informace

Platný JŘ 2022

Objednávka pomůcek pro JŘ 2022 je uzavřena. Objednávání bylo možné prostřednictvím webových stránek portálu Provozování dráhy od 21. září do 30. září 2021.

Kontaktní adresa pro nahlášení změn v platných objednávkách pro JŘ 2022 (změna adresy, název firmy, nový kontakt a pod.) je OSPJR@spravazeleznic.cz.Budoucí JŘ 2023 - aktuální informace

platný od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023

Objednávka pomůcek pro JŘ 2023 je uzavřena. Objednávání bylo možné prostřednictvím webových stránek portálu Provozování dráhy od 20. září do 3. října 2022.

Pokud dojde na PO ke změně kontaktního zaměstnance, prosíme o nahlášení této změny na náš kontaktní mail. Aktualizace kontaktu je důležitá k zajištění poskytování informací o umístění souborů VJŘ na portál Provozování dráhy a informace o změnách VJŘ v průběhu platnosti JŘ.
Základní informace k objednávce tištěných vývěsných jízdních řádů

VJŘ vydává odbor jízdního řádu GŘ Správy železnic, státní organizace.

Počínaje GVD 2020 se tiskem vydávají již pouze VJŘ (vývěsné jízdní řády).

Objednávka prostřednictvím apliakce OSP obsahuje již pouze tuto pomůcku GVD.

Objednávka je určena pouze pro organizační složky Správa železnic, které objednávají vývěsné jízdní řády (VJŘ).


Vývěsné jízdní řády (VJŘ) pro cestující. Dle Vyhlášky 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy §54 VJŘ tratě, na které se stanice nachází, a navazujících tratí, musí být ve stanicích přístupný, platný a v použitelném stavu. Ve stanicích a zastávkách, kde nejsou cestující odbavováni, postačí na veřejně přístupném místě umístit pouze platný seznam "příjezdy a odjezdy vlaků").

Elektronické verze VJŘ (soubory PDF) jsou zpřístupněny na webových stránkách portálu Provozování dráhy https://provoz.spravazeleznic.cz v sekci Pomůcky GVD.

Závazná objednávka výtisků VJŘ probíhá výhradně prostřednictvím aplikace OSP (objednávka služebních pomůcek) na webových stránkách portálu Provozování dráhy
jednou do roka, a to v průběhu září pro jízdní řád, jehož platnost začíná v prosinci téhož roku. Tj. pro roční JŘ 2023, který platí od 12. prosince 2022, se objednává v září 2022.
Přesný termín je vždy včas oznámen v novinkách na portálu Provozování dráhy a mailem kontaktním zaměstnancům objednavatelů.

Objednávka je závazná po celou dobu platnosti JŘ. Zálohu výtisků Správa železnic nevede!
Na základě Vašich požadavků bude vyroben příslušný počet kusů VJŘ.
Objednáním příslušných VJŘ automaticky objednáte také veškeré změny, které budou v průběhu platnosti JŘ k těmto VJŘ vydané. Příslušné změny Vám budou průběžně zasílány na kontakt, který uvedete v objednávce.

V případě potřeby je nově možnost objednat dotisk VJŘ i v průběhu platnosti JŘ, a to na SŽT na níže uvedeném kontaktu.

Tisk, distribuci a vyúčtování zajišťuje Správa železnic, SŽT (Správa železničních informačních technologií, dříve Centrum telematiky a diagnostiky), kontakt: Ing. Pavel Pišťák, 972 741 769, 724 761 442, Pistak@spravazeleznic.cz

Distribuce objednaných pomůcek
Na základě Vaší objednávky Vám budou příslušné pomůcky JŘ dodány na doručovací adresu, kterou uvedete v objednávce. Termín distribuce pomůcek je cca 14 dní před jejich platností.
Distribuce bude probíhat k platnosti JŘ a všem jeho změnám
K platnosti JŘ budou distribuovány všechny tituly VJŘ (formát B1 a B2).
Ke každé změně příslušného VJŘ v průběhu platnosti JŘ bude distribuován nový VJŘ (formát B1 a B2).

Platnosti JŘ a plánované změny ročního jízdního řádu jsou dány Prohlášením o dráze zveřejněném na
veřejných webových stránkách Správy železnic
spravazeleznic.cz

webových stránkách portálu Provozování dráhy Správy železnic
https://provoz.spravazeleznic.cz

Objednávaní prostřednictvím aplikace OSP (objednávka služebních pomůcek) na webových stránkách portálu Provozování dráhy
Po přihlášení na webové stránky https://provoz.spravazeleznic.cz v horním menu "Aplikace" a dále v levém menu "OSP".
Každý objednavatel je oprávněn podat jednu kompletní souhrnnou objednávku.
Do aplikace zadávají jednu kompletní souhrnnou objednávku za organizační jednotku kontaktní zaměstnanci, kteří jsou evidováni a mají přidělená práva pro přístup do aplikace.
Viz Soupis evidovaných objednavatelů, zde.

V případě zájmu o objednávku je nutno oznámit jméno, telefon a mail Vašeho kontaktního zaměstnance včetně názvu a adresy objednavatele
pro zaregistrování do systému a to na adresu OSPJR@spravazaleznic.cz.
Pro roční JŘ 2023, nejlépe do konce srpna 2022. V průběhu srpna proběhne každoroční "Aktualizace kontaktních údajů objednavatelů".

Pokud jste již v minulých letech objednávali, v systému jsou kontakty z Vaši poslední objednávky.
Jejich platnost můžete potvrdit nebo případnou změnu zaslat na adresu OSPJR@spravazeleznic.cz.

Objednávka v aplikaci OSP, evidence kontaktních zaměstnanců a zajištění jejich přístupových práv do aplikace je v kompetenci GŘ Správy železnic, O16 kontakt:

Ing. Michal Palán, PhD., 972 241 565, 724 645 888, Palan@spravazeleznic.czKontaktní mail: OSPJR@spravazeleznic.cz