11. setkání s dopravci 6.12. 2016

Ve dnech 6.12.2016 proběhlo v pořadí 11. setkání s dopravci s následujícím programem:

  1. Prohlášení o dráze 2017 a 2018 (Ing. Černý)
  2. RNE, Evropské nákladní koridory – RFC a PCS (Ing. Kuběna, Ing. Šlachtová)
  3. Změna systému zpoplatnění ŽDC od JŘ 2018 (Ing. Velechovský)
  4. Sankce za odřeknutí a nevyužití kapacity (Ing. Havránek)
  5. Informační systémy SŽDC - pořizování dat dopravci (Ing. Futera, Ph.D.)
  6. Informace o implementaci TAF/TAP TSI (Ing. Futera, Ph.D.)
  7. Tabulky traťových poměrů (Ing. Fiala)
  8. Problematika radioprovozu na ŽDC (p. Lášek)
  9. Diskuze