Ceny za použití dráhy jízdou vlaku

Ceny za použití dráhy jízdou vlaku jsou uveden vždy v příslušném Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platném při daný jízdní řád. Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních jsou zveřejněny zde