15. setkání s dopravci 2020

Dne 2. 12. 2020 proběhlo prostřednictvím MS Teams v pořadí 13. Setkání s dopravci s následujícím programem:

První blok přednášek 9:00 – 9:50

 • Úvod
  • Ing. Miroslav Jasenčák, náměstek generálního ředitele pro řízení provozu 
 • Prohlášení o dráze Správy železnic
  • Ing. Jiří Černý, vedoucí oddělení provozní legislativy, sankčního systému a služeb
 • Zpoplatnění užití dráhy
  • Ing. Martin Havránek, vedoucí oddělení evidence výkonů a poplatků dopravců
  • Ing. et Ing. Miroslav Vostruha, vedoucí oddělení kalkulací a cen

Druhý blok přednášek 10:00 – 10:50

Třetí blok přednášek 11:00 – 11:50

Čtvrtý blok přednášek 13:00 – 13:50

Pátý blok přednášek 14:00 – 15:30

Diskuse