Vnitřní předpisy provozovatele dráhy závazné pro žadatele bez licence

Označení

Název

Znalost

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ

Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem

Rozsah znalostí: Kapitola I Díl 1 a Díl 2, Kapitola VIII., Kapitola IX, Kapitola XX

SŽ D7/2

Organizování výlukových činností

Rozsah znalosti jako zaměstnanci dopravce zpracovávající dílčí opatření do VR, zaměstnanci podílející se na koordinaci opatření při výlukách na základě smluvního vztahu se Správou železnic

SŽDC D31

Mimořádné zásilky

Rozsah znalosti jako - osoby dopravce odpovědné za projednávání přepravy MZ

SŽDC (ČD) D40

Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec - Tanvald - Železný Brod; Tanvald – Harrachov; Smržovka - Josefův Důl

Rozsah znalosti jako ostatní zaměstnanci, kteří vykonávají dopravní službu na tratích dle předpisu ČD D40

SŽ Is10

Předpis pro užívání souboru provozních informačních systémů provozovatele dráhy (SPIS)

Rozsah znalosti jako dopravce

Směrnice SŽ SM069

Směrnice pro tvorbu jízdního řádu a přidělování a využívání kapacity dráhy

Rozsah znalosti jako zaměstnanci dopravců a žadatelů podílející se na přípravě JŘ, podávající žádosti o kapacitu dráhy a mající znalost této Směrnice na základě smluvního vztahu se SŽ

Směrnice SŽ SM071

Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železnic

Rozsah znalosti viz vnitřní předpis

Směrnice SŽ SM100

Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Rozsah znalosti jako dopravci osobní dopravy – zaměstnanci pověření poskytováním podkladů ve věci objednávání služby informování cestujících