Novinky
25.07.2021 16:17:35

Vážení dopravci, 

v rámci provedených opravných prací železničního mostu v km 9,860 v Dolním Žlebu trati Děčín hl. n.  - Bad Schandau DBAG je 25. 7. 2021 od 18:00 hod. s omezením obnoven provoz nákladní dopravy do/z Německa.  

 
 

Ing. Eduard Tržil
22.07.2021 13:33:56

Vážení dopravci, 

v rámci postupujících opravných prací železničního mostu v km 9,860 v Dolním Žlebu trati Děčín hl. n.  - Bad Schandau DBAG budou dne 25. 7. 2021 provedeny zkoušky betonu a dle jejich výsledku bude rozhodnuto o následném termínu spuštění provozu nákladní dopravy. 

Ing. Eduard Tržil
20.07.2021 13:34:53

Vážení dopravci,

dne 20. 7. 2021 byl vydán Operativní příkaz č. 12/2021 s následující textací. 

"Z důvodu neumožnění provozu  nákladní dopravy přes hraniční přechod na trati Děčín hl. n. – Bad Schandau DBAG a nutnosti mimořádného zajištění odklonové vozby je odchylně od tabulky 6b TTP tratí 504A (Ústí nad Labem hl.n. – Chomutov), 533A (Chomutov – Cheb), 712A (Plzeň hl.n. – Česká Kubice st. hr.), 720A (Plzeň hl.n. – Cheb), 720B (Cheb – Cheb st.hr.), 543B (Tršnice – Vojtanov st.hr.) a v úseku trati 543A Cheb – Františkovy Lázně stanovena mimořádná největší povolená délka vlaku 695 m“.

 

 

Ing. Eduard Tržil
19.07.2021 16:22:05

Vážení dopravci,

z důvodu intenzivních přívalových srážek došlo k obnažení a vymletí základu pod opěrou koleje č. 1 železničního mostu v km 9,860 v Dolním Žlebu trati Děčín hl. n.  - Bad Schandau DBAG a to do hloubky až 2,5 m.

Drážní doprava v koleji č. 2 je mimořádně povolena pouze pro osobní dopravu se zavedením PJ 30 km/hod. v úseku od km 9,8 – 10,0 s tím, že kolej č. 1 zůstává do odvolání vyloučena. Most je denně monitorován.

Dne 19. 7. 2021, po umožnění přístupu po poškozené přístupové komunikaci, byly započaty opravné práce (provizorní podepření opěry, zřízení bednění s následnou betonáží).

Předpokládané spuštění provozu nákladní dopravy se předpokládá dne 28. 7. 2021 s tím, že termín bude dále upřesňován.

Ing. Eduard Tržil
30.06.2021 21:18:51

Vážení dopravci,

dne 30. 06. 2021 byl do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha zapojen úsek Praha-Uhříněves (včetně) – Praha-Hostivař (včetně).

Kateřina Mikešková
Sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu
25.05.2021 20:47:41

Správa železnic oznamuje dopravcům, že i nadále neuplatňuje sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu. Jak Správa železnic oznámila již na jaře loňského roku, nebude tuto sankci uplatňovat až do odvolání. 

Ing. Jiří Černý