Správa železnic – úvodní stránka   Portál provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Pohotovostní telefony Správy železnic, státní organizace
 
Firma Funkce Kontakt
Správa železnic Hlavní dispečer


Ústřední dispečer
+420 972 244 180
+420 972 244 182
+420 725 790 090
+420 972 244 481
+420 972 244 482
+420 724 172 965
 


Seznam kontaktů dopravců pro operativní řízení a hlášení MU
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Seznam kontaktů na dopravce Správa železnic GŘ O11 Dana Králová +420 972 244 504
+420 724 334 316
KralovaD@spravazeleznic.cz


Seznam kontaktů Správy železnic pro hlášení MU
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Vedoucí oblasti operativního řízení, Vedoucí směny OOŘ
Kontakty na ŽST PO OŘ
Kontakty na OŘ PO
Mapa obvodů OŘ a PO
Správa železnic GŘ NŘP Ing. Karel Síbrt +420 601 068 952
SibrtK@spravazeleznic.cz
Kontakty na vedoucí pracovních týmů a sekretáře na stavbách
Stavební správy východ
Správa železnic SSV Romana Hrabalová +420 722 809 777
Hrabalova@spravazeleznic.cz, SSVsek@spravazeleznic.cz
Kontakty na vedoucí pracovních týmů a sekretáře na stavbách
Stavební správy západ
Plzeň
Praha
Správa železnic SSZ Ing. Martin Šesták +420 602 708 920
+420 972 244 732
SestakM@spravazeleznic.cz, SSZsek@spravazeleznic.cz
Mapa působnosti Správa železnic SSV Romana Hrabalová +420 722 809 777
Hrabalova@spravazeleznic.cz


Ekologické havárie a havarijní úniky
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Kontakty na ekology Správy železnic dle jejich působnosti a ohlašovací povinnosti (ZHP)
Kontakty na odborné smluvní firmy pro Správu železnic
Mapa působnosti
Správa železnic GŘ O15 Ing. Miroslav Bulant +420 972 244 673
+420 724 590 165
Bulant@spravazeleznic.cz
Kontakty na ekology Českých drah dle jejich působnosti
Kontakty na odborné firmy pro České dráhy
České dráhy GŘ O32 Ing. Josef Hakl +420 724 526 120
hakl@gr.cd.cz
Kontakty na ekology ČD-Cargo a jejich působnosti ČD Cargo GŘ O12 Ing. Blanka Jechová +420 725 585 706
Blanka.Jechova@cdcargo.cz


Hlášení a šetření mimořádných událostí
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Zásahové obvody JPO HZS Správy železnic
Mapa hranic zásahových obvodů JPO HZS Správy železnic
Telefonní seznam pro hlášení MU na OIS JPO HZS Správy železnic
Kontakty pro objednání výjezdu NPP v DKV
Správa železnic HZS Ing. Bedřich Pecka +420 972 235 132
PeckaB@spravazeleznic.cz
Přechodnost nehodových pomocných prostředků Správa železnic GŘ O11 Ing. Vladimír Saňák +420 602 704 378
Sanak@spravazeleznic.cz
Telefonní seznam Odboru systému bezpečnosti provozování dráhy
Mapa působnosti ÚP O18
Seznam smluvních partnerů, pro které O18 provádí šetření MU
Správa železnic GŘ O18 Bc. Miroslav Kočovský +420 972 225 632
Kocovsky@spravazeleznic.cz


Seznam kontaktů Správy železnic pro hlášení závad na ŽDC bez vlivu na provoz
 
Popis Gestorské pracoviště Správce seznamu Kontakt
Hlášení závad na ŽDC, které nemají bezprostřední vliv na bezpečnost a plynulost provozování dráhy:   
https://helpdeskdopravci.spravazeleznic.cz
Správa železnic GŘ O15    Ingrid Nemešová    Nemesova@spravazeleznic.cz