Ceny za použití dráhy jízdou vlaku

Ceny za využití jednoho vydaného svolení k jízdě na vlečku nebo k jízdě z vlečky jsou v případě veřejně přístupných vleček uvedeny vždy v příslušném Prohlášení o dráze pro veřejně přístupné vlečky platném při daný jízdní řád. Prohlášení o dráze pro veřejně přístupné vlečky jsou zveřejněny zde

 

Dále Správa železnic, státní organizace, zpoplatňuje též jízdy na tyto vyjmenované veřejně nepřístupné vlečky:

Číslo vlečky Název vlečky OŘ zaústění Místo zaústění

Cena za svolení k jízdě na vlečku
nebo k jízdě z vlečky

3117 Vlečka Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. Lovosice Ústí nad Labem Lovosice 86 Kč
5352 Vlečka SŽDC Havlíčkův Brod Brno Havlíčkův Brod 119 Kč
5441 Vlečka SŽDC Humpolec Brno Humpolec 61 Kč