Novinky
Technologie v cílovém bodě
15.09.2022 15:15:09

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
DOK Střelice - Zastávka u Brna
13.09.2022 15:34:24

Vážení dopravci na trati 322,

z dodatečných podkladů vyplynulo, že dlouhodobá výluka traťové koleje Střelice - Zastávka u Brna, tak jak byla oznámena na Portále provozování dráhy v dokumentu "Informace k přípravě JŘ 2023 - zapracování plánovaných omezení provozování dráhy do JŘ 2023", se v průběhu Jízdního řádu 2023 konat nebude. Kapacita dráhy bude přidělována bez tohoto omezení.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
Prezentace zpoplatnění zařízení služeb Odstavná kolej pro dopravce
07.09.2022 13:48:38

Vzhledem k blížícímu se termínu zpoplatnění zařízení služeb Odstavná kolej připravila Správa železnic, státní organizace, setkání, kde bude představen způsob stanovení ceny, její odsouhlasení a fakturace formou prezentace. Podrobnosti a pozvánku naleznete zde.

Ing. Jiří Černý
Pomůcka pro strojvedoucí
31.08.2022 8:53:51

Vážení dopravci,

na portále Provozování dráhy ve složce Přístup na ŽDC/Podmínky přístupu/Předpisy/SŽ D1 ČÁST PRVNÍ byla zveřejněna Pomůcka pro strojvedoucí ke grafické formě písemných rozkazů k SŽ SR101/1(D).

 

Pomůcka je přístupná zde.

 

Pomůcku budou strojvedoucí potřebovat až v rámci ověřovacího provozu tisku grafických písemných rozkazů, o kterém budete informováni dopisem. Ověřovací provoz tisku grafických písemných rozkazů se předpokládá v měsíci říjnu tohoto roku.

Blanka Vávrová
18.08.2022 13:05:30

Vážení dopravci,

 

dne 31.ledna 2023 dojde na trati 704 v úseku mezi ŽST Hluboká nad Vltavou-Zámostí – Planá nad Lužnicí ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je v tomto úseku provozována, bude ke stejnému dni vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar
04.05.2022 19:44:03

Vážení dopravci,

dne 13.října 2022 dojde na trati 704 v úseku mezi ŽST Tábor – Olbramovice obvod Votice ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, která je v tomto úseku provozována, bude ke stejnému dni vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

Ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R v dalších částech tratě 704, tedy mezi ŽST Hluboká na Vltavou-Zámostí - Tábor, dojde dle průběhu stavby v termínu prosinec 2022 / leden 2023, o čemž Vás budeme včas informovat.

 

KOO Zdeněk Joza.

Ing. Františka Berzkowitschová
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar