Novinky
Odstávka provozní aplikace KADR
27.09.2023 14:43:02

Vážení dopravci,

ve dnech 2. 10.2023 až 9. 10. 2023 proběhnou plánované odstávky provozní aplikace KADR. K odstávkám je Správou železnic vydáno opatření s podrobnými informacemi.

 

Děkujeme za pochopení

Ladislav Čermák
Odstávka aplikace WebComposT a IS ComposT
27.09.2023 10:55:12

Vážení dopravci,

 

Dne 8.10.2023 v čase 01:00 – 03:30 proběhne plánovaná odstávka aplikace WebComposT a IS ComposT z důvodu migrace produkční databáze. K odstávce je Správou železnic vydáno opatření s podrobnými informacemi – zde.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Martin Lipert
22.09.2023 11:00:57

Na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-02/2023 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy Provozní opatření k provozování drážního vozidla řady 680. Uvedený pokyn provozovatele dráhy naleznete zde.

Michal Bára
22.09.2023 10:04:15

Vážení dopravci,

Dne 24.9.2023 v čase 01:00 – 03:00 proběhne plánovaná odstávka aplikace WebCompost a IS Compost z důvodu migrace produkční databáze.

Děkujeme za pochopení.

Martin Lipert
Zkušební jízdy vlaků s aktivní mobilní částí ETCS na přivolávací návěst
14.09.2023 20:24:53

Vážení dopravci,

 

Správa železnic vydala podmínky pro zajištění zkušebních jízd vlaků s aktivní mobilní částí ETCS na přivolávací návěst v rámci ověřovacího provozu podle pokynu SŽ PPD-1/2022. Dopis je uložen na portále provozování dráhy u předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

 

Odkaz na uložený dopis je zde.

Marcela Štrinclová
14.09.2023 18:10:37

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 až 5 (dále jen „Pokyn“).

 

Změna Pokynu spočívá v

 

  • úpravách některých textací kvůli sladění s pokynem SŽ PPD-6/2022;
  • úpravě podmínky při zahájení jízdy vlaku (zrušení vyžádání si zpravování vlaku) v úsecích s dodatečnými opatřeními;
  • změnách v opatřeních pro samostatnou jízdu pod dohledem ETCS (přidána možnost simulátoru spolu s výčtem požadovaných simulačních scénářů a úpravy pro strojvedoucího pouze zajíždějícího z tratí nevybavených traťovou částí ETCS do přípojné stanice vybavené traťovou částí ETCS);
  • změně výčtu úseků v přílohách A a B do tabulky „NID_RBC + příslušný úsek“;
  • přidání nového úseku OP ETCS (Opatov - Adamov) a
  • úpravách, které dnem účinnosti změny č. 5 umožní zrušit pokyny SŽDC PPD-2/2019 a SŽ PPD-3/2020.

 

Pokyn ve znění změny č. 1 až 5 je účinný od 15. září 2023 a naleznete ho zde

Michal Bára
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
06.09.2023 6:50:11

Vážení dopravci,

 

dne 1. prosince 2023 dojde na trati 529A v úseku Středokluky – Noutonice k aktivaci základního rádiového spojení sítě radiodispečerské (SRD) v pásmu 450 MHz (stuha 62).

 

KOO Zdeněk Joza

 

Ing. Františka Berzkowitschová
22.02.2023 9:01:48

Vážení dopravci,

 

v průběhu měsíce listopadu 2023 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R.

Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

  • trať 311B  Zábřeh na Moravě – Šumperk
  • trať 311C  Šumperk – Uničov
  • trať 311D  Bludov-Sudkov – Bludov-Chromeč

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar