Setkání dopravců se zástupci O11

Dne 14.11.2006 proběhlo Setkání dopravců se zástupci odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy s následujícm programem:
10:00 Přivítání Ing. Marek Neustadt
10:05  Informace o RNE Ing. Marek Neustadt
10:20 Smlouva o provozování drážní dopravy  Ing. Jiří Šiman
11:30 Tvorba JŘ + IS Pathfinder  Ing. Ondřej Kuběna
12:00 Přestávka  
12:30  Portál provozovatele dráhy - O11 GŘ ČD Ing. Jiří Černý
12:45  IS KADR Ing. Marek Neustadt, Ing. Miloš Futera
13:45 Diskuze  
15:00 Závěr jednání  
 
     
foto 1        foto 2