Mapy

Nedávné změny

15. 11. 2023 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS"
14. 11. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "NPDV základní"
6. 11. 2023 aktualizována mapa "Základní traťové rádiové spojení"
2. 11. 2023 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS"
16. 10. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy", "NPDV základní" a "Provoz ERTMS/ETCS"
15. 9. 2023 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS"
14. 9. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy", "NPDV základní" a "Základní traťové rádiové spojení"
5. 9. 2023 aktualizována mapa "Dovolené traťové třídy zatížení"
15. 8. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy", "NPDV základní" a "Provoz ERTMS/ETCS"
31. 7. 2023 aktualizovány mapy "Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody", "Kategorie drah a provozovatelé drah" a "Číslování tratí pro účely pomůcek GVD"
14. 7. 2023 aktualizovány mapy "Provoz ERTMS/ETCS" a "NPDV základní"
23. 6. 2023 aktualizovány mapy "Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody" (zapracována organizační změna účinná od 1. 7. 2023) a "Dálkové řízení provozu"
15. 6. 2023 aktualizována mapa "Provoz ERTMS/ETCS"
13. 6. 2023 aktualizována mapa "Územní působnost operativního řízení provozu CDP"
24. 5. 2023 aktualizována mapa "Dovolené traťové třídy zatížení"
22. 5. 2023 dosavadní sekce "Provozně technické parametry tratí" rozdělena do dvou částí: "Zabezpečovací a sdělovací zařízení" a "Provozně technické parametry"
22. 5. 2023 doplněna mapa "Skutečné počty všech vlaků v období 1. 1. až 31. 3. 2023"
17. 5. 2023 doplněna mapa "Provoz ERTMS/ETCS"
12. 5. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "NPDV základní"
14. 4. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "NPDV základní"
14. 3. 2023 aktualizována mapa "Normativy délky vlaků nákladní dopravy", mapa "Největší povolená délka vlaku" přejmenována na "NPDV základní"
7. 3. 2023 aktualizována mapa "Informační body systému AVV (ATO)"
1. 3. 2023 aktualizována mapa "Základní traťové rádiové spojení"
14. 2. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "Největší povolená délka vlaku"
1. 2. 2023 aktualizována mapa "Označení tratí podle tabulek traťových poměrů"
16. 1. 2023 aktualizovány mapy "Normativy délky vlaků nákladní dopravy" a "Největší povolená délka vlaku"
21. 12. 2022 aktualizována mapa "Číslování tratí pro účely pomůcek GVD"
16. 12. 2022 aktualizována mapa "Linky dálkové osobní dopravy"
14. 12. 2022 aktualizována mapa "Územní působnost operativního řízení provozu CDP"
9. 12. 2022 aktualizovány všechny mapy s výjimkou map: Linky dálkové osobní dopravy, Největší traťové rychlosti, Stoupání rozhodná pro normativy hmotnosti. Dále nebyla aktualizována žádná mapa v sekci Počty vlaků.


Mapy pro širokou veřejnost

 


Mapa uvedená
v knižním jízdním řádu


Počty traťových kolejí, systémy trakčních soustav a čísla tratí podle knižního jízdního řádu


 


Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek

komentář k mapě


Vyznačení územní působnosti krajů


Tranzitní koridory


Evropské nákladní koridory


Linky dálkové osobní dopravy
 
 

Organizační členění

 


Oblastní ředitelství, stavební správy a provozní obvody


Územní působnost operativního řízení provozu CDP


Kategorie drah
a provozovatelé drah
 
 

Číslování tratí

 


Číslování tratí
pro účely pomůcek GVD


Označení tratí
podle tabulek traťových poměrů


Číslování tratí
podle úředního povolení
 
 

Zpoplatnění

 


Dráhy, kde Správa železnic uplatňuje sankci za odřeknutí kapacity a sankci za nevyužití kapacity
     
 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení

 


Traťová zabezpečovací zařízení

 


Dálkové řízení provozu


 


Vlakový zabezpečovač (ATP)

 


Provoz ERTMS/ETCS
Základní traťové rádiové spojeníInformační body systému AVV (ATO)
   
 

Provozně-technické parametry

 


Kódy tratí pro kombinovanou dopravu

 


Dovolené traťové třídy zatížení


Největší traťové rychlosti


Rekuperace

Normativy délky vlaků
nákladní dopravyNPDV základní


Stoupání rozhodná pro normativy hmotnosti
   

Počty vlaků

 


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 15. 3. 2020


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2021


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2022


Skutečné počty všech vlaků
v období 1. 1. až 31. 3. 2023
 

Odkazy na další mapy

 
Zásahové obvody JPO Hasičské záchranné služby Správy železnic
Tiskové verze tematických map CTD (jen pro registrované uživatele)
 
Data uvedená v mapách jsou bez záruky.