Vnitřní předpisy provozovatele dráhy závazné pro dopravce

Označení

Název

Rozsah znalostí

SŽ Bp1

Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ

Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC (ČD) D2/1

Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽ D3

Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽ D4

Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC D7

Předpis pro operativní řízení provozu

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽ D7/2

Organizování výlukových činností

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC D31

Mimořádné zásilky

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽ D33

Vojenské přepravy

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC (ČD) D40

Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec - Tanvald - Železný Brod; Tanvald – Harrachov; Smržovka - Josefův Důl

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽ Is10

Předpis pro užívání souboru provozních informačních systémů provozovatele dráhy (SPIS)

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC T1

Telefonní provoz

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC T7

Rádiový provoz

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽ T100

Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC (ČSD) T108

Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC (ČD) V65/1

Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC (ČD) Z1

Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC TR2 (Z1)

Typové rozšíření k předpisu SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení - Radioblok

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC (ČD) Z2

Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽ Z8 díl IV

Evropský vlakový zabezpečovač ETCS (prozatímní)

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

SŽDC (ČD) Z11

Předpis pro obsluhu rádiových zařízení

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

Směrnice SŽDC č. 35

kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

Směrnice SŽ SM069

Směrnice pro tvorbu jízdního řádu a přidělování a využívání kapacity dráhy

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

Směrnice SŽDC č. 92

Provoz a užívání informačního systému Registr vozidel

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

Směrnice SŽ SM071

Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železnic

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

Směrnice SŽ SM083

Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů Správy železnic

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

Směrnice SŽ SM100

Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

Směrnice SŽ SM103

Řešení ekologických škodních událostí

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis

Pokyn SŽ PO-05/2023-GŘ 

Pokyn generálního ředitele k provádění školení zaměstnanců státní organizace Správa železnic a zaměstnanců dopravců pro pracovní činnosti související s činnostmi zaměstnance v tunelu 

Rozsah znalosti - viz vnitřní předpis