Čísla bankovních účtů

Rozlišení platby za přidělení kapacity dráhy je provedeno takto:

Účet = 14606011/0710, IBAN CZ13 0710 0000 0000 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky; Variabilní symbol = číslo daňového dokladu

Rozlišení platby za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu dráhy je provedeno takto:

Účet = 14606011/0710, IBAN CZ13 0710 0000 0000 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky; Variabilní symbol = číslo daňového dokladu

Rozlišení platby za použití dráhy jízdou vlaku je provedeno takto:

Účet = 10006-14606011/0710, IBAN CZ53 0710 0100 0600 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky; Variabilní symbol = číslo daňového dokladu

Rozlišení platby za projednané sankce a částky za spory vedené arbitrem fakturované Správou železnic dopravcům je provedeno takto:

Účet = 14606011/0710, IBAN CZ13 0710 0000 0000 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky; Variabilní symbol = číslo daňového dokladu

Rozlišení platby za traťový přístup ke službám je provedeno takto:

Účet = 14606011/0710, IBAN CZ13 0710 0000 0000 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky; Variabilní symbol = číslo daňového dokladu