2. Uživatel bez role

 

1. Úvodní menu

 

 

Množství ovládacích prvků a jejich umístění v aplikaci se liší v závislosti na roli, ve které se uživatel nachází. Například pro anonymního uživatele jsou dostupné pouze dvě záložky (viz. bod 1.1 Záložky) a téměř žádné další ovládací prvky.

1.1 Záložky

 

Navigační menu aplikace je rozděleno pomocí záložek, ty umožňují snadnou orientaci a pohyb v celé aplikaci (viz níže seznam a struktura položek v menu aplikace OSP).

 

1. Informace
2. Prázdné formuláře
3. Objednávka

 1.1.1 Pohyb a volba položek v menu:

Při najetí myši je vybíraná položka zvýrazněna červenou barvou. Výběr položky provedeme kliknutím na položku.

Po výběru je aktivní záložka podbarvená světle modrou barvou  ( viz. následující obrázek).

 

1.2 Menu - základní informace

Pokud uživatel po přihlášení nezvolí žádnou z jemu dostupných rolí, bude mu v záložce objednávka zobrazen seznam kontaktních zaměstnanců, přes které je možné objednávku dále zpracovat (jména a kontaktní údaje jsou na následujícím obrázku vynechány z důvodu ochrany osobních údajů).

 

Role: udává název role, pod kterou je uživatel přihlášený.
  • - Ikona pro změnu role: po kliknutí na tuto ikonu je možné zvolit jinou (dostupnou) roli
  • - Ikona jazykové mutace: pomocí této ikony je možné volit mezi dalšími jazykovými mutacemi pro tuto aplikaci

 

1.3 Odhlášení z aplikace OSP

Odhlášení z aplikace OSP provedeme kliknutím na ikonu .
 

V pravém horním rohu aplikace OSP se nachází odkaz (vaše jméno) na komponentu, která umožňuje změnu údajů na Logserveru ČD. Více zde.