4. setkání s dopravci prosinec 2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás poděkoval za účast na setkání dopravců se zástupci provozovatele dráhy, které se uskutečilo  

 ve dnech 7. a 10.12.2009 v konferenčním sále v budově SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha 1 (2. patro)

  Jednalo se o naše již čtvrté společné setkání, na kterém jsme Vás opět informovali o novinkách a připravovaných změnách v oblasti provozování dráhy. Na programu setkání byla tato témata:

  1. Úvod
  2. Informace o RaiNetEurope a implementaci TAF TSI
  3. Evidence a kontrola výkonů dopravců
  4. Prohlášení o dráze 2009/2010
  5. Změny ve Smlouvách o provozování drážní dopravy
  6. Portál provozovatele dráhy
  7. ISOŘ KADR a objednávání tras vlaků
  8. Diskuze
  9. Závěr