Setkání s dopravci leden 2013

Ve dnech 30. a 31. 1. 2013 proběhlo v pořadí již sedmé setkání provozovatele dráhy a přídělce SŽDC s dopravci s následujícími tématy:

 

   Program + organizační strutkura
   Prohlášení o dráze
   Změny v tabulkách traťových poměrů
   Problematika radiového spojení
   Dokumenty k radiovému provozu
   Prezentace odboru bezpečnosti
   Mimořádné zásilky
   Informační systém KAPO
   Změny smluv o provozování drážní dopravy  
   Implemenatace TAF/TAP TSI, ERNCF
   Informační systém KADR - novinky
   Zápis z diskuze