1. Anonymní uživatel

 

1. Úvodní menu

 

 

Množství ovládacích prvků a jejich umístění v aplikaci se liší v závislosti na roli, ve které se uživatel nachází. Například pro anonymního uživatele jsou dostupné pouze dvě záložky (viz. bod 1.1 Záložky) a téměř žádné další ovladací prvky.

1.1 Záložky

 

Navigační menu aplikace je rozděleno pomocí záložek, ty umožňují snadnou orientaci a pohyb v celé aplikaci (viz. níže seznam a struktura položek v menu aplikace OSP).

 

1. Informace
2. Prázdné formuláře

 1.1.1 Pohyb a volba položek v menu:

Při najetí myší je vybíraná položka zvýrazněna červenou barvou. Výběr položky provedeme kliknutím na položku.

Po výběru je aktivní záložka podbarvená světle modrou barvou  ( viz. následující obrázek).

 

1.2 Menu - základní informace

Z ovládacích prvků je dostupná pouze jazyková mutace, další prvky jsou dostupné až po přihlášení.

- Ikona jazykové mutace: pomocí této ikony je možné volit mezi dalšími jazykovými mutacemi pro tuto aplikaci