Předpisy

NázevPopisPlatnost od
SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací01.01.2021
SŽ Bp3Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace01.01.2021
SŽDC D1Dopravní a návěstní předpis01.07.2013
SŽ D1 ČÁST PRVNÍDopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem01.07.2022
SŽDC D3Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy01.07.2013
SŽDC D4Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem14.12.2014
SŽDC D5Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace01.07.2013
SŽDC D 6Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy01.07.2013
SŽDC D7 Předpis pro operativní řízení provozu14.12.2014
SŽDC D7-2Organizování výlukových činností15.12.2013
SŽDC D 31 Mimořádné zásilky01.06.2015
SŽDC (ČD) D 40 Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec – Tanvald – Železný Brod, Tanvald – Harrachov, Smržovka – Josefův Důl01.04.1999
SŽDC D17Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 01.03.2015
SŽDC (ČD) V 65-1Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel01.07.2005
SŽDC (ČD) Z 1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zapezpečovacích zařízení01.06.2007
SŽDC (ČD) Z 2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení01.04.2001
SŽDC (ČD) Z 11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení01.04.2001
SZDC S8Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel04.02.2021
SZ SM99Sledování provozní situace na úseku provozuschopnosti. Zajištění provozuschopnosti při nebezpečných meteorologických jevech 31.10.2020
SŽ SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy13.12.2020
SŽDC E2 Předpis pro obsuhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 01.01.2011
SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie 01.01.2011
SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení 01.01.2011
SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 01.04.2011
SŽDC T1Telefonní provoz09.12.2018
SŽDC T7Rádiový provoz24.05.2016
SŽDC T100Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení01.06.2019
TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 01.01.2006