Novinky
Odstávka provozní aplikace KADR
27.09.2023 14:43:02

Vážení dopravci,

ve dnech 2. 10.2023 až 9. 10. 2023 proběhnou plánované odstávky provozní aplikace KADR. K odstávkám je Správou železnic vydáno opatření s podrobnými informacemi.

 

Děkujeme za pochopení

Ladislav Čermák
Odstávka aplikace WebComposT a IS ComposT
27.09.2023 10:55:12

Vážení dopravci,

 

Dne 8.10.2023 v čase 01:00 – 03:30 proběhne plánovaná odstávka aplikace WebComposT a IS ComposT z důvodu migrace produkční databáze. K odstávce je Správou železnic vydáno opatření s podrobnými informacemi – zde.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Martin Lipert
22.09.2023 11:00:57

Na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/Legislativa a předpisy/Pokyny provozovatele dráhy k provozu drážních vozidel) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-02/2023 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy Provozní opatření k provozování drážního vozidla řady 680. Uvedený pokyn provozovatele dráhy naleznete zde.

Michal Bára
22.09.2023 10:04:15

Vážení dopravci,

Dne 24.9.2023 v čase 01:00 – 03:00 proběhne plánovaná odstávka aplikace WebCompost a IS Compost z důvodu migrace produkční databáze.

Děkujeme za pochopení.

Martin Lipert
Zkušební jízdy vlaků s aktivní mobilní částí ETCS na přivolávací návěst
14.09.2023 20:24:53

Vážení dopravci,

 

Správa železnic vydala podmínky pro zajištění zkušebních jízd vlaků s aktivní mobilní částí ETCS na přivolávací návěst v rámci ověřovacího provozu podle pokynu SŽ PPD-1/2022. Dopis je uložen na portále provozování dráhy u předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

 

Odkaz na uložený dopis je zde.

Marcela Štrinclová
14.09.2023 18:10:37

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 až 5 (dále jen „Pokyn“).

 

Změna Pokynu spočívá v

 

 • úpravách některých textací kvůli sladění s pokynem SŽ PPD-6/2022;
 • úpravě podmínky při zahájení jízdy vlaku (zrušení vyžádání si zpravování vlaku) v úsecích s dodatečnými opatřeními;
 • změnách v opatřeních pro samostatnou jízdu pod dohledem ETCS (přidána možnost simulátoru spolu s výčtem požadovaných simulačních scénářů a úpravy pro strojvedoucího pouze zajíždějícího z tratí nevybavených traťovou částí ETCS do přípojné stanice vybavené traťovou částí ETCS);
 • změně výčtu úseků v přílohách A a B do tabulky „NID_RBC + příslušný úsek“;
 • přidání nového úseku OP ETCS (Opatov - Adamov) a
 • úpravách, které dnem účinnosti změny č. 5 umožní zrušit pokyny SŽDC PPD-2/2019 a SŽ PPD-3/2020.

 

Pokyn ve znění změny č. 1 až 5 je účinný od 15. září 2023 a naleznete ho zde

Michal Bára
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
Změna číselníku rádiových systémů v aplikaci REVOZ
07.09.2023 7:16:55

Vážení dopravci a držitelé hnacích vozidel/speciálních hnacích vozidel

Správa železnic realizuje změnu, která se týká způsobu označování a zadávání systémů rádiového spojení, používaného v rámci provozování dráhy a potažmo drážní dopravy na infrastruktuře SŽ. Cílem této změny je zejména zajistit, aby u každého vlaku:

 • byly k dispozici informace o základním rádiovém spojení i nouzovém spojení na vlak,
 • předané informace obsahovaly pouze typy radiového spojení, které jsou na síti SŽ povoleny a provozovány,
 • byly k dispozici informace, které (rádiové) spojení je základní a nouzové.

Výše uvedená změna má mj. dopad na úpravy provozních aplikací, které s výše uvedenými informacemi pracují. Na straně SŽ mezi tyto aplikace patří i aplikace REVOZ. Této aplikace se úprava dotkne ve formě změny číselníku traťových rádiových sítí. V rámci číselníku dojde ke zneplatnění některých položek, u některých dojde k jejich přejmenování resp. úpravě názvu a změně zkratky, užívané pro označení rádiového systému. Popis změn číselníku rádiových stanic v REVOZ je obsahem Přílohy č. 1.

V rámci výše uvedené transformace se na Vás obracíme s požadavkem, aby byla z Vaší strany provedena kontrola správnosti nastavených hodnot tak, aby obahovaly alespoň jednu hodnotu v rámci nového číselníku. Očekáváme, že výše uvedená revize stávajících záznamů bude z vaší strany provedena do 31. 10. 2023.

Výsledkem kontroly by tedy mělo být, že u každého HV/SHV zůstanou pouze údaje pro stávající a platné základní rádiová spojení na tratích SŽ v souladu s předpisem SŽDC T7 (tj. SRV, SRD nebo GSM-R). U HV/SHV, která z nějakých vážných důvodů nemohou mít k dispozici žádné z těchto spojení, může být uvedeno BEZ, ale týká se to pouze případů, kdy HV/SHV nemůže splnit zákonnou podmínku vzhledem ke své konstrukci, použití apod.

V případě potřeby možno pro kontrolu využít i mapu rádiových sítí, která je součástí „Prohlášení o dráze“ nebo je aktuální k dispozici na „Portálu provozování dráhy“. K těmto sítím jsou vytvořeny i příslušné Provozní řády, které jsou na PPD uloženy podle čísel tratí dle TTP.

Přechod na aktualizovanou verzi aplikace REVOZ je plánovaný na datum 08. 09. 2023.

 

Příloha č.1 – Změnová tabulka hodnot číselníku rádiových systému REVOZ

Původní název

Původní zkratka

Kód

Popis změny

Nový název

Nová zkratka

Základní rádiové spojení

Traťový radiový systém

TRS

není

Bude zneplatněno (dle vybavenosti HV/SHV nahraďte SRV, SRD popř. obojí)

----

----

----

GSM-R

GSM-R

1

Beze změny

GSM-R

GSM-R

Ano

Analogue Radio

ARad

2

Bude zneplatněno

----

----

----

GSM-R bez GPRS

GSMRb

3

Bude zneplatněno (nahradí se GSM-R)

----

----

----

GSM Public

GSM

4

Beze změny (změní se název)

GSM

GSM

Ne

GSM-R + public roaming

GSMRp

5

Bude zneplatněno (nahradí se GSM-R)

----

----

----

TESLA SELECTIC

TESLA

6

Bude zneplatněno

----

----

----

TRS 160 MHz

TRS16

7

Beze změny (změní se název a kód)

SRV 150 MHz

SRV

Ano

TRS 450 MHz

TRS45

8

Beze změny (změní se název a kód)

SRD 450 MHz

SRD

Ano

ASCOM

ASCOM

9

Bude zneplatněno

----

----

----

Nedefinovaný systém

NedefinSys

10

Beze změny (změní se název a kód)

Bez základního radiového spojení

BEZ

Ano

 

Poznámka k tabulce: systém GSM je veřejný operátor, který není základním rádiovým spojením. Dopravci musí mít číslo mobilního telefonu na HV/SHV k dispozici vždy jako nouzové spojení, a to pro případ poruchy základního rádiového spojení. Přesto, že se MT může neustále měnit podle strojvedoucího na HV/SHV, nelze v podstatě položku GSM definovat jinak, než že ji HV/SHV má k dispozici vždy. Není to však základní rádiové spojení.

Ladislav Čermák
06.09.2023 6:50:11

Vážení dopravci,

 

dne 1. prosince 2023 dojde na trati 529A v úseku Středokluky – Noutonice k aktivaci základního rádiového spojení sítě radiodispečerské (SRD) v pásmu 450 MHz (stuha 62).

 

KOO Zdeněk Joza

 

Ing. Františka Berzkowitschová
22.02.2023 9:01:48

Vážení dopravci,

 

v průběhu měsíce listopadu 2023 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R.

Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

 • trať 311B  Zábřeh na Moravě – Šumperk
 • trať 311C  Šumperk – Uničov
 • trať 311D  Bludov-Sudkov – Bludov-Chromeč

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
03.02.2023 12:58:33

Vážení dopravci.

 

V průběhu měsíce září 2023 dojde na níže uvedených tratích ke změně základního rádiového spojení na síť GSM-R. Stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz bude ke stejnému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen. Dříve avizované termíny změn (květen 2023, resp. srpen 2023) jsou posunuty.

 • trať 543A   Františkovy Lázně – Aš – st. hr.  
 • trať 543D   Aš – Aš město
 • trať 543B   Vojtanov st.hr. – Plesná  
 • trať 504A   Ústí nad Labem západ – Chomutov
 • trať 504C   Ústí nad Labem západ - Bílina
 • trať 504E   Most – Most nové n.
 • trať 504F   Třebušice – Most nové n.
 • trať 504G   Odb. Dolní Rybník – Jirkov nz
 • trať 533      Chomutov – Cheb
 • trať 539A    Úpořiny – Řetenice
 • trať 535B    Oldřichov u Duchcova – Litvínov
 • trať 535C    Most nové n. – Louka u Litvínova
 • trať 543B    Tršnice – Františkovy Lázně
 • trať 536B    Loket předměstí – Nové Sedlo u Lokte
 • trať 533B    Chodov zhlaví – Chodov – Nové Sedlo u Lokte
 • trať 504B    Odb. České Zlatníky - Obrnice
 • trať 531D    Obrnice – Most
 • trať 531F     Březno u Chomutova – Chomutov
 • trať 531G    Droužkovice – odb. Dubina
 • trať 534A    Kadaň předměstí – Kadaň-Prunéřov
 • trať 536C    Karlovy Vary dolní n. – Stará Role

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar
05.04.2022 11:06:40

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad k předpisu SŽDC (ČD) Z2, čj. 26034/2022-SŽ-GŘ-O11, k upřesnění článku 41 pro použití DKNP. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar