Směrnice SŽ SM069 pro tvorbu jízdního řádu a přidělování kapacity dráhy ve znění změny č. 1 a 2 s účinností od 1. července 2022 je k dispozici zde.

ZÁKLADNÍ INFORMACE - ROČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2022

Platí od 12. prosince 2021 do 10. prosince 2022

Začátek platnosti plánované změny v osobní i nákladní dopravě je 12. června 2022.

Upozorňujeme, že aktuální tabelární jízdní řády (TJŘ) budou k dispozici pouze on-line v provozních aplikacích SŽ, případně v aplikacích dopravce komunikujících s aplikací ETD SŽ.

Vysvětlení zkratek a značek v TJŘ (platné od 1. července 2022)


NOVINKY - ROČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 202228. 6. 2022    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ KE ZMĚNĚ DAT POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ OD 1. 7. 2022:

Dnem 1. 7. 2022 (termín vyhlášený v souladu s čl. 10.1 předpisu SŽDC Is10 na portálu Provozování dráhy) dochází k několika změnám datového popisu železniční infrastruktury spravované Správou železnic, státní organizací.

Změny datového popisu mají mimo jiné vliv na údaje obsažené v Tabelárních jízdních řádech (TJŘ), sloužících zaměstnancům (zejména strojvedoucím) jako pomůcky pro vedení vlaků.
PŘI TÉTO ZMĚNĚ NEBUDOU ZMĚNĚNA ČÍSLA VLAKŮ.
Správa železnic, státní organizace upozorňuje dopravce, že ke dni 1. 7. 2022 je nutné obvyklou cestou (IS KADR nebo Web ComposT) stáhnout a doručit strojvedoucím TJŘ v novém znění, platné počínaje dnem 1. 7. 2022 nebo pozdějším. Zároveň je nutno odebrat strojvedoucím všechny TJŘ v případné statické variantě (stažené a uložené TJŘ v XML a stažené a uložené, případně na papír vytištěné TJŘ v PDF) platné do 30. 6. 2022 včetně. TJŘ platné počínaje dnem 1. 7. 2022 je možno po zadání tohoto nebo pozdějšího data již nyní stahovat.

30. 3. 2022    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ KE ZMĚNĚ DAT POPISU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ OD 15. 4. 2022:

Dnem 15. 4. 2022 (termín vyhlášený v souladu s čl. 10.1 předpisu SŽDC Is10 na portálu Provozování dráhy) dochází k několika změnám datového popisu železniční infrastruktury spravované Správou železnic, státní organizací.

Změny datového popisu mají mimo jiné vliv na údaje obsažené v Tabelárních jízdních řádech (TJŘ), sloužících dopravcům jako pomůcky pro vedení vlaků.
PŘI TÉTO ZMĚNĚ NEBUDOU ZMĚNĚNA ČÍSLA VLAKŮ.
Správa železnic, státní organizace upozorňuje dopravce, že ke dni 15. 4. 2022 je nutné obvyklou cestou (IS KADR nebo Web ComposT) stáhnout a doručit strojvedoucím TJŘ v novém znění, platné počínaje dnem 15. 4. 2022 nebo pozdějším. Zároveň je nutno odebrat strojvedoucím všechny TJŘ v případné statické variantě (stažené a uložené TJŘ v XML a stažené a uložené, případně na papír vytištěné TJŘ v PDF) platné do 14. 4. 2022 včetně. TJŘ platné počínaje dnem 15. 4. 2022 je možno po zadání tohoto nebo pozdějšího data již nyní stahovat.

2. 11. 2021    publikován odkaz "Pomůcky ročního JŘ 2022" a zahájena postupná publikace souborů/pomůcek