Aktualizace pokynu OŘ Plzeň

Pokyn OŘ Plzeň a jeho přílohy byly aktualizovány v souvislosti s novelou směrnice SŽ SM099 účinnou k 5.12.2023. Úseky s rizikem tvorby překážek jsou zde uloženy zvlášť ve formátu xls.