2. Uživatel s rolí

1. Objednávka - uživatel s rolí

Pro konkrétního objednavatele je objednávka založena systémem automaticky. Objednavatel může mít v grafikonu pouze jednu objednavku. Pokud objednavatel ještě nemá objednávku založenou, je mu založena. V opačném případě dojde k načtení objednávky.

Objednávka i když je založena, nemusí být vždy přístupná pro objednávání. Objednávka se zpřístupní pouze v období, ve kterém lze objednávat (pro daný grafikon).

1.1 Informace o objednavateli

V prvním kroku objednávky je nutné vyplnit informace o objednavateli (políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná).

- v červeném proužku jsou zobrazeny důležité informační zprávy

Kontaktní osoba

 • Jméno a příjmení – Automaticky přiřazeno z Logserveru ČD více informací zde – (inf. o Logserveru ČD)
 • Telefon - +420 XXX YYY
 • Mobil - +420 XXX YYY
 • E-mail -  Zde zadejte vaši emailovou adresu
 • Číslo jednací -  Zde zadejte vaše jednací číslo

Společnost

 • Název – Zde zadejte název vaší společnosti
 • IČO – Zde zadejte identifikační číslo vaší společnosti
 • DIČ – Zde zadejte daňové identifikační číslo vaší společnosti
 • Banka – Zde zadejte název vaší banky
 • Číslo účtu – Zde zadejte číslo vašeho účtu

Adresa sídla firmy - Automaticky přiřazeno z log serveru více informací zde – (inf. o Logserveru ČD)

Doručovací adresa – Musí být vyplněna, i když je stejná jako adresa sídla firmy!

 • Ulice – Zde zadejte název ulice
 • Město – Zde vyberte město z nabídky
 • PSČ – Zde zadejte poštovní směrovací číslo

Fakturační adresa – vyplňte v případě že se fakturační adresa liší od doručovací adresy.

 • Ulice – Zde zadejte název ulice
 • Město – Zde vyberte město z nabídky
 • PSČ – Zde zadejte poštovní směrovací číslo

- po kliknutí na tlačítko se uloží změny

- po kliknutí na tlačítko se uloží změny a objednávka se posune na další krok

  
  
 
 

 1.2 Objednávání položek

V dalších krocích se provádí samotná volba položek a jejich objednávání.

 • Název – Přesný název položky
 • Popis – Popis položky
 • Orientační cena za kus – Cena za 1 kus položky
 • Kusy – Počet objednaných položek
 • Celkem – Celková cena za objednané položky
 
 

- po kliknutí na ikonu se uloží změny
- po kliknutí na ikonu se uloží změny a objednávka se posune na další krok
po kliknutí na ikonu se vrátíte na předchozí část objednávky

 

 

 

Pro ukončení a odeslání objednávky použijte tlačítko .  

  

 

Po označení souhlasu "fajfkou" použijete tlačíko  , následně se objeví ještě jedno upozornění pro dokončení objednávky. Tlačítkem OK objednávku dokončíte (viz. následující obrázek).

 

Teprvé poté je Vaše objednávka dokončena. Pokud byla objednávka úspěšne dokončena objeví se zelené políčko informující o úspěšném dokončení objednávky.

 

 

V opačném případě Vás červené pole úpozorní na nastalou chybovou situaci (příkladně viz nasledující obr.). Pokud nastane chyba, objednávka zůstavá ve stavu rozpracována.

 

 

Poté se Vám objeví formulář ve kterém stvrzujete, že souhlasíte s podmínkami pro provedení objednávky.


 

 
 
 
 

1.3 Dokončení objednávky

Zde si můžete vytisknout jednotlivé formuláře objednávky. V tabulce vidíme jednotlivý a celkový přehled objednaných formulářů a u nich uvedené celkové ceny.