snížení negativního dopadu na zařízení Správy železnic, státní organizace a rovněž dopadu na životní prostředí bude v případě zjištění závady vlak zastaven v nejbližší ŽST a bude mu snížena rychlost jízdy na 5O km/h.

Vzniklé narušení jízdního řádu bude řešeno v souladu se sankčním systémem k tíži dopravce (kód K4 - zpoždění způsobené přepravovanou zásilkou).


Ing. Libor Lipowski

Ing. Františka Berzkowitschová
Upozornění
02.08.2022 16:17:19

Vážení dopravci,

 

na portále Provozování dráhy je ve složce Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Pokyny provozovatele dráhy k tunelům/OŘ Plzeň/Tunely Ejpovické I a II vloženo upozornění pro dopravce k zajištění bezpečnosti v tunelu Ejpovice.

Odkaz na dokument je zde.

 

Marcela Štrinclová
Gestorský výklad
02.08.2022 13:42:27

Vážení dopravci,

 

na portále Provozování dráhy ve složce Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Předpisy/SŽ D1 ČÁST PRVNÍ je vložen gestorský výklad k uvádění příjmení a podpisu na písemných rozkazech od 1. července 2022.

 

Odklaz na gestorský výklad je zde.

Marcela Štrinclová
22.07.2022 4:23:36

Dne 22. 07. 2022 byla železniční stanice Brandýs nad Orlicí zapojena do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Ing. Tomáš Javůrek
21.07.2022 17:19:30

Vážení dopravci a uživatelé portálu Provozování dráhy.
V souladu s novelizací předpisu SŽ D5 (Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace) jsou zavedeny nové podmínky zveřejňování a změn základní dopravní dokumentace. Informace naleznete zde.

Ing. Františka Berzkowitschová
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar
Informace k návrhu jízdního řádu 2023
04.07.2022 18:07:52

Vážení dopravci,

Upozorňujeme Vás na aktualizaci informací k sestavě JŘ 2023 týkající se návrhu jízdního řádu 2023. Tyto informace naleznete zde.

Ing. Ondřej Kuběna
04.05.2022 19:44:03

Vážení dopravci,

dne 13.října 2022 dojde na trati 704 v úseku mezi ŽST Tábor – Olbramovice obvod Votice ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je v tomto úseku provozována, bude ke stejnému dni vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

Ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R v dalších částech tratě 704, tedy mezi ŽST Hluboká na Vltavou-Zámostí - Tábor, dojde dle průběhu stavby v termínu prosinec 2022 / leden 2023, o čemž Vás budeme včas informovat.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar