Předpisy

NázevPopisPlatnost od
SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 01.10.2013
SŽDC D1Dopravní a návěstní předpis01.07.2013
SŽDC D3Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy01.07.2013
SŽDC D4Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem14.12.2014
SŽDC D5Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace01.07.2013
SŽDC D 6Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy01.07.2013
SŽDC D7 Předpis pro operativní řízení provozu14.12.2014
SŽDC D7-2Organizování výlukových činností15.12.2013
SŽDC D 31 Mimořádné zásilky01.06.2015
SŽDC (ČD) D 40 Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích Liberec – Tanvald – Železný Brod, Tanvald – Harrachov, Smržovka – Josefův Důl01.04.1999
SŽDC D17Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 01.03.2015
SŽDC (ČD) V 65-1Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel01.07.2005
SŽDC (ČD) Z 11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení01.04.2001
SZDC S8Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel26.04.2018
SŽDC SM100 Směrnice SŽDC SM10015.12.2019
SŽDC Sm 103 Řešení ekologických škodních událostí01.07.2013
SŽDC E2 Předpis pro obsuhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 01.01.2011
SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie 01.01.2011
SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení 01.01.2011
SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 01.04.2011
SŽDC T1Telefonní provoz09.12.2018
SŽDC T7Rádiový provoz24.05.2016
SŽDC T100Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení01.06.2019
TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 01.01.2006