informace

Objednávka pomůcek GVD vydávaných SŽDC, s.o. pro roční jízdní řád 2019


platný od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 a jeho plánovanou změnu platnou od 9. června 2019

Tato objednávka je určena pro organizační složky SŽDC, s.o. a dále pro dopravce, kteří uzavřeli se SŽDC, s.o. smlouvu o provozování drážní dopravy.


Pro roční jízdní řád 2019 se budou prostřednictvím aplikace OSP objednávat pouze vývěsné jízdní řády (VJŘ) a CD-ROM

Tiskem budou vydány pouze vývěsné jízdní řády (VJŘ)


Vývěsné jízdní řády (VJŘ) pro cestující. Dle Vyhlášky 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy §54 VJŘ tratě, na které se stanice nachází
a navazujících tratí, musí být ve stanicích přístupné, platné a v použitelném stavu. Ve stanicích a zastávkách, kde nejsou cestující odbavováni,
postačí na veřejně přístupném místě umístit pouze platný seznam "příjezdy a odjezdy vlaků".
PDF VJŘ budou nově umísťovány na portál Provozování dráhy.


CD-ROM s elektronickou sbírkou pomůcek GVD. Všechny dokumenty, které CD-ROM obsahuje, jsou umístěné na webových stránkách portálu Provozování dráhy, kde je navíc k dispozici také datový obsah CD-ROM ve formátu ISO a ve formátu ZIP.
Tento je možné stáhnout a vypálit.Nákresné jízdní řády (NJŘ) a Sešitové jízdní řády (SJŘ)

Nebudou vydány tiskem.
Elektronické verze PDF a (u NJŘ i PNG) budou k dispozici na portále Provozování dráhy http://provoz.szdc.cz a na CD-ROMu.

NJŘ - v původní úpravě dle stávajících tratí.

SJŘ osobní dopravy - tabelární jízdní řády bez tabulek 3 až 5 dle stávajících tratí v původní úpravě SJŘ včetně titulních listů.
SJŘ nákladní dopravy - tabelární jízdní řády vlaků pro celou trasu, dle čísel vlaků. (Bez tabulek).

Tabulky 3 až 5 budou vydány v elektronické verzi PDF jako samostatný dokument včetně Seznamu rušících vlaků a opatření pro jejich jízdy (dnešní příloha k Rozkazu o zavedení GVD).


INFORMACE K OBJEDNÁVCE

Podmínky pro provedení závazné objednávky

Nastavení internetového prohlížeče

Seznam oprávněných objednavatelů a jejich kontaktních zaměstnanců

Návod na obsluhu aplikace


Informace jsou obsaženy v souborech formátu PDF. Jejich čtení vyžaduje instalaci software Adobe Reader.


Objednávka CD-ROM a výtisků VJŘ probíhá výhradně prostřednictvím aplikace OSP (objednávka služebních pomůcek).!!!Období zpřístupnění aplikace pro zadání vašich požadavků je od 10. července 2018 do 6. srpna 2018!!!


Vaše objednávka je závazná po celou dobu platnosti JŘ. V průběhu platnosti JŘ Vám budou zasílány příslušné změny objednaných pomůcek.


Zálohu CD-ROM a výtisků VJŘ nevedeme!


Objednavatelé pro své potřeby mohou využít na portále Provozování dráhy http://provoz.szdc.cz v sekci Pomůcky GVD umístěný:

- datový obsah CD-ROM ve formátu ISO a ve formátu ZIP
- elektronické verze (souborů PDF)
Kontaktní adresa pro dotazy a pro nahlášení změn v objednávce (změna adresy, název firmy, nový kontakt apod.) je OSP@szdc.cz