Setkání dopravců a zástupců Úseku provozování dráhy SŽDC

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 9. až 11.12.2008 proběhlo setkání dopravců se zástupci Úseku provozování dráhy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Jednalo se o naše třetí společné setkání, na kterém jsme Vás opět informovali o novinkách a připravovaných změnách v oblasti provozování dráhy.

Na programu setkání byla tato témata:

  1. Úvod
  2. Informace o RaiNetEurope a implementace TAF TSI
  3. Organizační struktura SŽDC ve vztahu k činnosti dopravců
  4. Změny ve Smlouvách o provozování drážní dopravy 
  5. Informace oddělení správy poplatků
  6. Prohlášení o dráze 2009/2010
  7. Portál provozovatele dráhy
  8. ISOŘ KADR a objednávání tras vlaků
  9. Diskuze
  10. Závěr

Zápis z jednání s vašimi dotazy a náměty včetně našich reakcí si můžete zobrazit kliknutím na jednotlivé body programu..