Pokyny provozovatele dráhy

 NázevPopisVelikost (B)Datum změny
04-00533 výprava jednotky 680Výnos obsahuje pokyny k výpravě jednotky ř. 680 ČD 273 92717.01.2011 14:27:15
08-37082_Pokyn_PD_08_03Zajištění jízd SHV 53 36114.12.2010 9:31:59
10_34890 Pokyn PD 10_08 - Zakladni radiove spojeniPokyn provozovatele dráhy č. 8/2010, kterým se stanovuje základní rádiové spojení na železniční dopravní cestě provozované SŽDC. 1 165 93919.10.2010 11:53:51
10-58841_Pokyn_PD_11_01Obsahuje postupy pro zaměstnance obsluhující a udržující zabezpečovací zařízení při Evidenci ztráty šuntu a při Podezřelém zániku vlaku 539 66616.02.2011 13:23:32
11-43444 Upozornění dopravcůmUpozornění dopravcům na zákaz kouření a na zákaz volného pobíhání zvířat 181 35516.09.2011 8:19:29
11-4512_Pokyn_PD_11_02Zvýšení základní rychlosti nákladních vlaků 1 016 55920.12.2011 8:30:18
12-19317_Pokyn_PD_10_14 - nové zněníStatut kontrolního operatéra rádiového provozu 442 79716.07.2012 12:43:16
12-19317_Pokyn_PD_10_14 - Změna č 1Statut kontrolního operatéra rádiového provozu 257 13916.07.2012 13:21:40
13_ 45855 Pokyn PD 13_11Ověřovací provoz on-line vyhlašování směnového plánu 424 05503.12.2013 12:51:07
9433-12_SSZ_UI_MrOpatření k uvedení pevných trakčních zařízení pod napětí a nové traťové koleje mezi ŽST Olbramovice a Benešov u Prahy do provozu 402 65931.07.2012 12:06:24
Dopis č.j. 16014 - Upozornění na dodržování podmínek při doplňování PHM mimo stabilní zařízeníPostup při doplňování PHM mimo stabilní tankovací zařízení na dráhách provozovaných SŽDC 161 73207.06.2012 13:02:08
Opatreni Šatov Znojmo trakční zařízení pod napětíVe složce Předpisy - Pokyny je zveřejněno opatření, které informuje o připojení nového trakčního vedení v úseku Šatov - Znojmo na provozní napětí 528 46122.10.2009 10:10:11
Opatření k předcházení MUOmezení rychlosti pro vozidla, stanovená tímto opatřením 199 31402.08.2011 9:26:28
14_25599_Pokyn PD_14_1Ověřovací provoz kódování VZ na trati s AH 272 58930.06.2014 14:05:15
14_1449_Pokyn PD_14_2Ověřovací provoz informačního systému ETD 309 68405.08.2014 10:40:50
Pokyn_PD_15_01 Zásady používání přivolávací návěsti v aretovaném reřimuPokyn definuje pravidla používání přivolávací návěsti v aretovaném režimu u staničního zab. zařízení ovládaného z JOP. 61 96404.06.2015 9:55:23
14_51139 Pokyn_PD_ 14_04 se zm1Organizační opatření k zavedení změny č. 2 předpisu SŽDC D1 a SŽDC D3, zavedení nového předpisu SŽDC D4 - ve znění změny č. 1 182 18811.09.2015 9:05:02
15_19551 Pokyn_PD_15_4Uplatňování ustanovení předpisu SŽDC D1 při organizování drážní za zhoršené povětrnostní situace 189 90901.02.2016 9:42:21
16_566 Pokyn PD_16_1Technické požadavky na železniční zarážky 359 71001.02.2016 9:45:38
PPD-kont.doprava-3-2016Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2016 578 33605.02.2016 10:28:57
PPD on-line doprava zahájení Etapy 1Zahájení ověřovacího provozu on - line vyhlašování plánu vlakové dopravy - Etapa1 418 65509.02.2016 14:32:41
16_9364 Pokyn PD_16_2Zásady používání železničních vozových zarážek 183 87713.03.2016 22:58:23
Přenosné RDSZákaz používání zeleného nebo bílého podbarvení displeje přenosných RDST za snížené viditelnosti 644 93810.06.2016 9:35:22
Pokyn_PD_17_02 Popice_1 a 2 TK_zkuš. provoz ASNS 25Stanovuje podmínky jízdy HV přes mezifázové dělení s zapnutými pohony. 252 21824.02.2017 14:14:30
Pokyn PD 17-04 Opatření k diagnostice závad vozidelStanovuje podmínky pro provozování diagnostiky závad jedoucích žel vozidel. 723 05424.02.2017 8:36:05
PPD_5l2018_NP Oselin_defPPD 5-2018 určuje podmínky průjezdu neutrálním úsekem. 228 91531.08.2018 11:22:38
SZDC_PO-09L2019-NRPPokyn náměstka generálního ředitele pro řízení provozu ve věci způsobu plnění ohlašovací povinnosti strojvedoucího v případech, kdy tuto povinnost plní jiným telekomunikačním zařízením, než stanoveným traťovým telefonním okruhem 121 25916.12.2019 8:54:03
20200110 2095-2020-SZDC-GR-O24 Upozornění dopravců_ustanovení D1_EHV - Krkoška,Upozornění na dodržování ustanovení k používání sběračů. 245 42213.01.2020 13:50:34
PPD 02_2020Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy – Ověřovací provoz zabezpečení tratě D3 traťovým souhlasem 359 15026.11.2020 10:18:18
PPD č. 5_2022 - technické požadavky na železniční vozové zarážky a kovové podložky uzamykatelné 474 76908.04.2022 8:06:44
SŽ PPD-6_2022Doplňující ustanovení k předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ a předpisu SŽ Z8 díl IV (prozatímní) pro tratě vybavené evropským vlakovým zabezpečovačem 1 299 10414.06.2022 10:15:23
SŽ PPD-7_2022 Organizační opatření pro zajištění přechodu na nové předpisy SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ D3 a SŽ D4 - účinnost do 31. srpna 2022 1 136 19019.08.2022 11:50:02
SŽ PPD-7_2022 - účinný od 1. září 2022Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy; Organizační opatření pro zajištění přechodu na nové předpisy SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ D3 a SŽ D4 1 152 98119.08.2022 11:53:59
SŽ PPD-9_2022Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy; Ověřovací provoz zabezpečení tratě D3 traťovým souhlasem D3 206 49219.08.2022 11:03:42
SZ PPD-08_2022Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy s požadavky na postup obsluhujících zaměstnanců při evidenci ztráty šuntu 608 99622.01.2024 10:50:10
SŽ PPD-01_2023Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy; Ustanovení k poruchám a výlukám traťové části systému k automatickému vedení vlaku 204 24722.01.2024 11:06:09
SŽ PPD-03_2023Zahájení zpravování strojvedoucích grafickou formou všeobecných písemných rozkazů 672 41113.12.2023 12:31:41