Správa železnic – úvodní stránka   Portál provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Systém odměňování výkonu na dráze celostátní a regionálních dráhách provozovaných Správou železnic_d

Dne 25. 1. 2023 proběhlo jednání k sankčnímu systému VPNPDD za účasti Správy železnic a dopravců. Přednesené prezentace si můžete stáhnout zde:

Od JŘ 2023 jsou v rámci sankčního systému VPNPDD uplatňovány sankce ve výši stanovené Prohlášení o dráze 2023

Dne 8. 12. 2021 proběhla prezentace sankčního systému VPNPDD prostřednictvím MS Teams. Prezentace je přístupná zde a zápis z diskuse je přístupný zde.

Dále je možné si zde stáhnout manuál k aplikaci Narušení GVD.

Rádi bychom, aby se do systému VPNPDD aktivně zapojili dopravci. Jednak z důvodu, získání praktických zkušeností s jednotlivými funkcionalitami, které jsou ve VPNPDD vytvořeny a také abychom získali Vaši zpětnou vazbu, která je pro nás neméně důležitá. K tomu byl rozeslán dopis ředitelky odboru smluvních a obchodních vztahů Správy železnic, státní organizace. Dopis je k nahlédnutí zde.

Dne 3.10.2019 byl dopravcům uvolněn přístup do testovacího systému Vykazování příčin narušení provozování drážní dopravy (VPNPDD). Od JŘ 2020 byl systém VPNPDD spuštěn do rutinního provozu s výší sankce 0,- Kč. Současně od JŘ 2020 byl ukončen systém sankčních pokut, který byl uplatňován do konce JŘ 2019. Více podrobností je uvedeno v Prohlášení o dráze a v prezentaci Ing. Neumaiera přednesené na 14. setkání s dopravci dne 5.12.2019 (více zde). 

Funkci osoby zajišťující pro Správu železnic nestranný způsob mimosoudního řešení sporů týkajících se narušení provozování drážní dopravy vykonává Institut Jana Pernera o.p.s.

Průměrnou roční úroveň výkonu na základě hlavních parametrů dohodnutých v rámci systému odměňování výkonu na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací, za rok 2020 naleznete zde.

Průměrnou roční úroveň výkonu na základě hlavních parametrů dohodnutých v rámci systému odměňování výkonu na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací, za rok 2021 naleznete zde.

Průměrnou roční úroveň výkonu na základě hlavních parametrů dohodnutých v rámci systému odměňování výkonu na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací, za rok 2022 naleznete zde.