Setkání s dopravci leden 2012

Ve dnech 4. a 5. 1. 2012 proběhlo v pořadí již šesté setkání provozovatele dráhy a přídělce SŽDC s dopravci s následujícím programem:

 

   Úvod    Ing. Skála
   Vystoupení ředitele OMÚ    Ing. Stránský
   Prohlášení o dráze    Ing. Černý
   Smlouva o provozování drážní dopravy    Ing. Šiman, Ing. Šlachta
   Evidence a kontrola výkonů dopravců    Ing. Kövešlygety, Ing. Velechovský
   Informace o  implementaci TAF TSI    Ing. Neustadt
   ISOŘ KADR    Ing. Futera
   Diskuze  
   Závěr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak požádat o zřízení čísla společnosti dle vyhlášky 920-1 UIC