informace

Objednávka pomůcek GVD vydávaných SŽDC, s.o. pro JŘ 2014/2015


platný od 14. prosince 2014 do 12. prosince 2015

 

Tato objednávka je určena pro organizační složky SŽDC, s.o. a dále pro dopravce, kteří uzavřeli se SŽDC, s.o. smlouvu o provozování drážní dopravy.

 

 

Pomůcky GVD vydávané provozovatelem dráhy jsou uvedeny ve Směrnici SŽDC č. 69 čl. 12.

 

Prostřednictvím aplikace OSP lze objednat pouze výtisky pomůcek GVD a sbírku pomůcek GVD na nosiči CD-ROM.
To znamená, že nelze objednávat základní dopravní dokumentaci (ZDD), tabulky traťových poměrů (TTP) a předpisy. Elektronické verze těchto dokumentů jsou dostupné na Portálu provozování dráhy v horním menu "Přístup na ŽDC" a dále "Popis sítě" nebo "Podmínky přístupu".

 

 

POMŮCKY GVD PRO JŘ 2014/2015 BUDOU K DISPOZICI TAKTO

Elektronická verze
Dostupnost aktuálně platných pomůcek GVD pro JŘ je zajištěna na webových stránkách Portálu provozování dráhy http://provoz.szdc.cz

Elektronická sbírka služebních pomůcek JŘ na nosiči CD-ROM (nejedná se o IDOS!)
K plánovaným změnám v průběhu platnosti JŘ bude vydáno a distribuováno nové CD s aktuální podobou pomůcek JŘ.

Tištěné verze
Sešitové jízdní řády (SJŘ) popř. k nim nově vydávané titulní listy (TL k SJŘ)
SJŘ a NJŘ 303 - tratě AWT a.s.
Nákresné jízdní řády (NJŘ)
Vývěsné jízdní řády (VJŘ)
Knižní jízdní řád (KJŘ)
 
INFORMACE K OBJEDNÁVCE

Všeobecné informace a uspořádání traťových úseků SJŘ, NJŘ a VJŘ

Podmínky pro provedení závazné objednávky

Nastavení internetového prohlížeče

Seznam oprávněných objednavatelů a jejich kontaktních zaměstnanců

Návod na obsluhu aplikace


Informace jsou obsaženy v souborech formátu PDF. Jejich čtení vyžadauje instalaci software Adobe Reader. Informace ZDE


 
OBJEDNÁVKA


výše uvedených pomůcek probíhá výhradně prostřednictvím aplikace OSP (objednávka služebních pomůcek)
 
!!!Období zpřístupnění aplikace pro zadání vašich požadavků je od 7. července 2014 do 6. srpna 2014!!!


Vaše objednávka je závazná po celou dobu platnosti JŘ. V průběhu platnosti JŘ Vám budou zasílány příslušné změny objednaných pomůcek.

Upozornění: SŽDC, s.o. nevytváří zálohu vydávaných pomůcek GVD.
Objednavatelé si pro své potřeby mohou:
- vytvořit vlastní zálohy výtisků v rámci své objednávky
- využít elektronických verzí pomůcek z webových stránek nebo z CD-ROMu (na webové stránky jsou soubory umísťovány minimálně 14 dní před platností)
- zařídit dotisk vlastním nákladem (ze souborů PDF z webu nebo požadovaný soubor můžeme případně zaslat po obdržení Vaší žádosti zaslané na adresu OSP@szdc.cz)

Kontaktní adresa pro dotazy a pro nahlášení změn v objednávce (změna adresy, název firmy, nový kontakt a pod.) je OSP@szdc.cz)