Jízdní řádDostupnost a správné zobrazování publikovaných informací, s výjimkou sekce Příjezdy a odjezdy vlaků, zajišťují:

Ing. Libor Pírek, telefon: 972 741 163, mobil: 725 144 220, e-mail: Pirek@spravazaleznic.cz
Ing. Ondřej Kuběna, telefon: 972 244 991, mobil: 606 728 532, e-mail: Kubena@spravazaleznic.cz
Ing. Martin Winkler, telefon: 972 244 458, mobil: 606 871 930, e-mail: WinklerM@spravazaleznic.cz

Uvedené pracovníky kontaktujte v případě připomínek či problémů s jejich zobrazením.

Sekce Příjezdy a odjezdy vlaků je v kompetenci místně příslušných PO OŘ.