Nápověda

Nacházíte se v sekci Nápověda.

Vlevo naleznete menu se seznamem dostupných nápověd k aplikacím. Tyto sekce jsou dostupné podle přidělených práv uživateli. Pokud naleznete nějakou neshodu, prosím nahlašte tuto na příslušnou technickou podporu.

 

Název aplikace

Popis

Nápověda

Technická podpora
Portál Webový portál provozovatele dráhy  zde  zde
ISOŘ KADR Objednávání ad hoc tras a přidělování kapacity  zde  zde
OSP Objednávání služebních pomůcek  zde  zde
K1 Elektronická kniha K1  zde  zde
K2 Elektronická kniha K2  zde  zde
REVOZ Registr vozidel  zde  zde
GTN Graficko-technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení  zde  zde
KAFR Katalog firem  zde  zde
DOMIN Webová aplikace pro zobrazení omezení infrastruktury  zde  zde
GRAPP Grafické prezentace polohy vlaků  zde  zde
ETD  Elektronické jízdní řády  zde  zde
Datový sklad Správy železnic Datový sklad Správy železnic  zde  zde
DYPOD Dynamické prohlášení o dráze  zde  zde
MIMOZA Mimořádné zásilky  zde  zde
CSV Centrální systém výluk     -  zde
VITAMIN Webová aplikace k zadávání textových informací pro příjezdové/odjezdové virtuální tabule  zde  zde