informace

Objednávka tištěných vývěsných jízdních řádů (VJŘ) pro roční jízdní řád 2025

platný od 15. prosince 2024 do 13. prosince 2025

VJŘ vydává odbor jízdního řádu GŘ Správy železnic, státní organizace

Tato objednávka je určena pouze pro organizační složky Správy železnic, které objednávají vývěsné jízdní řády (VJŘ).

Vývěsné jízdní řády (VJŘ) pro cestující.
Dle Vyhlášky 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy §54 VJŘ tratě, na které se stanice nachází, a navazujících tratí, musí být ve stanicích přístupný, platný a v použitelném stavu. Ve stanicích a zastávkách, kde nejsou cestující odbavováni, postačí na veřejně přístupném místě umístit pouze platný seznam "příjezdy a odjezdy vlaků".


Elektronické verze VJŘ (soubory PDF) budou zpřístupněny k platnosti GVD 2025 na webových stránkách portálu Provozování dráhy https://provoz.spravazeleznic.cz v sekci Pomůcky GVD.INFORMACE K OBJEDNÁVCE

Podmínky pro provedení závazné objednávky

Nastavení internetového prohlížeče

Soupis evidovaných objednavatelů

Návod na obsluhu aplikace


Informace jsou obsaženy v souborech formátu PDF. Jejich čtení vyžaduje instalaci software Adobe Reader.


Objednávka probíhá výhradně prostřednictvím aplikace OSP (objednávka služebních pomůcek).Období zpřístupnění aplikace pro zadání vašich požadavků:

19. - 30. září 2024


Objednávka je závazná po celou dobu platnosti JŘ. Zálohu výtisků Správa železnic nevede!
Na základě Vašich požadavků bude vyroben příslušný počet kusů VJŘ.
Objednáním příslušných VJŘ automaticky objednáte také veškeré změny, které budou v průběhu platnosti JŘ k těmto VJŘ vydané. Příslušné změny Vám budou průběžně zasílány na kontakt, který uvedete v objednávce.

V případě potřeby je nově možnost objednat dotisk VJŘ i v průběhu platnosti JŘ a to na CTD na níže uvedeném kontaktu.


Tisk, distribuci a vyúčtování zajišťuje Správa železnic, CTD (Centrum telematiky a diagnostiky), kontakt:

Ing. Pavel Pišťák, 972 741 769, 724 761 442, Pistak@spravazeleznic.czDistribuce objednaných pomůcek
Na základě Vaší objednávky Vám budou příslušné pomůcky JŘ dodány na doručovací adresu, kterou uvedete v objednávce. Termín distribuce pomůcek je cca 14 dní před jejich platností.
Distribuce bude probíhat k platnosti JŘ a všem jeho změnám
K platnosti JŘ budou distribuovány všechny tituly VJŘ (formát B1 a B2).
Ke každé změně příslušného VJŘ v průběhu platnosti JŘ bude distribuován nový VJŘ (formát B1 a B2).


Platnosti JŘ a plánované změny ročního jízdního řádu jsou dány Prohlášením o dráze zveřejněném na

veřejných webových stránkách Správy železnic
spravazeleznic.cz

webových stránkách portálu Provozování dráhy Správy železnic
https://provoz.spravazeleznic.cz


Objednávka v aplikaci OSP, evidence kontaktních zaměstnanců a zajištění jejich přístupových práv do aplikace je v kompetenci GŘ Správy železnic, O16 kontakt:

Ing. Michal Palán, Ph.D., 972 241 565, 724 645 888, Palan@spravazeleznic.czKontaktní mail: OSPJR@spravazeleznic.cz