Směrnice SŽ SM069 pro tvorbu jízdního řádu a přidělování a využívání kapacity dráhy ve znění změny č. 1 až 4 s účinností od 10. prosince 2023 je k dispozici zde; znění 4. změny zde.

ZÁKLADNÍ INFORMACE - ROČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2024

Platí od 10. prosince 2023 do 14. prosince 2024

Začátek platnosti plánované změny v osobní i nákladní dopravě je 9. června 2024.

Upozorňujeme, že aktuální tabelární jízdní řády (TJŘ) jsou k dispozici pouze on-line v provozních aplikacích SŽ, případně v aplikacích dopravce komunikujících s aplikací ETD SŽ.

Vysvětlení zkratek a značek v TJŘ


NOVINKY - ROČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 20242. 11. 2023    publikován odkaz "Pomůcky ročního JŘ 2024" a zahájena postupná publikace jednotlivých pomůcek